Dato for udgivelse
25 Aug 2005 08:52
SKM-nummer
SKM2005.354.TSS
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
59/05-4369-00006
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
7-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé
Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2006 (7-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningsloven er opgjort til 4,43 pct.
Reference(r)
Pensionsafkastbeskatningsloven § 20, stk.2
Henvisning
Vejledning i beskatning af pensionsafkast for 2004 I.1

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 1031 af 19. oktober 2004 om beskatning af visse pensionskapitaler mv. med senere ændringer (pensionsafkastbeskatningsloven) udgør den gennemsnitlige effektive obligationsrente fra Københavns Fondsbørs, gældende for indkomståret 2006 (7-månedersrenten), jf. lovens § 20, stk. 2:

4,43 pct.