Placering af byretten
Retten i Viborg
Byretsdato
27 Apr 2016 15:29
Byretsstatus
Anket til VLR
Journal-nr. for byretten
Ej offentliggjort

Vestre Landsret
Landsretsdato
18 Jun 2019 15:29
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.407.VLR: Råstofafgift –Intern afgift omfattet af TEUF artikel 110
Journal-nr. for landsretten
B-0704-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen