Dato for udgivelse
12 Feb 2024 13:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Oct 2023 12:27
SKM-nummer
SKM2024.84.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0090329
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Studierejse, netværksrejse, skattepligt, rejseudgifter, løn
Resumé

Sagen omhandlede, hvorvidt skatteyderen, der var ansat som projektchef, var skattepligtig af sin deltagelse i to netværksrejser, hvorved rejseudgifterne var afholdt af arbejdsgiveren i indkomståret 2018. Landsskatteretten fandt, at rejseudgifterne ansås som private udgifter og afholdt af selskabet i skatteyderens interesse og blev beskattet som yderligere løn til skatteyderen med den del af rejseudgifterne, der kunne henføres til ham. Der blev lagt vægt på, at det ikke var dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at arbejdsgiverens afholdelse af rejseudgifter var sket i selskabets interesse. Der blev endvidere lagt vægt på, at der ikke var fremlagt tilstrækkelig dokumentation for rejsernes erhvervsmæssige indhold for skatteyderen som ansat, og at der ikke var en konkret og direkte sammenhæng mellem indkomsterhvervelsen, selskabets øgede omsætning og skatteyderens deltagelse i rejserne.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4
Ligningslovens § 16, stk. 1, stk. 1, 1. pkt., stk. 3, stk. 3, 3. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.16.5.

Klagepunkt

Skattestyrelsens
afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens
afgørelse

Indkomståret 2018
Rejseudgifter til By Y1 anset som yderligere løn

50.373 kr.

0 kr.

24.575 kr. 

Rejseudgifter til By Y2/By Y3 anset som yderligere løn

150.879 kr.

 0 kr.

 75.440 kr.

Faktiske oplysninger
Klageren har i indkomståret 2018 været ansat som projektchef med ansvar for selskabets byggeprojekter og for afgivelse af tilbud på forskellige projekter hos H1 (herefter benævnt selskabet). Selskabets formål er at drive entreprenør- og byggevirksomhed, og selskabet beskæftiger sig med forskellige genre inden for byggebranchen.

Selskabet har arrangeret forskellige studie- og netværksrejser, som klageren har deltaget i. Klagerens repræsentant har oplyst, at klageren har deltaget i en lang række forskellige arrangementer for at pleje samarbejdet med eksisterende kunder, og har deltaget i arrangementer, hvor der har været mulighed for at socialisere sig med potentielle kunder. Formålet med arrangementerne og klagerens deltagelse i sådanne arrangementer har været, at skabe relationer med selskabets kunder og potentielle kunder til gavn for selskabets forretning. Repræsentanten har også oplyst, at klageren ikke har haft indflydelse på indholdet af de forskellige netværksture, og at han er blevet pålagt at deltage i netværksturene, da det ligger inden for arbejdsopgaverne, samt at klageren er blevet aflønnet for sin deltagelse.

Rejseudgifter til By Y1
Skattestyrelsen har anset halvdelen af de samlede rejseudgifter på 100.746 kr., herved 50.373 kr., der er afholdt for klagerens deltagelse i to rejser til By Y1 i Østrig, for at være yderligere løn til klageren.

Klageren har været på rejse 1 i perioden fra den 12. februar 2018 til den 17. februar 2018 og rejse 2 i perioden fra den 26. februar 2018 til den 3. marts 2018. H1 har oplyst, at der er tale om én netværksskitur til By Y1 i Østrig. Selskabet har oplyst, at klageren og yderligere en person fra selskabet samt andre forretningsforbindelser har deltaget.

Klagerens repræsentant har blandt andet oplyst, at der på rejse 1 deltog to personer fra selskabet og to forretningsforbindelser, i alt fire deltagere, og at der på rejse 2 deltog to personer fra selskabet og fire forretningsforbindelser, i alt otte deltagere. Repræsentanten har anført, at klageren og den anden person fra selskabet selv har betalt for turen, og at selskabet udelukkende har afholdt omkostninger til bespisning mv. 

Der er fremlagt en rejseoversigt for netværksskituren til By Y1 i Østrig i 2018, hvoraf deltagerlisten fremgår. Selskabet har anført to personer fra selskabet og to forretningsforbindelser som deltagende i rejsen.

Der er fremlagt en EuroCard opgørelse og fem bilag for afholdte rejseudgifter med overnatning til By Y1. Ifølge bilagene fremgår der rejseudgifter til brændstof (G1), restaurant/bar (G2, Hotel G3 m.fl.) og afterski (G4).

Følgende oplysninger kan udledes af bilagene fordelt kronologisk på henholdsvis rejse 1 og rejse 2 til By Y1:

Dato

Bilag

Destination, formål og deltagere 

Beløb

12-02-2018

10939

Østrig, kundepleje, netværksrejse
Deltagere: to personer fra selskabet og to forretningsforbindelser

19.577,32 kr.

14-02-2018 -
17-02-2018

10947

By Y1, Østrig, netværksrejse
Deltagere: to personer fra selskabet og to forretningsforbindelser 

4.873,72 kr.

I alt

24.451,04 kr.

Dato

Bilag

Destination, formål og deltagere 

Beløb

26-02-2018 -03-03-2018

10950

By Y1, Østrig, netværksrejse
Deltagere: ikke anført deltagere
Medarbejderinitialer [for A] anført

2.618,17 kr.

26-02-2018 -03-03-2018

10960

By Y1, Østrig, netværksrejse
Deltagere: to personer fra selskabet og seks forretningsforbindelser

49.877,66 kr.

I alt

52.495,83 kr.

Følgende oplysninger kan udledes af det af selskabet bogførte bilag 00313 den 1. februar 2018, som er en bankoverførsel med kontoteksten "By Y1 2018":

Dato

Bilag

Destination, formål og deltagere 

Beløb

01-02-2018

00313

By Y1 2018
To personer fra selskabet er anført som modtager

  23.800,00 kr.

Rejseudgifterne til rejse 1 og rejse 2 samt bankoverførslen til By Y1 i Østrig udgør henholdsvis 48.251,04 kr., 52.495,83 kr. og 23.800,00 kr., i alt 100.746,87 kr. i indkomståret 2018. 

Klagerens repræsentant har den 23. januar 2023 fremlagt materiale for By Y1 rejserne i 2018, hvoraf udgifter til restaurant/bar, benzin og afterski på i alt 83.195 kr. (afrundet) fremgår. Ifølge repræsentanten vedrører udgifterne til udlæg/repræsentation.

Der er ikke fremlagt et program for rejserne.

Rejseudgifter til By Y2 og By Y3
Skattestyrelsen har anset en tredjedel af de samlede udgifter på 452.638 kr., herved 150.879 kr., der er afholdt for klagerens deltagelse i en rejse til By Y2 og By Y3 i USA, for at være yderligere løn til klageren i indkomståret 2018.

H1 har oplyst, at det i perioden fra den 21. september 2018 til den 2. oktober 2018 har været en studietur til By Y2 og By Y3. Selskabet har oplyst, at klageren og yderligere to personer fra selskabet har deltaget.

Repræsentanten har derimod oplyst, at der deltog i alt 35 deltagere, heraf klageren og to andre fra selskabet, og at turen blev arrangeret af G5 ApS, som samlede deltagerne. Repræsentanten har også oplyst, at udgifterne på i alt 452.638 kr. ikke er omkostningen ved tre personers deltagelse i turen, men at omkostningen skyldes, at selskabet valgte at invitere samtlige deltagere på netværksturen ud at spise på dyre restauranter.

Der er fremlagt en rejseoversigt fra selskabet, hvoraf det fremgår tre personer fra selskabet som deltagere.

Der er fremlagt en EuroCard opgørelse og otte bilag for afholdte rejseudgifter med overnatning til By Y2 og By Y3. Ifølge bilagene fremgår der rejseudgifter til restaurant/bar ([…], […], […], G5 ApS faktura m.fl.), benzin (G6) samt fly og hotel ([…], […], […], G5 ApS faktura).

Følgende oplysninger kan udledes af bilagene til By Y2 og By Y3:

Dato

Bilag

Destination, formål og deltagere 

Beløb

13-04-2018

73529

G5 ApS, Studie- og netværksrejse til By Y2 og By Y3 (21. september 2018 - 2. oktober 2018)
1. aconto på fly og indkvartering er der anført 4 stk. flybilletter og indkvartering på mindst fire personer, hvor pris pr. person udgør 35.335 kr.

141.340,00 kr.

11-06-2018

77511

G5 ApS, Studie- og netværksrejse til By Y2 og By Y3 (21. september 2018 - 2. oktober 2018)
2. aconto på fly og indkvartering er der anført 1 stk. flybilletter og indkvartering på mindst fire personer

34.875,00 kr.

31-07-2018

77512

G5 ApS, Studie- og netværksrejse til By Y2 og By Y3 (21. september 2018 - 2. oktober 2018)
3. aconto på fly og indkvartering er der anført 1 stk. flybilletter og indkvartering på mindst fire personer samt leje af transport og stopover i By Y2

82.800,00 kr.

10-10-2018

78587

G5 ApS, Studie- og netværksrejse til By Y2 og By Y3 (26. september 2018 - 1. oktober 2018)
Slutfaktura

98.724,48 kr.

21-09-2018 -02-10-2018

11745

By Y3 og By Y2, USA (EuroCard By Y3)
Netværksrejse
Deltagere: tre personer fra selskabet

12.211,08 kr.

21-09-2018 -02-10-2018

11746

By Y3 og By Y2, USA (EuroCard By Y3)

Netværksrejse

Deltagere: tre personer fra selskabet

4.804,13 kr.

21-09-2018 -02-10-2018

11747

By Y3 og By Y2, USA (EuroCard By Y3)
Netværksrejse
Deltagere: tre personer fra selskabet

1.835,48 kr.

01-10-2018

11666

Netværksrejse, kundepleje (EuroCard By Y3)

1.849,12 kr.

3630

EuroCard A - studietur By Y3

22.447,26 kr.

3630

EuroCard A - studietur By Y3

51.752,13 kr.

I alt

452.638,68 kr.

Der er fremlagt en invitation af den 13. august 2018, hvor klageren og to yderligere personer fra H1 inviteres til at besøge G7 Inc i By Y2 i perioden fra den 24. september 2018 til den 26. september 2018. Det fremgår blandt andet af invitationen, at de vil få en rundvisning på tre forskellige arbejdspladser som er specialiserede inden for asbest, nedrivning og mekaniske isoleringsprocesser. Der er ikke fremlagt et program herfor.

Der er fremlagt en mailkorrespondance mellem klagerens kollega og B fra G7.

Klagerens kollega har den 13. september 2018 sendt følgende mail: 

"Hej B

Som vi snakkede om i foråret vedr. besøg af nogle nedrivningspladser i nærheden af By Y2 har du fået styr på aftalerne med de forskellige pladser vi skal besøge.
Du nævnte at i havde flere opgaver i området og at du kunne sætte nogle møder i stand med dine forskellige chefer så vi kunne udveksle noget erfaring.
Vi har booket hotel i By Y2, så hvis du havde mulighed for at hente os i lufthavnen og køre os til hotellet ville det være fedt.
Vi lander d. 21 sep. i By Y2 og har 5 dage til rådighed før vi skal være i By Y3 d. 26 sep"
Vi ses."

Klagerens kollega har den 15. september 2022 modtaget følgende mail fra B:

"(…) vi glæder os meget til i H1 kommer til By Y2 hvor vi kan vise jer rundt i vores fantastiske stor by, jeg har tre aftaler som jeg har vedhæftet i Mail, de er tre af de største nede rivnings firmaer her i By Y2. Som alle er langt fremme i udviklingen af Moderne og miljøvenligt nedrivning,
Vi vil komme og hente jer i lufthavnen, vores chauffører har et skilt med H1
(…)"

Der er fremlagt et program med overskriften "Studie- og netværksrejse til By Y3 2018" med temaet "Byggeri & Arkitekter" udarbejdet af G5 ApS, hvoraf følgende fremgår:

"Program Fredag den 21.09.2018.
Kl. 10.00 Check-in i Københavns Lufthavn terminal 3, skal være overstået.
Kl. 12.25 Afrejse Københavns Lufthavn med G8 - rute […] til By Y2 Int. Lufthavn.

Program Fredag den 21.09.2018.
Kl. 14.45 Ankomst By Y2 Int. Lufthavn.

Program Onsdag den 26.09.2018.
Kl. 15.00 Ankomst By Y3 - indtjekning på “[…]": [Adr.], By Y3, […]

Program Torsdag den 27.09.2018.
Kl. 10.00 Afgang til Hotel […] og […] gennemgang og besigtigelse af disse to “Historiske" byggerier.
Kl. 13.00 Frokost og præsentation runde af rejsedeltager og deres firmaer.
Kl. 15.00 Fortsættelse af turen.
Kl. 19.00 Ankomst til “[…]".
Kl. 20.00 Middag og networking.

Program Fredag den 28.09.2018.
Kl. 10.00 Afgang til […] gennemgang og besigtigelse af disse mange storslået bygninger og byggerier.
Kl. 13.00 Fælles arrangement med spisning og diverse indslag på Hotel “[…]", med blandt andet, C fra firmaet G9 A/S […], som afholder foredrag og workshop omkring IT sikkerhed, og nyt fra hard/software fronten.
Kl. 20.00 Aften til egen rådighed.

Program Lørdag den 29.09.2018.
Kl. 10.00 Afgang til […] fortsættelse af gennemgang og besigtigelse af dette store byggerier.
Kl. 12.00 Frokost.
Kl. 13.30 Virksomhedsbesøg hos Entreprenørfirmaet G10 - D, Executive Vice President for kontoret i By Y3 - se side 24 og 25. […]
Kl. 20.00 Middag med byggeledelsen og byggeledere fra G10 - på “[…]" […] Hotel.

Program Søndag den 30.09.2018.
Kl. 10.00 Afgang til […] besigtigelse af historiske bygninger.
Kl. 13.00 Let traktement og foredrag af H1 om Nedrivning, Miljøsanering og Genbrug, herefter tager vi på byggepladsbesøg på det gamle “[…]" se side 21 til 23.
Kl. 20.00 Fælles spisning.

Program Mandag den 01.10.2015.
Kl. 12.00 Afgang til By Y3 - [...] Lufthavn.
Kl. 12.30 Check-in i [...] Lufthavn, skal være overstået.
Kl. 14.25 Afrejse By Y3 - [...] Lufthavn med G11 - rute […] til By Y4 Int. Lufthavn.
Kl. 20.05 Ankomst By Y4 Int. Lufthavn.
Kl. 22.05 Afrejse By Y4 - By Y4 med G8 - rute […] til København Lufthavn

Program Tirsdag den 02.10.2015.
Kl. 13.20 Ankomst i København Int. Lufthavn - Kastrup.
København Int. Lufthavn - Kastrup"

Klagerens repræsentant har den 23. januar 2023 fremlagt materiale for By Y2 og By Y3 rejsen i 2018, hvoraf udgifter til restaurant/bar, benzin, parkering, overnatning, fly og hotel på i alt 397.013 kr. (afrundet) fremgår. Repræsentanten har anført, at bilag 73529 fra G5 ApS vedrører fly og hotel og bilag 77511, bilag 77512 og bilag 78587 fra G5 ApS vedrører mad og bar. Ifølge repræsentanten vedrører udgifterne til udlæg/repræsentation.

Ifølge det fremlagte materiale har H1 reserveret fire flybilletter tur/retur til By Y2 i perioden fra den 21. september 2018 til den 2. oktober 2018 fra [...dk].

Skattestyrelsen har den 9. februar 2018 oplyst, at det ifølge den indsendte rejseplan fra [...dk] fremgår, at der er reserveret flybilletter til fire deltagere på rejsen, ligesom der er indkvarteret hotel for mindst fire personer. Den fjerde person er hovedaktionærens søn på 22 år i 2018. Skattestyrelsen har på den baggrund udtalt, at udgifterne derfor burde have været fordelt på de fire personer.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har truffet afgørelse om at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 201.252 kr. for deltagelsen i to rejser i indkomståret 2018.

Som begrundelse har Skattestyrelsen anført følgende:

"I opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregnes vederlag, formuegoder af pengeværdi eller sparet privatforbrug, som modtages som led i et ansættelsesforhold, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at du skal beskattes af den værdi af de to rejser i 2018, der er anset som yderligere løn til dig, i overensstemmelse med Skattestyrelsens forslag til din arbejdsgiver H1, som beskrevet under pkt. 1.1.

Det er, som nævnt under pkt. 1.1, Skattestyrelsens opfattelse, at
·         Rejserne til By Y1 må anses for at være netværksrejser, hvor aktiviteten er skiløb, som har et betydeligt turistmæssigt islæt.
·         Rejsen til By Y2/By Y3 må anses for at være en netværksrejse af generel karakter med et meget begrænset fagligt indhold, samt et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt.

Du har ved din deltagelse sparet privatforbrug til rejserne. Udgifterne hertil blev betalt af din arbejdsgiver H1, som ligeledes også har kunnet bestemme, hvem der skulle deltage i rejserne. Rejserne er derfor modtaget som et led i din ansættelse, hvorfor ligningslovens § 16, stk. 1 og 3 finder anvendelse.

Den skattepligtige værdi af rejser af turistmæssig karakter, som du modtager som led i et ansættelsesforhold, fastsættes til den værdi, som det må antages at koste dig at erhverve rejsen i almindelig fri handel, jf. ligningslovens § 16, stk. 3.

De 50.373 kr., der vedrører din deltagelse i rejserne til By Y1, anses for at være yderligere løn til dig, og beløbet er skattepligtigt for dig, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

De 150.879 kr., der vedrører din deltagelse i rejsen til By Y2/By Y3, anses for at være yderligere løn til dig, og beløbet er skattepligtigt for dig, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Det samlede beløb på 201.252 kr. beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 1.

Skattestyrelsen har modtaget en kort skriftlig bemærkning fra dig den 1. juni 2022 og mundtlige bemærkninger den 8. juni 2022, som beskrevet i telefonnotat.
Skattestyrelsen har endvidere modtaget skriftlige bemærkninger fra din kollega E på vegne af ham, dig og to andre kollegaer den 9. juni 2022.

Du skriver den 1. juni 2022, at du er ret uforstående over for Skattestyrelsens forslag til afgørelse, og at du vil aflevere sagen til din fagforening, da du efter din opfattelse jeg altid vil være stavnsbundet til H1, bare fordi du udfører dit arbejde.

I telefonsamtale den 8. juni 2022 gør du opmærksom på, at du tidligere har fået en afgørelse fra Skatteankenævnet, som afgjorde at du havde været på arbejde i forbindelse med rejser, som var arrangeret af din arbejdsgiver H1.
Du kunne derfor ikke forstå, hvorfor du nu pludselig modtog et forslag om beskatning af rejser i 2018.

Du oplyste, at du er af den opfattelse, at Skattestyrelsens behandling af H1 er dårlig for deres forretning, da du giver udtryk for at andre lignende virksomheder gør det samme som dem i forhold til rejser, men ikke bliver behandlet af Skattestyrelsen.

Du mener desuden, at du bliver stavnsbundet til firmaet, hvis du år efter år skal beskattes af rejser foretaget i tidligere år. Dette begrunder du med, at du ikke selv kan betale skatten af ændringerne, og at du derfor er nødt til at blive hos H1, så firmaet vil betale skatten. Du oplyser, at du har talt med din fagforening om denne problemstilling.

E skriver den 9. juni 2022, at de netværksture, som I deltager i, er noget som I er blevet bedt om af jeres ledelse i H1, da det er en del af jeres salgsstrategi.

E skriver, at I helt klart mener, at det må være et forhold og en sag mellem Skattestyrelsen og H1, og at I aldrig er blevet oplyst om, at I vil blive beskattet af disse netværksture.

E skriver, at I ikke kan forstå, hvorfor Skattestyrelsen ikke mener, at programmerne på disse netværksture ikke er fyldestgørende, og at I ikke er bekendt med, at der findes regler for hvad de skal indeholde.

E skriver, at I har talt med jeres fagforening, […], som har fortalt, at man ikke kan blive beskattet af en firmatur medmindre det er oplyst inden, og E oplyser, at det er I ikke og derfor har haft fuld tiltro, at I var på arbejde.

E oplyser at I har en afgørelse på skrift, hvor det bliver afgjort, at I er på arbejde på disse ture og derfor ikke bliver beskattet, og E oplyser at I er ikke oplyst om, hvad jeres firma/revisor har vedlagt som dokumentation for de netværksture I har deltaget på.

E har vedhæftet en mail fra advokat [navn udeladt], hvor han har fremsendt [Skatteankenævnets] afgørelser af den 2. februar 2020 til A, E og F. Afgørelserne vedrører A og E´ skatteansættelser for indkomstårene 2014 og 2015, hvor Skatteankenævnet har fundet at netværksturene mv., som følge af at de har været en del af jeres arbejde med hensyn til at sikre nuværende og fremtidigt samarbejde med potentielle kunder, ikke har været skattepligtige.

Skattestyrelsen skal bemærke, at hvis en forretnings- eller studierejse har karakter af hel eller delvis ferie, fordi arrangementet har et turistmæssigt islæt, skal den ansatte deltager beskattes. Det er rejsens reelle indhold - og ikke det erklærede formål - der er afgørende for om deltagerne bliver beskattet. Bevisbyrden for, at rejsen ikke er skattepligtig, påhviler arbejdsgiveren og/eller deltagerne.
Har rejsen et overvejende turistmæssigt islæt, mens det faglige /forretningsmæssige indhold er af underordnet eller beskedent omfang, bliver den ansatte deltager som udgangspunkt beskattet af rejsens fulde værdi. Se nærmere i Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.16.5.

Skattestyrelsen er bekendt med [Skatteankenævnets] to afgørelser af den 2. februar 2020, som vedrører to af H1s ansatte. Afgørelserne omfatter de to ansattes indkomstår 2014 og 2015.

Skattestyrelsen er endvidere bekendt med, at Landsskatteretten i afgørelse af den 5. november 2021 (som nævnt under punkt. 1.3) har afgjort H1s klage over Skattestyrelsens afgørelse af den 27. august 2020 for indkomståret 2016.

Landsskatteretten har ved flere lignende rejser i 2016 afgjort, at der er ikke fremlagt materiale, der dokumenterer eller sandsynliggør, at rejsens aktiviteter har haft en konkret og direkte sammenhæng med selskabets drift, og det er Landsskatterettens opfattelse, at rejserne aktiviteter har en generel karakter, med et betydeligt turistmæssigt islæt.

Landsskatteretten har fundet, at de beløb der kan henføres til de to ansattes deltagelse i flere af rejserne, skal anses for yderligere løn til disse. Landsskatteretten godkender fradrag for beløbene som yderligere løn til selskabets ansatte.

Det er Skattestyrelsen opfattelse, at Landsskatterettens afgørelse af den 5. november 2021 skal anses for at være Landsskatterettens syn på hvordan lignende rejser skal behandles skattemæssigt, uanset om [Skatteankenævnet] for lignende rejser i tidligere indkomstår har truffet en anden afgørelse.

Det er dig som lønmodtager, der umiddelbart hæfter for ikke-indeholdte A-skatter, og ikke indholdte beløb skal derfor som hovedregel opkræves hos dig som lønmodtager, dvs. at skatten reguleres over årsopgørelsen og opkræves som restskat. Se nærmere i Kildeskattelovens § 68 og Den juridiske vejledning afsnit A.D.5.2.2.
Din skatteansættelse for indkomståret 2018 er omfattet af den almindelige ligningsfrist, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, hvorefter Skattestyrelsen kan sende et varsel om ændring af skatteansættelsen senest den 1. maj i fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest den 1. august i fjerde år efter indkomstårets udløb.

Skattestyrelsen har for hver enkelt rejse foretaget en individuel vurdering af de konkrete rejseprogrammer. Skattestyrelsen kan alene ud fra de rejseprogrammer og oplysninger, der er fremlagt vurdere, hvad der er foregået på rejserne.

Skattestyrelsen anser fortsat rejserne til By Y1 for at være netværksrejser, hvor aktiviteten er skiløb, som har et betydeligt turistmæssigt islæt.

Skattestyrelsen anser fortsat rejsen til By Y2/By Y3 for at være en netværksrejse af generel karakter, og Skattestyrelsen fastholder at rejsen efter en konkret vurdering af rejseprogrammet (beskrevet under pkt. 1.1), har et meget begrænset fagligt indhold, samt et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt.

Skattestyrelsen fastholder, at de 50.373 kr., der vedrører din deltagelse i rejserne til By Y1, anses for at være yderligere løn til dig, og beløbet er skattepligtigt for dig, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Skattestyrelsen fastholder, at de 150.879 kr., der vedrører din deltagelse i rejsen til By Y2/By Y3, anses for at være yderligere løn til dig, og beløbet er skattepligtigt for dig, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16, stk. 1 og 3."

Skattestyrelsen har den 26. november 2022 sendt en udtalelse, hvoraf udtalt følgende fremgår:

"De faktiske forhold i sagsfremstillingen er dog ikke specificeret i samme omfang, som i Skattestyrelsens afgørelse til arbejdsgiver, og vi har derfor vedlagt relevante udsnit af faktiske forhold fra afgørelsen til arbejdsgiver og det underliggende materiale modtaget fra arbejdsgiver."

Skattestyrelsen har den 3. januar 2023 sendt en supplerende udtalelse, hvoraf følgende fremgår:

"Klagers repræsentant anfører som principal påstand, at klagers skattepligtige indkomst for indkomståret 2018 ikke forhøjes, idet det overordnet gøres gældende, at klagers deltagelse i de nævnte studie- og netværksarrangementer ikke udgør løn for klager, da deltagelsen i arrangementerne ligger inden for klagers normale arbejdsområde, og da klager i øvrigt har været pålagt at deltage i arrangementerne, der også er behandlet som arbejdstid for klageren, og som klageren ligeledes er blevet aflønnet for at deltage i.

Skattestyrelsen finder ikke, at der i klagers repræsentants principale påstand er fremkommet nye oplysninger, der ændrer på Skattestyrelsens opfattelse af,
·         at rejserne til By Y1 må anses for at være netværksrejser, hvor aktiviteten er skiløb, som har et betydeligt turistmæssigt islæt,
·         og at rejsen til By Y2/By Y3 må anses for at være en netværksrejse af generel karakter og at rejsen efter en konkret vurdering af rejseprogrammet, har et meget begrænset fagligt indhold, samt et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt.

Klagers repræsentant anfører, at klager tidligere har modtaget en afgørelse fra Skatteankestyrelsen, hvor Skatteankestyrelsen fastslog, at lignende netværksarrangementer ikke var skattepligtige for medarbejderne. Klagers repræsentant anfører, at den konkrete sag for klager er fuldstændig identisk med den tidligere afgørelse vedrørende klager, og at klager derfor har haft al mulig grund til at tro, at der ikke ville ske beskatning ved klagers deltagelse i de pågældende netværksture.

Skattestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at [Skatteankenævnets] afgørelse af den 2. februar 2020 vedr. klagers indkomstår 2014 og 2015, og Landskatterettens afgørelse af 5. november 2021 vedr. arbejdsgivers indkomstår 2016, begge er truffet efter indkomståret 2018, som behandles i denne klagesag. Klager kan således ikke have haft disse afgørelser med i overvejelserne omkring deltagelse i rejserne i 2018.

Klagers repræsentant anfører som subsidiær påstand, at klagers skattepligtige indkomst for indkomståret 2018 forhøjes med et mindre beløb, såfremt Landskatteretten skulle finde, at netværksarrangementerne i 2018 er skattepligtige for klager.

Klagers repræsentant anfører, at Skattestyrelsen ukritisk har fordelt de omkostninger, som H1 har haft ved netværksturene på de medarbejdere fra H1, der har deltaget i turene uden at forholde sig til, hvad beløbet er anvendt til og hvor mange, der har deltaget i arrangementet.

Klagers repræsentant anfører, at det samlede antal deltagere på turene er langt flere, end den fordeling Skattestyrelsen har anvendt, og såfremt der skal ske beskatning af turene, skal den turistmæssige del af rejserne fastsættes til et beløb, som ligger væsentligt under beløbet ansat af Skattestyrelsen.

Klagers repræsentant mener, at omkostningerne som et minimum bør skulle deles i lige forhold med det samlede antal deltagere på hver tur.
Klagers repræsentant oplyser, at der på de to ture var det samlede antal deltagere som følger:
•         By Y1 12. februar - 17. februar 2018: 4.
•         By Y1 26. februar - 3. marts 2018: 8.
•         By Y3/By Y2: 35.
Klagers repræsentant anfører, at idet der har været flere deltagere på netværksturene, er det således ikke udtryk for rejsens markedsværdi, når Skattestyrelsen påstår, at klagers skattepligtige indkomst af rejserne, skal udgøre halvdelen og en tredjedel af H1s samlede omkostning ved den pågældende tur.

Klagers repræsentant har beregnet at den maksimale omkostning, der kan fordeles til klager, og som klager dermed kan blive sat i skat af, således udgør følger:
•         By Y1 12. februar - 17. februar 2018: DKK 4.894.
•         By Y1 26. februar - 3. marts 2018: DKK 6.235.
•         By Y3/By Y2: DKK 12.933.
Klagers repræsentant oplyser, at med henvisning til alt ovenstående skal beskatningsgrundlaget således samlet nedsættes til maksimalt DKK 24.062.

Skattestyrelsen skal bemærke, at fastsættelsen af udgifternes størrelse og fordelingen af de udgifter, som arbejdsgiver har afholdt til rejsen, er foretaget på baggrund af oplysningerne og dokumentationen fra arbejdsgiver. Skattestyrelsen finder ikke, at det ud fra de fremlagte bilag har kunnet dokumenteres, at arbejdsgiver har betalt for andre deltagere end de personer, der er oplyst kommer fra arbejdsgiver selv.

Skattestyrelsen har den 26. november 2022 fremsendt dokumentationen fra arbejdsgiver vedr. de to rejser til Skatteankestyrelsen.

Skattestyrelsen har derudover ikke modtaget dokumentation for at nogle af de af arbejdsgiver betalte udgifter til rejserne skulle være betalt af deltagerne selv i form af løntræk eller egen betaling.

Skattestyrelsen skal endvidere bemærke, at arbejdsgiver ikke har haft indsigelser over grundlaget for fordelingen af udgifterne på deltagerne fra arbejdsgiver.

Skattestyrelsen finder ikke grundlag for at ændre denne fordeling eller at ændre på størrelsen af udgifterne.

(…)"

Skattestyrelsen har den 9. februar 2023 sendt en supplerende udtalelse, hvoraf følgende fremgår:

"Rejse til By Y1
De indsendte bilag fra klagers repræsentant vedrørende rejsen til By Y1 omfatter nogle af de samme bilag, som Skattestyrelsen tidligere har modtaget fra arbejdsgiver, og som er fremsendt til Skatteankestyrelsen vedlagt udtalelsen af den 26. november 2022.

Klagers repræsentant har i Excel-arket oplistet beløb, der vedrører de indsendte bilag 10960, 10950, 10939 og 10947.
Derudover er der oplistet beløb vedr. bilag 10992, som dog vedr. rejsen til By Y5/By Y6 og et ikke dokumenteret beløb på 1.402 kr.
Derudover vedrører bilag 313 også rejsen til By Y1.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at disse bilag udgør arbejdsgivers betaling for 2 personers deltagelse i rejsen, hvoraf denne ene person er klager. Skattestyrelsen finder det ikke dokumenteret at arbejdsgiver har betalt for andre personers deltagelse i rejsen. Skattestyrelsen har ikke modtaget dokumentation for at nogle af de af arbejdsgiver betalte udgifter til rejsen skulle være betalt af deltagerne selv i form af løntræk eller egen betaling.

Rejse til By Y2/By Y3
De indsendte bilag fra klagers repræsentant vedrørende rejsen til By Y2/By Y3 omfatter nogle af de samme bilag, som Skattestyrelsen tidligere har modtaget fra arbejdsgiver, og som er fremsendt til Skatteankestyrelsen vedlagt udtalelsen af den 26. november 2022.

Klagers repræsentant har i Excel-arket oplistet beløb, der vedrører de indsendte bilag 11747, 11746, 11745, 73529, 77511, 77512 og 78587.
Derudover er der oplistet diverse beløb vedr. bilag 12016, 12012, 12013, 12014 og 12015, samt enkelte andre beløb, som er inkluderet i arbejdsgivers opgørelser, bilag 3630, over Eurocard betalinger i oktober og november 2018.
Derudover vedrører bilag 11666 også rejsen til By Y2/By Y3.

Ifølge indsendt rejseplan fra [...dk], som Skattestyrelsen ikke tidligere har modtaget, er der reserveret flybilletter til 4 deltagere på rejsen:
·         [Hovedaktionær]
·         [Hovedaktionærens søn]
·         [Ansat]
·         A

Arbejdsgiver har tidligere kun oplyst, at [hovedaktionær], A og [ansat] er deltagere fra H1.

Den fjerde person er [hovedaktionærens søn], som er H1s hovedaktionær [hovedaktionærens] søn på 22 år i 2018.

Det fremgår af fakturaer fra G5 ApS, at der faktureres for indkvartering på hotel for min. 4.

Det forekommer sandsynligt, at arbejdsgiver også har betalt for den fjerde persons deltagelse i rejsen, og det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at disse bilag ikke udgør arbejdsgivers betaling for 3 personers deltagelse i rejsen, men derimod for 4 personers deltagelse i rejsen, hvoraf denne ene person er klager. Udgifterne burde derfor have været fordelt på de 4 personer. Skattestyrelsen finder det ikke dokumenteret, at arbejdsgiver har betalt for andre personers deltagelse i rejsen.
Skattestyrelsen har ikke modtaget dokumentation for at nogle af de af arbejdsgiver betalte udgifter til rejsen skulle være betalt af deltagerne selv i form af løntræk eller egen betaling.

Skattestyrelsen er blevet opmærksom på, at udsnit af faktiske forhold fra afgørelse til arbejdsgiver vedr. rejsen til By Y2/By Y3 ved en fejl ikke blev fremsendt sammen med det øvrige materiale den 26. november 2022. Dette bilag er derfor vedlagt denne udtalelse.

Generelle bemærkninger:
Skattestyrelsen skal bemærke, at arbejdsgivers betaling for de ansattes forplejning, herunder restaurationsbesøg, på rejserne som udgangspunkt er sparet privatforbrug for de ansatte og dermed en del af rejsernes værdi for de ansatte.

Hvis et restaurationsbesøg skal anses for at være dokumentation for en repræsentationsudgift, så skal hvert enkelt restaurationsbilag vurderes ud fra, om der er noteret, hvem der har deltaget i sammenkomsten, og hvad årsagen til denne er."

Skattestyrelsen har den 12. maj 2023 udtalt følgende:

"Vi er overordnet set enige i Skatteankestyrelsens motiverede indstilling til klagens afgørelse, som vi har fået tilsendt, jf. reglerne i § 15, stk. 2, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 2372 af 10/12-2021 om Skatteankestyrelsen.

Vi har følgende bemærkninger til indstillingen vedr. de specifikke klagepunkter for indkomståret 2018:

Rejseudgifter til By Y1
Skatteankestyrelsen foreslår, at Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedr. dette punkt, idet klagers andel af udgifterne i indkomståret 2018 til to rejser til By Y1 nedsættes fra 50.373 kr. til 24.575 kr.
Skatteankestyrelsen indstiller, at udgifterne anses for afholdt af selskabet i klagerens interesse og beskattes som yderligere løn til klageren med den del af rejseudgifterne, der kan henføres til ham. Dog indstiller Skatteankestyrelsen, at de samlede rejseudgifter til By Y1 på i alt 100.746 kr. opdeles mellem rejse 1 til By Y1 på 24.451 kr., rejse 2 til By Y1 på 52.496 kr. og en yderligere rejseudgift til By Y1 på 23.800 kr., og herefter fordeles på 4 deltagere i rejse 1 til By Y1 med 6.113 kr., otte deltagere i rejse 2 til By Y1 med 6.562 kr. og to deltagere i en yderligere rejseudgift til By Y1 med 11.900 kr., hvor klager er deltager i alle tre.

Vi er enige i Skatteankestyrelsens indstilling til opdeling af rejseudgifterne på de to rejsemål og den yderligere rejseudgift og den ændrede fordeling på deltagere, således at klagers andel ændres til 24.575 kr.

Rejseudgifter til By Y2 og By Y3
Skatteankestyrelsen foreslår, at Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedr. dette punkt, idet klagers andel af udgifterne i indkomståret 2018 til en rejse til By Y2 og By Y3 nedsættes fra 150.879 kr. til 75.440 kr.
Skatteankestyrelsen indstiller, at udgifterne anses for afholdt af selskabet i klagerens interesse og beskattes som maskeret udlodning med den del af rejseudgifterne, der kan henføres til ham.
Dog indstiller Skatteankestyrelsen, at de samlede rejseudgifter til By Y2 og By Y3 på i alt 452.638 kr. fordeles på seks deltagere med 75.440 kr., hvor klager er deltager i rejsen.
Skatteankestyrelsen indstiller, at der ud fra de fremlagte bilag er en formodning for at rejseudgifterne vedrører seks deltagende personer, som har relation til selskabet. Skatteankestyrelsen lægger afgørende vægt på bilag 73529, 77511 og 77512 fra G5 ApS, hvoraf det fremgår, at selskabet har afholdt udgifter til fly tur/retur mellem København - By Y2 - By Y3 - By Y7 - København samt hotelophold til seks personer.

Vi har i vores supplerende udtalelse af den 9. februar 2023 anført at det forekommer sandsynligt, at selskabet har betalt for fire personers deltagelse i rejsen, hvoraf denne ene person er klager.
Ifølge indsendt rejseplan fra [...dk], som Skattestyrelsen ikke tidligere havde modtaget, er der reserveret flybilletter til fire deltagere, som er hovedaktionær, hovedaktionærs søn (er ansat), klager A (er ansat) samt endnu en person (er ansat), og vi udtalte derfor at udgifterne burde have været fordelt på de fire personer.
Efter en fornyet gennemgang af bilag 73529, 77511 og 77512 fra G5 ApS, hvoraf det fremgår, at selskabet har afholdt udgifter til fly tur/retur mellem København - By Y2 - By Y3 - By Y7 - København samt hotelophold, er vi enige i, at der kan være en formodning for at rejseudgifterne vedrører yderligere to personer, som har relation til selskabet, dvs. i alt seks personer.
Vi er dog ikke bekendt med hvem disse to personer er.
Vi er derfor enige i Skatteankestyrelsens indstilling til den ændrede fordeling på deltagere, således at klagers andel ændres til 75.440 kr.

Samlet opgørelse:

Skattestyrelsens
afgørelse:

Skatteankestyrelsens
forslag til afgørelse:

Rejseudgifter til By Y1

50.373 kr.

24.575 kr.

Rejseudgifter til By Y2 og By Y3

150.879 kr.

75.440 kr.

201.252 kr.

100.015 kr."

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt principal påstand om, at klagers skattepligtige indkomst ikke skal forhøjes for indkomståret 2018, og subsidiært at klagers skattepligtige indkomst skal forhøjes med et mindre beløb for indkomståret 2018.

Til støtte er der anført følgende:

"(…)

Skattestyrelsen har på baggrund af, at Klager i 2018 deltog i netværkstur, forhøjet Klagers skattepligtige indkomst for indkomståret 2018. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at de udgifter, som Klagers arbejdsgiver, H1 ("H1"), har afholdt i forbindelse med netværksturen, udgør yderligere løn til Klager, der skal beskattes i henhold til statsskattelovens § 4, og ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

På netværksturen deltog både H1s ansatte og H1s kunder samt potentielle kunder. De af H1 afholdte udgifter i forbindelse med netværksturen dækker derfor både de ansatte og kunder samt potentielle kunder. Deltagerne har i øvrigt afholdt egenbetaling for deres deltagelse på turen.

På vegne af Klager nedlægges følgende påstande:

Principalt: At Klagers skattepligtige indkomst for indkomståret 2018 ikke forhøjes.

Subsidiært: At Klagers skattepligtige indkomst for indkomståret 2018 forhøjes med et mindre beløb.

Til støtte for vores principale påstand gøres det gældende, at Klagers deltagelse i netværksturen ikke udgør yderligere løn for Klager, da turen havde en konkret og direkte sammenhæng med arbejdsgiverens indkomstskabende aktiviteter. Klager skal således ikke beskattes for rejsens markedsværdi.

Til støtte for vores subsidiære påstand gøres det gældende, at de udgifter, som Klagers arbejdsgiver har afholdt, skal fordeles på samtlige deltagere på netværksturen og ikke udelukkende på H1s ansatte, der er den fordeling, som Skattestyrelsen har lagt til grund i Afgørelsen.

Den skattepligtige værdi af ovennævnte netværksture skal således nedsættes til et beløb, der er mindre end det af Skattestyrelsen fastsatte (kr. 201.252).

Udarbejdelse af supplerende indlæg, herunder en uddybning af de nedlagte påstande og anbringender i sagen, vil blive eftersendt til Skatteankestyrelsen i løbet af de næste 14 dage.

(…)"

Klagerens repræsentant har den 25. november 2022 sendt et supplerende indlæg, hvoraf følgende fremgår:

"(…)

Netværksture til By Y1

Den første netværkstur til By Y1 i Østrig foregik i perioden fra den 12.-17. februar 2018. På turen deltog 2 medarbejdere fra H1, herunder Klager, samt to kunder - samlet 8 personer. Det samlede antal deltagere var således højere end blot H1s 2 ansatte. Klager og den ansatte hos H1 har selv betalt for turen og selskabets omkostning vedrører således udelukkende udlæg til bespisning m.v. i By Y1.

Den anden netværkstur til By Y1 i Østrig foregik i perioden fra den 26. februar 2018 - 3. marts 2018. På turen deltog 2 medarbejdere fra H1, herunder Klager, samt en række andre personer fra netværket - samlet 8 personer. Det samlede antal deltagere var således højere end blot de to personer fra H1. Klager og den ansatte hos H1 har selv betalt for fly og hotel og selskabets omkostning vedrører således udelukkende udlæg til bespisning m.v. i By Y1.

Udlæggene for den første tur til By Y1 udgjorde DKK 19.577,32 og udlæggene for den anden By Y1-tur udgjorde DKK 49.877,66. Kopi af udlæggene vedlægges som bilag 2.

Studie- og netværkstur til By Y2/By Y3
Turen til By Y2 og By Y3 var en studie- og netværkstur med temaet "Byggeri & arkitekter", der foregik i perioden 21. september 2018 - 2. oktober 2018. Turen var arrangeret af G5 ApS, der står for en netværksgruppe på 35 personer, som Klager er en del af. Det er således G5 ApS, der står for netværket og samler deltagerne. Det var ligeledes G5, der havde planlagt turens program, der er vedlagt som bilag 3, der var som følger:

·         Fredag den 21. september 2018 var udrejsedag med ankomst til By Y2 om eftermiddagen.
·         For perioden lørdag den 22. september 2018 til tirsdag den 25. september 2018 Besøg hos det amerikanske selskab G7 Inc, [Adr.], By Y2, […], hvor deltagerne besøgte firmaet i By Y2
·         Onsdag den 26. september Var der ankomst til By Y3 til hotel "[…]" om eftermiddagen.
·         Torsdag den 27. september 2018 var der afgang til Hotel […] og […] og gennemgang og besigtigelse af disse to "historiske" byggerier med efterfølgende frokost og præsentation af deltagere og deres firmaer. Derefter fortsættelse af turen og middag efter ankomst til hotel "[…]".
·         Fredag den 28. september 2018 Var der afgang til […] med gennemgang og besigtigelse af disse mange storslåede bygninger og byggerier. Derefter var der fælles frokost
·         på Hotel "[…]". Her afholdte C fra G9 foredrag og workshop omkring IT-sikkerhed ligesom der blev præsenteret nyt omkring hard-/software.
·         Lørdag den 29. september 2018 Var der afgang til […] med fortsættelse af gennemgang og besigtigelse af det store byggeri. Efter frokost var der virksomhedsbesøg hos entreprenørfirmaet G10 med D, Executive Vice President for kontoret i By Y3, og efterfølgende middag med byggeledelsen og byggeledere fra G10 på Hotel "[…]".
·         Søndag den 30. september 2018 Var der afgang til […] med besigtigelse af historiske bygninger. Derefter frokost og foredrag af H1 om nedrivning, miljøsanering og genbrug, med efterfølgende besøg på byggepladsen ved det gamle "[…]".
·         Mandag den 1. oktober Var der afgang til By Y3 lufthavn og fly til By Y4, og fra By Y4 var der fly til København.
·         Tirsdag den 2. oktober var der ankomst til København.

På studie- og netværksturen deltog i alt 35 deltagere, heraf 3 medarbejdere fra H1, hvor Klager var den ene. H1 var ikke arrangør af turen, og omkostningen på i alt DKK 452.638, er således ikke omkostningen ved, at de 3 medarbejdere for H1 har deltaget i turen - på ingen måde.

Den store omkostning skyldes, at man fra H1s side valgte at invitere samtlige deltagere på netværksturen ud at spise et par aftner, herunder den ene aften på en dyr restaurant. Dette er ikke en beslutning, som Klager - der ikke er ejer af virksomheden, og som ikke kan beslutte at anvende et sådan beløb - har været involveret i.

Klager var i øvrigt ikke klar over, før han blev sat i skat af en tredjedel af beløbet på DKK 452.638, at det var H1, der havde afholdt denne omkostning, og at omkostningen havde det omfang, den havde.

******

I Afgørelsen af 22. juli 2022 har Skattestyrelsen truffet afgørelse om, at Klagers skattepligtige indkomst for indkomståret 2018 skal forhøjes med samlet DKK 201.252 som følge af Klagers deltagelse i de tre studie- og netværksture beskrevet ovenfor.

Beløbet, som Skattestyrelsen har forhøjet Klagers skattepligtige indkomst med, er fundet ved at dividere den omkostning, som H1 har afholdt på de tre netværksture, med antallet af medarbejdere fra H1, der deltog i den enkelte netværkstur.

Skattestyrelsen har således fordelt omkostningen på de medarbejdere fra H1, der har deltaget helt uden at forholde sig til, (i) hvad beløbet er anvendt til og (ii) hvor mange, der reelt har deltaget i arrangementet.

******

Klager har tidligere modtaget en afgørelse fra Skatteankestyrelsen, hvor Skatteankestyrelsen fastslog, at lignende omkostninger til lignende netværksarrangementer ikke var skattepligtige for medarbejderne, se bilag 4.

Som det fremgår af vedlagte bilag 4, så begrundede Skatteankestyrelsen dengang deres afgørelse med, at deltagelse i de afholdte studie- og netværksture var en integreret del af Klagers arbejde med at sikre nuværende og fremtidige samarbejder med potentielle kunder.

Den konkrete sag for Klager er fuldstændig identisk med den tidligere afgørelse i bilag 4 vedrørende Klager, og Klager har derfor haft alt mulig grund til at tro, at der ikke ville ske beskatning ved Klagers deltagelse i de pågældende netværksture.

Det skal i øvrigt nævnes, at Klagers kollega i august 2022 har været i kontakt med sin fagforening, […], der har oplyst, at deltagelsen i sådanne netværksarrangementer ligger inden for Klagers forventelige ansvarsområde, og at Klager derfor ikke kan undsige sig at deltage i sådanne arrangementer.

3 ANBRINGENDER
Til støtte for vores principale påstand gøres det overordnet gældende, at Klagers deltagelse i de nævnte studie- og netværksarrangementer ikke udgør løn for Klager, da deltagelsen i arrangementerne ligger inden for Klagers normale arbejdsområde, og da Klager i øvrigt har været pålagt at deltage i arrangementerne, der også er behandlet som arbejdstid for Klageren, og som Klageren ligeledes er blevet aflønnet for at deltage i.

Det fremgår af afsnit C.A.5.16.5 i Den Juridiske Vejledning, at ansatte, der deltager i rejser med en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter, ikke beskattes af rejsens værdi. Det fremgår endvidere, at selvom sådanne rejser indeholder turistmæssige islæt, behøver dette ikke nødvendigvis at have skattemæssig betydning for deltagerne.

Deltagelsen i forskellige netværk, hvor der afholdes forskellige studie- og netværksarrangementer, har været en hel fast og bevidst del af H1s strategi i deres markedsføring og repræsentation over for selskabets nuværende og potentielle kunder. Det fremgår også af sagens bilag 3, at der var planlagt et fast program for turen til By Y3/By Y2, der overvejende er erhvervsmæssigt relevant. Omkostninger - som Klager intet har haft med at gøre - til middage kan ikke ændre på dette.

Dette har helt naturligt indebåret, at medarbejderne fra selskabet har deltaget, guidet og underholdt de forretningsforbindelser, kunder og potentielle kunder, der har deltaget i de forskellige arrangementer. Dette er som anført ovenfor en væsentlig del af Klagers jobbeskrivelse og ansvarsområder hos H1.

Klager har således, som følge af sit ansvar som projektchef, i realiteten været pålagt at deltage i netværksarrangementerne, der også har fundet sted uden for Klagers normale arbejdstider, herunder både weekender og aftener. At såvel Klager som H1 har anset Klagers deltagelse i arrangementerne for at være arbejde afspejles af, at Klager har modtaget løn mens han har deltaget i de pågældende netværksarrangementer.

Det har igennem en årrække været på sådanne netværksture, at igangværende og fremtidige byggesager reelt er blevet aftalt og drøftet.

Manglende deltagelse fra Klager ville medføre et tab i kontakten til de væsentligste kunder, og han ville ikke have fordelen af at kunne drøfte sine igangværende byggesager med kunderne uformelt og uden for referat og styring. Videre ville Klager ikke have samme mulighed for at skaffe nye byggesager til H1, hvilket naturligvis er helt afgørende i forhold til H1s forretning. Netværksarrangementerne blev bl.a. arrangeret hen over weekender.

Klagers deltagelse på netværksarrangementerne har i stor grad ligget ud over Klagers normale arbejdstid. Klagers deltagelse har ikke været et "gode", men en pålagt arbejdsforpligtelse for Klager, der er blevet godtgjort lønmæssigt.

Det er således vigtigt at pointere, at der ikke har været tale om firmature med hygge og samvær mellem kollegaer, som den enkelte medarbejder selv har kunne vælge, om man ville deltage i.

Allerede fordi der således er tale om egentlige forretningsrejser, skal det lægges til grund, at Klager har deltaget i arrangementer, der har en konkret og direkte sammenhæng med arbejdsgivers indkomstskabende aktiviteter.

Videre fremgår det, at der på netværksarrangementerne har været et begrænset turistmæssigt islæt i form af blandt andet mulighed for at stå på ski i Østrig. Det faglige indhold har klart haft overvægt både i form af det fastlagte program for netværksarrangementet, men også i form af de drøftelser, der løbende foregik mellem Klager og kunderne vedrørende byggesagerne. Som nævnt ovenfor forbeholder Klager sig ret til at eftersende et program for turen til By Y1.

Klager var således, i medfør af sin stilling som projektchef, pålagt af H1 at deltage i netværksarrangementerne for at kunne fuldføre sit arbejde, og Klagers deltagelse tilgodeså således også alene H1s interesser, da det skabte mulighed for at drøfte igangværende byggesager og potentielt skabe mere forretning for H1 i form af nye byggesager. Klager stod under hele netværksarrangementerne til rådighed for kunderne, og arrangementerne har således ikke været et gode eller en sparet udgift for Klager, men derimod en arbejdsforpligtigelse, til gavn alene for H1.

Skattestyrelsens afgørelse er derudover ikke forenelig med Skatterådets praksis. I en lignende sag, SKM2012.565.SR, havde spørger indhentet rådets bindende svar på, om deltagere på en kommende generalforsamling skulle beskattes for deres rejse til Riga, hvor generalforsamlingen skulle afholdes.

Spørger havde fremlagt et rejseprogram hovedsageligt bestående af virksomhedsbesøg og workshops, og Skatterådet vurderede på den baggrund, at en sådan rejse var overvejende erhvervsmæssig. Deltagerne skulle derfor ikke beskattes i henhold til ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Det fremgår af de fremlagte programmer, at der på rejserne indgik eksterne oplægsholdere, virksomhedsbesøg, besigtigelse af bygninger samt byggerier og diverse virksomhedsoplæg. Sammenfattende var den turistmæssige del af rejserne af et så underordnet omfang, på samme vis som i SKM2012.565.SR, at der i nærværende tilfælde ikke skal ske beskatning for rejserne.

Som det også fremgår af sagens bilag 4, så har Klager og en kollega tidligere modtaget en afgørelse fra Skatteankestyrelsen i stort set identiske sager. I den ene sag var Klager ligeledes blevet pålagt at deltage i en række netværksture, hvor Klager skulle skabe relationer til H1s nye og eksisterende kunder.

De omhandlede ture var bl.a. til By Y1 (præcis som i denne sag), By Y8, Land Y1, Land Y2, Land Y3 m.m. Fælles for alle turene var, at der var fastlagt et program med forskellige faglige indslag i form af relevante virksomhedsbesøg, men at programmet også indeholdte dage til deltagernes frie afbenyttelse, hvor man bl.a. på turen til Land Y1 havde mulighed for at se [motorsport].

I disse sager fastslog Skatteankestyrelsen, at omkostninger til sådanne netværksarrangementer ikke var skattepligtige for H1s medarbejderne. Skatteankestyrelsen lagde i afgørelserne afgørende vægt på, at de afholdte studie- og netværksture var en del af Klagers arbejde med at sikre nuværende og fremtidige samarbejder med potentielle kunder. Skatteankestyrelsen synes således at fastslå, at alene det faktum, at hele turens formål var at netværke med nuværende og potentielle kunder, var nok til at fastslå, at dette var en naturlig del af medarbejdernes arbejdsopgaver, hvorfor der ikke skulle ske beskatning.

Som det fremgår af rejseprogrammerne ovenfor, så er der i nærværende sag - udover den daglige omgang med kunder hele dagen - planlagt erhvervsrelevante indlæg, besøg eller møder tilnærmelsesvis dagligt på alle turene, ligesom Klager hele tiden var til rådighed for kunderne.

Selvom to af forretningsrejserne foregik på et skisportssted i udlandet, kan det ikke alene på baggrund af lokationen konkluderes, at forretningsrejserne havde et betydeligt turistmæssigt islæt.

Det følger af praksis, at afgørelsen af, hvornår der sker beskatning, træffes ud fra en konkret vurdering af omstændighederne i forbindelse med den pågældende rejse, herunder de planlagte og udførte aktiviteter.

Med henvisning til ovenstående, herunder tidligere praksis, ikke mindst den tidligere afgørelse, der foreligger for Klager, skal Klager ikke beskattes af arrangementernes markedsværdi, da disse var erhvervsmæssige og en del af Klagers arbejdsopgaver med at sikre nuværende og fremtidige samarbejder med potentielle kunder for H1.

Subsidiær påstand
Skulle Landsskatteretten finde, at netværksarrangementerne i 2018 er skattepligtige for Klager, så skal den skattepligtige værdi af disse netværksarrangementer nedsættes. Nedenfor redegøres der for, hvilket beløb skattepligten skal nedsættes med, for så vidt angår turen til By Y3/By Y2, mens Klager forbeholder sig ret til at eftersende yderligere oplysninger om turen til By Y1, og hvilket beløb skattepligten i givet fald skal nedsættes med.

Den skattepligtige værdi fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel. Goder beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger et grundbeløb på 1.000 kr. (2010-niveau). Dette fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3:

"Den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel."

Skattestyrelsen har i Afgørelsen konkluderet, at alle tre ture er skattepligtige for Klager og har i den forbindelse allokeret dele af omkostningerne ved turene som værende skattepligtige for Klager. Allokeringen er som følger:

•         Klager skal betale halvdelen af de samlede omkostninger på 100.746 kr., dvs. 50.373 kr. ved turene til By Y1.
•         Klager skal betale en tredjedel af de samlede omkostninger på 452.638 kr., dvs. 150.879 kr. ved turen til By Y3/By Y2.

Beløbene, som Skattestyrelsen har forhøjet Klagers skattepligtige indkomst med, er fundet ved at dividere den omkostning, som H1 har haft ved de tre netværksture, med antallet af medarbejdere fra H1, der deltog i netværksturene.

Skattestyrelsen har således ukritisk fordelt omkostningen på de medarbejdere for H1, der har deltaget helt uden at forholde sig til, (i) hvad beløbet er anvendt til og (ii) hvor mange, der har deltaget i arrangementet.

Som det fremgår ovenfor, så er det samlede antal deltagere på turene langt flere, end den fordeling Skattestyrelsen har anvendt. Samtidig gælder det, at de beløb, som H1 har afholdt for disse arrangementer, og som Klager nu er sat i skat af, ikke er omkostningen for selve turene, men er omkostninger til forskellige middagsarrangementer, som H1 - i nogen tilfælde uden Klagers viden - har afholdt for samtlige deltagere på turene.

Det kan således ikke - med henvisning til ligningslovens § 16, stk. 3 - retfærdiggøres, at markedsværdien for Klager for de pågældende ture er hhv. halvdelen og en tredjedel af de samlede omkostninger ved turene. En sådan fordeling overstiger markant den reelle markedsværdi af disse ture for Klager.

Klager har ikke haft nogen indflydelse på, hvilke udgifter der blev afholdt i forbindelse med arrangementerne eller hvem, der reelt skulle afholde dem. Klager har tillige haft meget begrænset fri rådighed over pågældendes tid (herunder fritid) på turene.

Såfremt der skal ske beskatning af turene, skal den turistmæssige del af rejserne således fastsættes til et beløb, som ligger væsentligt under beløbet ansat af Skattestyrelsen. Omkostningerne bør således som et minimum skulle deles i lige forhold med det samlede antal deltagere på hver tur.

På de to ture var det samlede antal deltagere som følger:
•         By Y1 12. februar - 17. februar 2018: 4.
•         By Y1 26. februar - 3. marts 2018: 8.
•         By Y3/By Y2: 35.
Idet der har været flere deltagere på netværksturene, er det således ikke udtryk for rejsens markedsværdi, når Skattestyrelsen påstår, at Klagers skattepligtige indkomst af rejserne, skal udgøre halvdelen og en tredjedel af H1s samlede omkostning ved den pågældende tur.

Der henvises endvidere til SKM2007.712.ØLR, hvor Østre Landsret fandt, at en rejse til Prag, som var betalt af arbejdsgiveren, var skattepligtig for deltagerne. Rejsen foregik hen over en weekend med deltagende ægtefæller, ligesom deltagerne modtog løn under turen. Østre Landsret lagde til grund, at rejsen havde været af overvejende turistmæssig karakter, og at da de to faglige arrangementer var af kortere varighed, og var afviklet som en integreret del af et turistprogram, var der ikke grundlag for at fastsætte rejsens værdi anderledes end som gennemsnittet af de samlede rejseomkostninger fordelt på hver rejsedeltager.

Den maksimale omkostning, der kan fordeles til Klager, og som Klager dermed kan blive sat i skat af, udgør således følger:

•         By Y1 12. februar - 17. februar 2018: DKK 4.894.
•         By Y1 26. februar - 3. marts 2018: DKK 6.235.
•         By Y3/By Y2: DKK 12.933.

Med henvisning til alt ovenstående skal beskatningsgrundlaget således samlet nedsættes til maksimalt DKK 24.062.

(…)"

Klagerens repræsentant har den 23. januar 2023 sendt bemærkninger, hvoraf følgende fremgår:

"Som aftalt vender vi hermed tilbage med en oversigt over diverse bilag vedr. vores klients ture, der behandles i nærværende sag.

Vedlagt som bilag 1 finder du et Excel ark, der fordeler bilagene på de forskellige ture og hvad disse vedrører. Som bilag 2 finder du de forskellige bilag, der behandles i vedhæftede Excel ark.

Som drøftet på mødet d. 9. januar 2023 - og som det fremgår af oversigten - vedrører langt størstedelen af udgifterne udlæg / repræsentation i forbindelse med disse ture, der ikke er skattepligtige for vores klienter."

Klagerens repræsentant har den 26. april 2023 sendt bemærkninger til sagsfremstillingen af 23. marts 2023, hvoraf følgende fremgår:

"(…)
1.1 Skattepligt

Indledningsvis skal det fastslås, at Skatteankestyrelsens Forslag bestrides i det hele, med henvisning til vores anbringender i den fremsendte klage i sagen og vores møde med Skatteankestyrelsen den 23. januar 2023.

Det gøres således overordnet gældende, at den pågældende tur var en forretningsrejse, som Klager blev pålagt at deltage på, og deltagelsen på turen var en naturlig del af Klagers arbejdsopgaver hos Selskabet. På turen deltog en række kunder og potentielle kunder som Klager har en arbejdsmæssig forpligtelse til at opdyrke, pleje og vedligeholde relationen med.

Turen var således forretningsrejser med et erhvervsmæssigt formål og det bestrides således i det hele, at turen er skattepligtig for Klager, jf. anbringenderne i vores tidligere klage. Denne del vil ikke blive uddybet yderligere i dette skriv.

Derudover gøres det gældende - selv hvis Skatteankestyrelsen skulle fastholde, at omkostningen til selve turen er skattepligtig for Klager - at omkostninger, der på turen er anvendt på forplejning af deltagerne, hvoraf hovedparten var kunder eller potentielle kunder, skattemæssigt skal behandles som repræsentationsomkostninger, og således ikke er skattepligtig for Klager, jf. punkt 1.2 nedenfor.

Endeligt gøres det gældende - hvis Skatteankestyrelsen fastholder, at Klager er skattepligtig af de afholdte udgifter - at omkostningerne skal fordeles på det faktiske antal deltagere, hvorfor det skattepligtige beløb for Klager skal nedsættes, jf. nærmere nedenfor under punkt 1.3.

1.2 Repræsentationsomkostninger

Udover, at Skatteankestyrelsen i Forslaget har vurderet, at omkostningen til turen er skattepligtige for Klager har Skatteankestyrelsen ligeledes vurderet, at Klager er skattepligtig af de omkostninger, som Selskabet på disse ture har afholdt ved at invitere nuværende og potentielle kunder ud at spise og på bar.

Klager kan ikke tilslutte sig, at sådanne almindelige repræsentationsomkostninger skal indgå i beskatningsgrundlaget for Klager. Det helt klare udgangspunkt er, at middage m.v. med forretningsforbindelser, hvor hovedformålet er pleje af kunder mv., ikke er skattepligtige for medarbejdere.

Skatteankestyrelsen har i sit forslag anført, at Klager ikke har sandsynliggjort, at omkostningerne er afholdt i Selskabets interesse.

Klager kan ikke tilslutte sig dette synspunkt. Der er enighed mellem parterne om, at de pågældende omkostninger til restauration blev afholdt af Selskabet ved bespisning og pleje af dets kunder. Det bør næppe fremhæves, at Selskabets relation med dets kunder er et helt grundlæggende princip for Selskabets forretning. Det er helt almindeligt og anerkendt i dansk ret, at selskaber kan invitere kunder ud at spise med henblik på at dyrke relationen med disse uden, at de pågældende medarbejdere, der deltager i disse ture, skal beskattes.

Det er i den sammenhæng også værd at understrege, at Selskabet også har behandlet omkostningerne som værende repræsentationsomkostninger skattemæssigt, uanset at dette skattemæssigt har den betydning, at alene 25% af omkostningen dermed er fradragsberettiget. Det virker ikke sandsynligt, at Selskabet - hvis ikke Selskabet rent faktisk var af den opfattelse, at omkostningerne var afholdt i Selskabets interesse - skattemæssigt ville have behandlet omkostningerne som repræsentation.

Såfremt Skatteankestyrelsen nægter, at en sådan omkostning er afholdt i Selskabets interesse, så vil det medføre, at de danske skatteregler om repræsentation reelt ikke kan anvendes, når selskaber afholder omkostninger til kundepleje i form af bespisning m.v., da det vil medføre skattepligt for medarbejdere, der deltager i forretningsmiddage.

Det er således tilstrækkeligt dokumenteret og sandsynliggjort, at omkostningerne havde erhvervsmæssig tilknytning til Selskabets drift og er afholdt i selskabets interesse.

Det skal endnu engang understreges, at det er underordnet hvorvidt, omkostningerne afholdes i Danmark eller i udlandet, da en sådan formodnings-fortolkning af reglerne ville være EU-stridige, jf. blandt andet C-55/98. Skattestyrelsen kan således ikke stille andre krav for arrangementer afholdt i udlandet end for arrangementer afholdt i Danmark. Skatteankestyrelsen skal altså være af den opfattelse, at sådanne omkostninger til bespisning af nuværende og potentielle klienter - havde arrangementet været afholdt i Danmark - ligeledes havde været skattepligtigt for de deltagende medarbejdere.

Det synes hævet over enhver tvivl, at dette ikke er tilfældet. Dette er dels blevet bekræftet af sagsbehandleren fra Skattestyrelsen, dels fremgår det af det faktum, at Skattestyrelsen ikke har sat Klager eller øvrige af Selskabets medarbejdere i skat af omkostninger, der er afholdt på lignende restaurantbesøg i Danmark.

Fastholder Skatteankestyrelsen, at Klager er skattepligtig af den omkostning, som Selskabet har afholdt i repræsentationsomkostninger på denne tur, er det således Klagers vurdering, at Skatteankestyrelsen handler i strid med gældende EU-regler på området.

1.3 Turen og fordeling af omkostninger

Skulle Skatteankestyrelsen, uanset det under afsnit 1.2 anførte, være af den opfattelse, at Klager er skattepligtig af en del af de omkostninger, som Selskabet har afholdt som repræsentation på denne tur, bør omkostningen dog fordeles med udgangspunkt i det antal personer der har deltaget i det pågældende arrangement, hvorfor Klager skal beskattes af et mindre beløb end påstået af Skatteankestyrelsen.

By Y1-turen

Skatteankestyrelsen har i forslaget konkluderet, at omkostningerne til turene til By Y1 skal fordeles mellem hhv. 4 (tur 1) og 8 (tur 2) personer.

Det er tidligere blevet oplyst, at på tur 2 til By Y1 har medarbejderne selv betalt for rejse og hotel.
Der er da heller ikke fremlagt kvitteringer for hotel, der er betalt af Selskabet, men blot udlæg for restaurationsbesøg. Med henvisning til ovenstående vedr. repræsentationsomkostninger er disse således slet ikke skattepligtige for Klager.

Skatteankestyrelsen har i Forslaget forudsat, at udgiften på 23.870 kr. i bilag 00313 (tur 2 til By Y1) til after-ski blot vedrører to personer. Det er aldeles uklart hvordan Skatteankestyrelsen finder frem til denne konklusion, da parterne er enige om, at deltagerne var hhv. 4 og 8 personer. Som oplyst deltog 8 personer på denne By Y1 tur og udgiften er afholdt af Selskabet for alle disse personer til after-ski. Det er naturligvis ikke kun to personer, der har brugt for 23.870 kr. på after-ski.

Såfremt Skatteankestyrelsen måtte konkludere, at de omkostninger Selskabet har afholdt på By Y1-turene er skattepligtig for Klager, så skal den ovennævnte omkostning som minimum fordeles mellem 8 personer, præcis som de øvrige omkostninger.

By Y2 / By Y3

Skatteankestyrelsen har i sit Forslag lagt til grund, at omkostningerne til turen til By Y2 og By Y3 skal fordeles mellem 6 personer.

Klager har tidligere oplyst, at det samlede antal deltagere på turen var 35. Klager har ligeledes oplyst, at Selskabet har afholdt omkostninger til middag til deltagerne på turen, hvilket altså nærmere er 35 personer end de 6 som Skatteankestyrelsen har lagt til grund. Det fremgår i den forbindelse bl.a. af bilag 120017, at det samlede antal deltagere ved denne omkostning var 17 personer.
Ydermere er der fremlagt bilag i form af en faktura på 98.724 kr. fra G5 ApS, dateret 10. oktober 2018 - altså en uge efter at turen sluttede og omkostningerne var afholdt. Denne faktura dækker Selskabets andel af omkostningerne ved bespisning af alle 35 deltagere efter, at disse er blevet fordelt mellem deltagerne af G5 ApS.

Klager kan således ikke tilslutte sig Skatteankestyrelsens Forslag og fastholder således sine synspunkter i klagen vedrørende fordeling af omkostningerne.

(…)"

Retsmøde
Repræsentanten fastholdt påstanden om, at klagers skattepligtige indkomst for indkomståret 2018 ikke skal forhøjes. Repræsentanten fastholdt subsidiær påstand om, at klagers skattepligtige indkomst skal forhøjes med et mindre beløb og gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg og det materiale, der blev udleveret på retsmøde. Der blev udleveret en materialesamling.

Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med tidligere udtalelser, at afgørelsen stadfæstes i overensstemmelse med Skatteankestyrelsens motiverede indstilling.

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten skal tage stilling til, hvorvidt klageren som ansat er skattepligtig af udgifter afholdt til studie- og netværksrejser af H1 med i alt 201.252 kr. i indkomståret 2018.

Som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, jf. statsskattelovens § 4.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Den skattepligtige værdi heraf fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel. Goder beskattes dog kun, hvis den samlede værdi overstiger et grundbeløb på 1.100 kr. (2018-niveau). Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

Hvis en rejse er modtaget af arbejdsgiveren, beskattes rejsen som et personalegode efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Praksis vedrørende rejser mv. er beskrevet i Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.16.5. Det fremgår blandt andet heraf, at det beror på en konkret vurdering af omstændighederne i forbindelse med rejsen, om der indtræder skattepligt for deltagerne af en rejse, der bliver betalt af den pågældendes arbejdsgiver. Det er blandt andet afgørende, om rejsen anses for at være afholdt i arbejdsgiverens interesse, eller om rejsen er af generel karakter og indeholder et turistmæssigt islæt. Det er endvidere en betingelse for skattefrihed, at rejsen har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomsterhvervelse.

I TfS1996.216 blev der truffet afgørelse om, at en rejse til Land Y4 og Land Y5 helt overvejende måtte anses for en studierejse af generel karakter med begrænset egentligt fagligt indhold af direkte betydning og med et betydeligt turistmæssigt islæt, og således var skattepligtig for deltagerne.

I SKM2008.1042.LSR fandt Landsskatteretten, at en rejse til New York for virksomhedens personale, hvor rejsens program var socialt og turistmæssigt, skulle beskattes hos deltagerne. Virksomheden havde oplyst, at hensigten med rejsen var, at deltagerne skulle se på anderledes arkitektur, således at de kunne få inspiration til at lave nye projekter.

I SKM2011.256.BR var rejseprogrammet af helt overvejende turistmæssig karakter, hvorfor retten ikke fandt, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet om beskatning af rejsens værdi under hensyn til rejsens turistmæssige karakter.

I SKM2022.222.LSR omhandlede sagen, hvorvidt skatteyderen var skattepligtig af værdien af fem netværksrejser i indkomståret 2018. Rejserne var afholdt af skatteyderens arbejdsgiver og omfattede blandt andet to skirejser og en cykelrejse. Landsskatteretten fandt, at rejserne i overvejende grad var af turistmæssig karakter. Endvidere fandt Landsskatteretten, at der ikke forelå dokumentation for en sådan direkte og konkret sammenhæng mellem skatteyderens deltagelse i rejserne og selskabets indkomsterhvervelse, at rejserne kunne betragtes som erhvervsmæssige og dermed skattefrie.

I SKM2007.712.ØLR fandt Landsretten, at rejsens værdi for en deltager skulle opgøres som gennemsnittet af de samlede rejseomkostninger fordelt på hver rejsedeltager.  

Rejseudgifter til By Y1
Skattestyrelsen har anset rejseudgiften på i alt 50.373 kr., der er afholdt for klagerens deltagelse i to rejser til By Y1 i Østrig i 2018, for at være yderligere løn til klageren.

Klagerens repræsentant har blandt andet forklaret, at formålet med klagerens deltagelse i rejserne har været at skabe relationer med selskabets nuværende og potentielle kunder til gavn for selskabets forretning. Repræsentanten har oplyst, at klageren ikke har haft indflydelse på indholdet af netværksskituren til By Y1 i Østrig, samt at han er blevet pålagt at deltage, da deltagelsen anses for at ligge inden for klagerens arbejdsopgaver, ligesom klageren har modtaget løn under deltagelse. Repræsentanten har også oplyst, at der deltog to medarbejdere fra selskabet og en række personer fra netværket, hvorved medarbejderne selv betalte for fly og hotel og udlæggene for første og anden tur til By Y1 udgjorde henholdsvis 19.577,32 kr. og 49.877,66 kr., hvilket dækkede bespisning mv.

Der er ikke fremlagt et program for rejserne til By Y1.

Landsskatteretten har lagt til grund, at der er tale om to rejser til By Y1 i indkomståret 2018, hvorved de af selskabet afholdte rejseudgifter skal opdeles. Klageren har været på rejse 1 i perioden fra den 12. februar 2018 til den 17. februar 2018 og rejse 2 i perioden fra den 26. februar 2018 til den 3. marts 2018.

Landsskatteretten har lagt til grund, at fordelingen af rejseudgifterne skal opdeles og fordeles på henholdsvis fire deltagende personer på rejse 1 og otte deltagende personer på rejse 2.

Der er lagt vægt på det fremlagte materiale, hvoraf det af bilag 10939 og 10947 fremgår, at der i alt var fire deltagende personer under rejse 1, ligesom der er lagt vægt på bilag 10960, hvoraf det fremgår, at der i alt var otte deltagende personer under rejse 2. Der er henset til, at der ved sammenholdelse af de fremlagte bilag og rejseoversigten er overensstemmende oplysninger vedrørende deltagende personer.

Landsskatteretten har herefter lagt til grund, at klageren har deltaget i begge netværksrejser til By Y1 i indkomståret 2018.

Efter en konkret vurdering finder Landsskatteretten, at rejseudgifterne til By Y1 anses som private udgifter.

Der er lagt vægt på, at det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at H1s afholdelse af rejseudgifter er sket i selskabets interesse. Der er endvidere lagt vægt på, at der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for rejsens erhvervsmæssige indhold for klageren som ansat, og at der ikke er en konkret og direkte sammenhæng mellem indkomsterhvervelsen, selskabets øgede omsætning og klagerens deltagelse i rejsen.

Der er henset til, at der er tale om en netværksskitur, hvilket anses at være af turistmæssigt islæt og af social karakter med et begrænset fagligt indhold.

Landsskatteretten finder, at udgifter til rejse 1 til By Y1 på i alt 24.451,04 kr. skal fordeles på fire deltagende personer, hvorved en fjerdedel af udgiften på i alt 6.113 kr. vedrører klagerens deltagelse i rejse 1. Landsskatteretten finder ligeledes, at udgifter til rejse 2 til By Y1 på i alt 52.495,83 kr. skal fordeles på otte deltagende personer, hvorved en ottendedel af udgiften på i alt 6.562 kr. vedrører klagerens deltagelse i rejse 2. 

Landsskatteretten finder endvidere, at rejseudgiften på 23.800 kr. anført i bilag 00313 vedrører to deltagende personer fra selskabet, hvorved halvdelen af rejseudgiften på i alt 11.900 kr. vedrører klagerens deltagelse i rejserne. Der er lagt vægt på, at udgiften ifølge bilaget vedrører udgifter til By Y1 for klageren og yderligere en deltagende person fra selskabet.

På baggrund af ovenstående finder Landsskatteretten, at rejseudgifterne på i alt 24.575 kr. til to rejser til By Y1 i 2018 anses for afholdt af selskabet i klagerens interesse og beskattes som yderligere løn til klageren med den del af rejseudgifterne, der kan henføres til ham.

Det forhold, at klagerens repræsentant har anført, at der under rejsen til By Y1 er foretaget repræsentationsudgifter på i alt 83.195 kr. samt egenbetaling på henholdsvis 19.577,32 kr. og 49.877,66 kr., medfører ikke et andet resultat. Der er henset til, at der ikke foreligger dokumentation for, at nogle af de arbejdsgiverbetalte udgifter til rejsen skulle være betalt af klageren og/eller deltagerne selv i form af løntræk eller egenbetaling.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt.

Rejseudgifter til By Y2 og By Y3
Skattestyrelsen har anset rejseudgiften på i alt 150.879 kr., der er afholdt for klagerens deltagelse i en studie- og netværksrejse til By Y2 og By Y3 i USA i 2018, for at være yderligere løn til klageren.

H1 har oplyst, at der er tale om en studietur til By Y2 og By Y3. Der er fremlagt et program for By Y3 turen og en invitation til By Y2, men ikke et program for By Y2 turen.

Klagerens repræsentant har blandt andet forklaret, at formålet med klagerens deltagelse i rejserne har været at skabe relationer med selskabets nuværende og potentielle kunder til gavn for selskabets forretning. Repræsentanten har oplyst, at klageren ikke har haft indflydelse på indholdet af studie- og netværksturen til By Y2/By Y3 i USA, samt at han er blevet pålagt at deltage, da deltagelsen anses for at ligge inden for klagerens arbejdsopgaver, ligesom klageren har modtaget løn under deltagelse. Repræsentanten har også oplyst, at der deltog tre medarbejdere fra selskabet ud af 35 deltagere. Det er endvidere oplyst, at beløbet, som er betalt af selskabet, har dækket middage på forskellige restauranter for samtlige deltagere på turen.

Skattestyrelsen har den 9. februar 2023 udtalt, at det af den fremlagte rejseplan fra [...dk] fremgår, at der er reserveret flybilletter til fire deltagere på rejsen, ligesom der er indkvarteret hotel for mindst fire personer, hvorved den fjerde person er hovedaktionærens søn på 22 år i 2018, hvorfor udgifterne burde have været fordelt på de fire personer.

Efter en konkret vurdering finder Landsskatteretten, at rejseudgifterne til By Y2 og By Y3 anses som private udgifter.

Der er lagt vægt på, at det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at H1s afholdelse af rejseudgifter er sket i selskabets interesse. Der er endvidere lagt vægt på, at der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for rejsens erhvervsmæssige indhold for klageren som ansat, og at der ikke er en konkret og direkte sammenhæng mellem indkomsterhvervelsen, selskabets øgede omsætning og klagerens deltagelse i rejsen.

Landsskatteretten finder derimod, at det fremlagte materiale i form af invitation og rejseprogram med beskrivelse af fagligt indslag som besøg til […] og […], ikke i sig selv kan føre til et andet resultat. Der er henset til, at studie- og netværksrejsen til By Y2 og By Y3 i perioden fra den 21. september 2018 til den 2. oktober 2018 i overvejende grad anses for at være af turistmæssigt islæt med en række aktiviteter af social karakter.

På baggrund af ovenstående finder Landsskatteretten, at rejseudgifterne til By Y2 og By Y3 i 2018 anses for afholdt af selskabet i klagerens interesse og beskattes som yderligere løn til klageren med den del af rejseudgifterne, der kan henføres til ham. 

Det forhold, at klagerens repræsentant har anført, at der under rejsen til By Y2 og By Y3 er foretaget repræsentationsudgifter på i alt 397.013 kr., medfører ikke et andet resultat. Der er henset til, at der ikke foreligger dokumentation for, at nogle af de arbejdsgiverbetalte udgifter til rejsen skulle være betalt af klageren og/eller deltagerne selv i form af løntræk eller egen betaling.

Landsskatteretten finder derimod, at rejseudgifterne på i alt 452.638 kr. skal fordeles mellem seks deltagende personer, hvorved en sjettedel af udgifterne på i alt 75.440 kr. vedrører klagerens deltagelse i rejsen til By Y2 og By Y3. Der er lagt afgørende vægt på bilag 73529, 77511 og 77512 fra G5 ApS, hvoraf det fremgår, at selskabet har afholdt udgifter til fly tur/retur mellem København - By Y2 - By Y3 - By Y4 - By Y7 - København samt hotelophold til seks personer. Ud fra de fremlagte bilag er der en formodning for, at rejseudgifterne vedrører seks deltagende personer, som har en relation til selskabet.

Repræsentantens subsidiære påstand kan ikke tages til følge. Der er lagt vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at de af selskabet afholdte udgifter til By Y2 og By Y3 vedrører andre deltagere end deltagende personer fra selskabet, ligesom der ikke er fremlagt kvitteringer eller andet relevant materiale for deltagende personers egenbetaling. Selvom der ifølge det oplyste, i alt har været 35 deltagere på turen, finder Landsskatteretten det ikke dokumenteret, at selskabet har afholdt udgifter til andre deltagere end deltagerne fra selskabet.

Repræsentantens henvisning til [Skatteankenævnets] afgørelser af 2. februar 2020, sagsnr. 18-0008837 og sagsnr. 18-0008841, medfører ikke et ændret resultat.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt.