åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit er omskrevet og flyttet til den Juridiske Vejledning.

  • SKAT som inddrivelsesmyndighed er flyttet til afsnit G.A.1
  • Civilretlige krav er flyttet til afsnit G.A.3.7.3