Dato for udgivelse
03 Jul 2024 11:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 May 2024 07:39
SKM-nummer
SKM2024.366.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
24-0833058
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet har på mødet den 28. maj 2024 fulgt Skattestyrelsens indstilling om, at der efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61 gives tilladelse til at indhente identifikationsoplysninger på unavngivne personer og deres modtagelse af beløb gennem en betalingstjeneste.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61

Reference(r)

Skattekontrollovens § 62

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit A.C.2.1.3.2.7 Skatterådets forudgående godkendelse af oplysningspligt.

Formål og baggrund

Skattestyrelsens formål med at få adgang til oplysninger om modtagere af digitale betalingstransaktioner er at finde registrerede og uregistrerede virksomheder, som ikke afregner skat og moms korrekt af deres indtjening, eller personer, som ofte modtager større beløb, hvilket kan indikere en indtjening uden beregning af A-skat, gaveafgift mv.

Skattestyrelsen har ikke løbende adgang til oplysninger om transaktioner foretaget med digitale betalingsformer. Det betyder, at Skattestyrelsen ikke kan kontrollere oplysninger om betalingsmodtageres transaktioner foretaget med digitale betalingsformer.

Hvem pålægges oplysningspligt

En udbyder af betalingstjenester.

Hvilke oplysninger indhentes

Der ønskes tilladelse til at indhente oplysninger om betalingsmodtagere, der har modtaget betalinger i en nærmere bestemt størrelsesorden via betalingstjenesten i perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023. De nærmere bestemte beløbsgrænser er valgt af hensyn til proportionalitet og erfaringerne fra arbejdet med Skatterådets tidligere tilladelser, senest SKM2023.253.SKTST. Oplysninger om betalingsafsendere og teksterne i forbindelse med overførelserne er valgt for at sikre, at de relevante personer bliver udtaget til kontrol.

Skattestyrelsen ønsker ikke oplysninger om alle betalingsmodtagere hos betalingstjenesten. Betalingsmodtagere med en erhvervsløsning undtages.

Følgende oplysninger ønskes:

  • Identifikationsoplysninger for betalingsmodtagere, dvs. navn, cpr-nr. og mobilnummer.
  • Indgående betalinger via betalingstjenesten samt dato for transaktionerne og navn og cpr-nr. på afsender.
  • Oplysninger om registreringsnummer og kontonummer på den bankkonto eller de bankkonti, betalingerne er sat ind på.
  • Tekster i forbindelse med overførelserne.

Desuden ønskes tilladelse til at indhente oplysninger om brugere af et accessorisk produkt, der herigennem har modtaget betalinger i en nærmere bestemt størrelsesorden.

Følgende oplysninger ønskes vedrørende det accessoriske produkt:

  • Identifikationsoplysninger, dvs. ejerens cpr nr. mv.
  • Samtlige transaktioner, herunder ind- og udgående betalinger, dato for transaktionerne samt cpr- eller cvr-nummer for begge transaktionsparter.

For hvilken periode indhentes oplysninger

Perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023. 

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61, giver Skattestyrelsen tilladelse til at indhente ovennævnte oplysninger hos en udbyder af betalingstjenester.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61 indhenter oplysninger, som er angivet i indstillingen.