Dato for udgivelse
13 May 2024 08:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Apr 2024 10:05
SKM-nummer
SKM2024.273.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
24-0223995
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Emballageafgift, pose
Resumé

Spørger ønskede svar på, hvorvidt spørgers pose var afgiftspligtig efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skulle betales afgift af spørgers pose. Posen kunne ikke med rimelighed kræves erstattet af stofposer, bærenet, tasker og lignende, og posen var tilstrækkelig robust til at være til gentagen brug i samme omfang som fx bærenet og tasker.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 600 af 5. maj 2020, om afgift af visse emballager, poser og engangsservice (Emballageafgiftsloven)

Reference(r)

Emballageafgiftsloven § 2 a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit E.A.7.1.6.

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at den fremsendte pose, som er fremstillet af R-PET 150 gram/m2, ikke er afgiftspligtig efter emballageafgiftslovens § 2 a?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker svar på om, der er emballageafgift på den fremsendte pose fremstillet i RPET materiale, da spørger ønsker at producere denne pose til butikker i Danmark.

Spørger har oplyst følgende:

 • Taske til Virksomhed X
 • Tasken er konstrueret som en firkantet taske
 • Den har et rumindhold på over 5 liter
 • Materiale RPET med laminering - 150 gr/m2
 • Siderne er syede med kantbånd
 • Toppen er ombukket med 3 cm og syet
 • Hanke er påsyet i PP
 • Bredde 450 mm
 • Højde 470 mm
 • Side- og bundfals 90 mm

Skattestyrelsens beskrivelse af posen

 • Fremstillet af tre stykker. Et stykke som danner forsiderne og bund. To stykker som danner sidefals.
 • Materialet føles plastikagtigt og stift
 • Materialet fremstår slidstærkt
 • Syningerne er påsat kantebånd
 • Syningerne brister ikke ved moderat træk
 • Ombuk foroven, som er kanten to gange
 • Påsyet to hanke i forskellige længder i begge sider i andet materiale - syet med "firkant" og forstærket med "kryds".
 • Hankene løsnes ikke ved moderat træk
 • Posen kan ikke umiddelbart perforeres med en fingerspids eller ved moderat træk
 • Facon påvirkes ikke ved moderat træk
 • Posen fremstår robust
 • Rumfang over 5 liter

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers pose ikke er omfattet af afgiftspligten for poser efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Begrundelse

Efter emballageafgiftslovens § 2 a, skal der betales afgift af poser fremstillet af papir eller plast mv. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l.

Spørgers pose har et rumindhold på mere end 5 l samt har en hank.

Afgiften på poser blev indsat i lov om afgift af visse detailsalgspakninger ved lov nr. 488 af 30. juni 1993. Afgiften tager ifølge bemærkningerne til lovforslaget sigte på at afgiftspålægge de typer af poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

Det er Skattestyrelsens opfattelse efter en konkret vurdering af posen, at den kan anvendes som en traditionel pose, dvs. til at bære ting i.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, at afgiftspligten omfatter poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende, og at der er ikke afgift på poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af meget kraftig plast.

I SKM2021.326.SR fandt Skatterådet efter en konkret vurdering, at en pose fremstillet af tekstillignende plastik (ikke-vævet polypropylen) var en afgiftspligtig pose. Posen fremstod porøs, var ikke forstærket i hverken syninger eller materiale, og kunne forholdsvis nemt perforeres, hvorfor posen ikke fremstod robust i samme omfang som fx bærenet og tasker. Posen kunne derfor ikke anses at være til gentagen brug på samme vis som bærenet og tasker mv.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at spørgers pose ikke er omfattet af afgiftspligten, da spørgers pose kan sidestilles med en stofpose eller en taske, og at spørgers pose ikke er en pose, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende. Det vurderes, at posen er til gentagen brug på samme vis som bærenet mv. Skattestyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på:

 • Posens materiale fremstår slidstærkt og robust
 • Posen kan ikke perforeres med en fingerspids eller ved moderat træk i materialet
 • Hanken kan ikke rykkes af ved moderat træk i hanken
 • Posens syninger brister ikke ved moderat træk
 • Posen fremstår som værende robust.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Emballageafgiftslovens § 2 a

"Der svares tillige afgift af poser fremstillet af papir eller plast mv. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l."

Forarbejder

Generelle bemærkninger til lov nr. 488/1993 (uddrag)

"Lovforslaget er et led i regeringens forslag om en gennemgribende omlægning af skattesystemet. Der henvises til bemærkningerne til det samtidig hermed fremsatte forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre skattelove (Skatteomlægning). Lovforslaget, der indfører afgift af visse poser af papir eller plast m.v., er et led i miljøindsatsen.

Såvel ud fra et miljøsynspunkt som et konkurreceforvridningssynspunkt bør poser såvel af papir som plast m.v. afgiftsbelægges.

Lovforslaget tager sigte på at afgiftspålægge de typer poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

For at afgrænse afgiftspligtige poser i forhold til f.eks. de traditionelle affaldsposer, fryseposer og de brune papirsposer foreslås det kun at afgiftsbelægge poser med hank (eller forberedt til hank) eller lignende.

Det foreslås endvidere, at der fastsættes et mindstemål, således at små poser, der mere kan betragtes som emballage, ikke afgiftspålægges.

En pose, der opfylder disse kriterier er også afgiftspligtig, selv om den bruges som en almindelig emballage, pose og lign., f.eks. til frugt eller grønt hos detailhandleren. Derimod vil poser, der indeholder f.eks. mel, sukker, hunde- og kattemad, toiletpapir og køkkenruller, og som normalt er lukkede, ikke være omfattet af afgiftspligten, selv om de er forsynet med hank. "

Praksis

SKM2021.326.SR

Skatterådet fandt, at spørgers pose var afgiftspligtig efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Spørgers pose var fremstillet af tekstillignende plastik (ikke-vævet polypropylen). Posen fremstod porøs, var ikke forstærket i hverken syninger eller materiale, og kunne forholdsvis nemt perforeres, hvorfor posen ikke fremstod robust i samme omfang som fx bærenet og tasker, og posen kunne derfor ikke anses at være til gentagen brug på samme vis som bærenet og tasker mv.

Den juridiske vejledning

E.A.7.1.6 Det afgiftspligtige vareområde for bæreposer (uddrag)

"Afgiftspligten omfatter poser (bæreposer) af papir eller plast mv. med hank eller lignende, fx stropper eller snipper, der kan sammenbindes, og som

 • har et rumindhold op til hank på mindst 5 liter og
 • med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

Se EMBAL § 2a.

Der er ikke afgift på følgende poser

 • lukkede poser (topsvejsede) til fx køkkenruller og toiletpapir
 • poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af meget kraftig plast."