Dato for udgivelse
23 jun 2005 13:50
SKM-nummer
SKM2005.282.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
-
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse
Emneord
Udsættelse, juridisk vejledning, juli kvartal, oktober kvartal
Resumé

Told- og Skattestyrelsen meddeler, at udgivelsen af de fleste juridiske vejledninger udsættes til 1. november 2005, hvor de kommunale skattemyndigheder og ToldSkat fusionerer. Dog udgives enkelte vejledninger.

Reference(r)
-

Told- og Skattestyrelsen skal hermed meddele, at følgende juridiske vejledninger ikke ajourføres og udgives pr. 15. juli 2005:

 • Inddrivelsesvejledningen
 • Indeholdelse af A-skat mv. (A-skattevejledningen)
 • Ligningsvejledningen, Almindelig del
 • Ligningsvejledningen, Beskatning ved dødsfald
 • Ligningsvejledningen, Dobbeltbeskatning
 • Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende
 • Lønsumsafgiftsvejledningen
 • Momsvejledningen
 • Procesvejledningen
 • Vurderingsvejledningen
 • Tinglysningsafgiftsvejledningen

De resterende vejledninger:

 • Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer
 • Punktafgiftsvejledningen
 • Toldvejledningen, Toldbehandling
 • Toldvejledningen, Blanketter mv.

ajourføres og udgives på sædvanlig vis pr. 15. juli 2005.

Samtlige juridiske vejledninger ajourføres og udgives pr. 1. november 2005. Der udgives således ikke juridiske vejledninger den 15. oktober 2005.

Baggrunden for udsættelsen af udgivelsen af de juridiske vejledninger henholdsvis den 15. juli og den 15. oktober, er den forestående fusion pr. 1. november 2005 mellem de kommunale skattemyndigheder og ToldSkat. Fusionen medfører, at de juridiske vejledninger i stort omfang skal omskrives og redigeres for at være tilpasset til den nye enhedsorganisation pr. 1. november. For at kunne gennemføre dette arbejde, er det besluttet at udsætte udgivelsen af vejledningerne.

Samtidig vil langt størsteparten af den nye lovgivning i tiden frem til 1. november 2005 først træde i kraft efter denne dato.

Told- og Skattestyrelsen vil fortsat løbende udsende nyheder på SKM efter behov.