Dato for udgivelse
13 maj 2024 08:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 apr 2024 09:50
SKM-nummer
SKM2024.274.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
24-0230493
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Emballageafgift, pose
Resumé

Spørger ønskede svar på, hvorvidt spørgers pose var afgiftspligtig efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skulle betales afgift af spørgers pose. Posen kunne ikke med rimelighed kræves erstattet af stofposer, bærenet, tasker og lignende, og posen var tilstrækkelig robust til at være til gentagen brug i samme omfang som fx bærenet og tasker.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 600 af 5. maj 2020 om afgift af visse emballager, poser og engangsservice, (Emballageafgiftsloven)

Reference(r)

Emballageafgiftsloven § 2 a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit E.A.7.1.6

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at den fremsendte pose, som er fremstillet af R-PET 160 gram/m2, ikke er afgiftspligtig efter emballageafgiftslovens § 2 a?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker svar på, hvorvidt der skal betales afgift efter emballageafgiftsloven af den fremsendte pose.

Spørger har oplyst følgende:

Bæretasken er fremstillet af 100 pct. genbrug R-PET, 160 gram/m2, 100 pct. syet og hanke er påsyet med x-syning.

Posen er fremstillet af genanvendt (R) polyester (PET).

Skattestyrelsens beskrivelse af posen

 • Stift materiale
 • Materialet føles mere som plastik end som stof
 • Fremstår moderat slidstærk
 • Kan umiddelbart ikke perforeres med en fingerspids eller ved moderat træk i materialet
 • Ved hul i posen er det nemt at rykke hullet større
 • Kan gennembrydes af lys - er halvgennemsigtig, når posen holdes op mod lyset
 • Fremstillet af ét stykke som er sømmet i siderne, bortset fra hanken
 • Sømmet indvendigt med en enkelt syning - ingen særlig forstærkning af syningen med kantbånd
 • Syningen brydes ikke ved moderat træk
 • Enkelt ombuk i toppen, som sømmet øverst og nederst på ombuk
 • Hank påsyet ombuk med "firkant" og "kryds"
 • Hank i type samme materiale men i en tyndere kvalitet, lagt dobbelt og sømmet i begge sider
 • Syning til hank går delvist op ved moderat træk, men ikke tilstrækkeligt til at hanken slipper
 • Ingen laminering eller anden forstærkning af posen
 • Ingen påsyet label
 • Rumfang over 5 liter

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ikke oplyst

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers pose ikke er omfattet af afgiftspligten for poser efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Begrundelse

Efter emballageafgiftslovens § 2 a, skal der betales afgift af poser fremstillet af papir eller plast mv. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l.

Afgiften på poser blev indsat i lov om afgift af visse detailsalgspakninger ved lov 488 af 30. juni 1993. Afgiften tager ifølge bemærkningerne til lovforslaget sigte på at afgiftspålægge de typer af poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

Spørgers pose har et rumindhold på mere end 5 l samt har en hank.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at posen kan anvendes som en traditionel pose, dvs. til at bære ting i.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, at afgiftspligten omfatter poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende, og at der er ikke afgift på poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af meget kraftig plast.

I SKM2021.326.SR fandt Skatterådet efter en konkret vurdering, at en pose fremstillet af tekstillignende plastik (ikke-vævet polypropylen) var en afgiftspligtig pose. Posen fremstod porøs, var ikke forstærket i hverken syninger eller materiale, og kunne forholdsvis nemt perforeres, hvorfor posen ikke fremstod robust i samme omfang som fx bærenet og tasker. Posen kunne derfor ikke anses at være til gentagen brug på samme vis som bærenet og tasker mv.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at spørgers pose ikke er omfattet af afgiftspligten, da spørgers pose kan sidestilles med en stofpose, og ikke er en pose, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende. Det vurderes, at posen er til gentagen brug på samme vis som bærenet mv. Skattestyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på:

 • Posens materiale fremstår moderat slidstærkt
 • Posen kan ikke perforeres med en fingerspids eller ved moderat træk i materialet
 • Hanken kan ikke rykkes af ved moderat træk i hanken
 • Posens syninger brister ikke ved moderat træk

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Emballageafgiftslovens § 2 a

"Der svares tillige afgift af poser fremstillet af papir eller plast mv. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l."

Forarbejder

Generelle bemærkninger til lov nr. 488/1993 (uddrag)

"Lovforslaget er et led i regeringens forslag om en gennemgribende omlægning af skattesystemet. Der henvises til bemærkningerne til det samtidig hermed fremsatte forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre skattelove (Skatteomlægning). Lovforslaget, der indfører afgift af visse poser af papir eller plast m.v., er et led i miljøindsatsen.

Såvel ud fra et miljøsynspunkt som et konkurreceforvridningssynspunkt bør poser såvel af papir som plast m.v. afgiftsbelægges.

Lovforslaget tager sigte på at afgiftspålægge de typer poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

For at afgrænse afgiftspligtige poser i forhold til f.eks. de traditionelle affaldsposer, fryseposer og de brune papirsposer foreslås det kun at afgiftsbelægge poser med hank (eller forberedt til hank) eller lignende.

Det foreslås endvidere, at der fastsættes et mindstemål, således at små poser, der mere kan betragtes som emballage, ikke afgiftspålægges.

En pose, der opfylder disse kriterier er også afgiftspligtig, selv om den bruges som en almindelig emballage, pose og lign., f.eks. til frugt eller grønt hos detailhandleren. Derimod vil poser, der indeholder f.eks. mel, sukker, hunde- og kattemad, toiletpapir og køkkenruller, og som normalt er lukkede, ikke være omfattet af afgiftspligten, selv om de er forsynet med hank. "

Praksis

SKM2021.326.SR

Skatterådet fandt, at spørgers pose var afgiftspligtig efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Spørgers pose var fremstillet af tekstillignende plastik (ikke-vævet polypropylen). Posen fremstod porøs, var ikke forstærket i hverken syninger eller materiale, og kunne forholdsvis nemt perforeres, hvorfor posen ikke fremstod robust i samme omfang som fx bærenet og tasker, og posen kunne derfor ikke anses at være til gentagen brug på samme vis som bærenet og tasker mv.

Den juridiske vejledning

E.A.7.1.6 Det afgiftspligtige vareområde for bæreposer (uddrag)

"Afgiftspligten omfatter poser (bæreposer) af papir eller plast mv. med hank eller lignende, fx stropper eller snipper, der kan sammenbindes, og som

 • har et rumindhold op til hank på mindst 5 liter og
 • med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

Se EMBAL § 2a.

Der er ikke afgift på følgende poser

 • lukkede poser (topsvejsede) til fx køkkenruller og toiletpapir
 • poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af meget kraftig plast."