Dato for udgivelse
18 Jun 2003 08:33
SKM-nummer
SKM2003.260.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2002-611-0001
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dobbeltbeskatning, dansk-sovjetisk dobbeltbeskatningsoverenskomst, SNG-landene, Azerbajdjan, Uzbekistan
Resumé

Skatteministeriets departement har udsendt en meddelelse om, at Azerbajdjan og Uzbekistan ikke anser sig for omfattet af den dansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 1986.

Reference(r)

International bekendtgørelse nr. 69 af 18. juli 1987

Ligningsvejledningen 2002, D.E.

Der rejses fra tid til anden tvivl om, hvorvidt dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 1986 mellem Danmark og det daværende Sovjetunionen er gældende i forholdet mellem Danmark og de nuværende SNG-lande – d.v.s. de tidligere sovjetrepublikker bortset fra de baltiske lande – og i givet fald over for hvilke SNG-lande, overenskomsten fortsat er gældende. Skatteministeriet forsøger at få dette spørgsmål afklaret én gang for alle.

 

Da det daværende Sovjetunionen i sin tid blev opløst, blev Rusland af alle anerkendt som Sovjetunionens successorstat. Med henblik på at opretholde kontinuiteten i samarbejdet med de øvrige tidligere sovjetrepublikker betragtede man dog fra dansk side alle medlemmer af det nye SNG som successorstater til Sovjetunionen. De nye lande anerkendte selv princippet om kontinuitet, idet de i aftalen om oprettelsen af SNG-samarbejdet påtog sig at overholde aftaler indgået af det tidligere Sovjetunionen.

 

På dette grundlag har Skatteministeriet hidtil anset den dansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 1986 for at være gældende i forholdet mellem Danmark og SNG-landene i det omfang, at den ikke er afløst af nye overenskomster med de enkelte lande eller er opsagt i forholdet mellem de enkelte lande og Danmark.

 

Med virkning fra 1995 blev sovjet-overenskomsten opsagt af Kazakhstan. I 1996 blev der indgået nye overenskomster med Rusland og Ukraine, og i 1999 blev sovjet-overenskomsten opsagt af Turkmenistan.

 

I praksis har det dog vist sig, at skattemyndighederne i visse SNG-lande ikke altid er af den opfattelse, at der skulle eksistere en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Skatteministeriet har derfor bedt Udenrigsministeriet om at rette henvendelse til hver enkelt SNG-land (bortset fra de fire ovenfor nævnte) med henblik på at få afklaret, om de hver især anser sig for omfattet af den dansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 1986.

 

Der foreligger nu en reaktion fra Azerbajdjan og Uzbekistan. Begge lande har meddelt, at de ikke anser sig for omfattet af den pågældende overenskomst.