Dato for udgivelse
19 jun 2024 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 apr 2024 13:23
SKM-nummer
SKM2024.333.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-43139/2021-OLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Lønindeholdelse + Udenlandsk indkomst
Emneord
Lempelse, lønindkomst, dobbeltbeskatningsoverenskomst, arbejdets udførelse
Resumé

Sagen, der blev behandlet i landsretten i første instans, angik, om skatteyderen var berettiget til fuld  eller halv lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1 eller stk. 3, for den lønindkomst han oppebar for sit arbejde på et skib, der udførte arbejde på havbunden ud for Y1-land. Det afgørende i sagen var, om den  nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst regulerer beskatningsretten til indkomst, der er optjent 
udenfor de nordiske staters område.

Landsretten fandt, at Danmark var tillagt beskatningsretten til indkomsten i henhold til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, selvom arbejdet var udført udenfor de nordiske staters område. Skatteyderen var derfor alene berettiget til halv lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 3.

Landsretten anførte, at skatteyderen ikke med henvisning til Den juridiske vejledning eller på andet 
grundlag havde godtgjort en bindende administrativ praksis, der kunne føre til andet resultat.

Reference(r)

Ligningsloven § 33 A, stk. 1 og 3

Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst artikel 15, stk. 1 og 3

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.F.4.2.3

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.F.4.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.F.8.2.2.15.2.3

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.F.9.2.14.8.2

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.F.8.2.2.15.1.1 

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.F.8.2.2.15.2.1 

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten j.nr. 19-000266, offentliggjort

Appelliste

Østre Landsrets dom kan tilgås her: Dom