Dato for udgivelse
20 jun 2005 12:27
SKM-nummer
SKM2005.269.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-4340-00227
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aconto skat, indeholdt udbytteskat, praksisændring
Resumé
Der udsendes en foreløbig orientering om praksisændring vedrørende ToldSkats behandling af sager efter kildeskattelovens § 67, stk. 2.
Reference(r)
Kildeskattelovens § 67, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 S.E.4

Told- og Skattestyrelsen har i forbindelse med behandlingen af nogle klagesager på a conto skatteområdet taget stilling til rækkevidden af kildeskattelovens § 67, stk. 2, som denne bestemmelse var formuleret forud for 1. januar 2004.

Det er herefter Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at ToldSkats dagældende, og indtil indkomståret 2003 opretholdte administrative praksis vedrørende modregning af indeholdt udbytteskat i indkomstskatten, har været retsstridig over for selskaberne.

Med henblik på behandlingen af de krav fra selskaberne, som ovennævnte praksisændring måtte afstedkomme, er der i styrelsen iværksat en række administrative undersøgelser.

Der vil snarest muligt blive udsendt et cirkulære med angivelse af i hvilke situationer, selskaberne kan rejse krav mod ToldSkat som følge af praksisændringen. Cirkulæret vil også indeholde en nærmere beskrivelse af sagsbehandlingen af de mulige krav.