Dato for udgivelse
23 jun 2005 13:28
SKM-nummer
SKM2005.279.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2005-611-0062
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, SNG-landene, Hviderusland, Belarus
Resumé
Skatteministeriets departement har udsendt en meddelelse om, at Hviderusland (Belarus) ikke anser sig for omfattet af den dansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 1986
Reference(r)

International bekendtgørelse nr. 69 af 18. juli 1987

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 D.E.
Redaktionelle noter
Se SKM2005.360.DEP

Der rejses fra tid til anden tvivl om, i hvilket omfang dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 1986 mellem Danmark og det daværende Sovjetunionen fortsat er gældende i forholdet mellem Danmark og de enkelte SNG-lande. Skatteministeriet søger dette spørgsmål afklaret én gang for alle, jfr. Departementets meddelelser af 18. juni 2003 (SKM2003.260.DEP) og af 13. oktober 2003 (SKM2003.435.DEP).

Der er nu modtaget meddelelse om, at Hviderusland (Belarus) ikke anser sig for omfattet af overenskomsten.

Der mangler fortsat formelle tilkendegivelser om sovjetoverenskomstens anvendelse fra Armenien, Georgien og Kirgisistan. For de øvrige tidligere sovjetrepublikkers vedkommende er der enten undgået nye dobbeltbeskatningsoverenskomster, eller der foreligger tilkendegivelser fra de pågældende lande om, at de ikke anser sig for omfattet af sovjetoverenskomsten.