Dato for udgivelse
10 nov 2023 13:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
1. januar 2024
SKM-nummer
SKM2023.534.GÆLDST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Gældsstyrelsen
Sagsnummer
23-1548175
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Afdragsordning, henstand, lønindeholdelse, eftergivelse
Resumé

Offentliggørelse af regulerede beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2024

Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 1207 af 27. september 2023 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesbekendtgørelsen) § 45

Reference(r)

Lov nr. 311 af 28. marts 2023 om ændring af inddrivelse af gæld til det offentlige mv. § 1, nr. 11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit G.A.3.1.1.1.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit G.A.3.1.2.4.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit G.A.3.1.2.4.3.4

Under henvisning til § 45 i bekendtgørelse nr. 1207 af 27. september 2023 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesbekendtgørelsen) meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2024.

De i § 11, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt overfor børn

Forsørgerpligt overfor børn

Afdragsprocent

(pct.)

Indkomstinterval pr. år (kr.)

Afdragsprocent (pct.)

4

0

133.589

3

5

133.590

166.589

3

6

166.590

171.309

4

7

171.310

176.019

4

8

176.020

180.739

4

9

180.740

185.449

4

10

185.450

190.169

4

11

190.170

194.869

4

12

194.870

199.589

4

13

199.590

204.299

4

14

204.300

209.019

5

15

209.020

213.729

6

16

213.730

218.449

7

17

218.450

223.159

8

18

223.160

227.879

9

19

227.880

232.589

10

20

232.590

237.309

11

21

237.310

242.019

12

22

242.020

246.739

13

23

246.740

251.449

14

24

251.450

256.169

15

25

256.170

260.879

16

26

260.880

265.599

17

27

265.600

270.309

18

28

270.310

275.029

19

29

275.030

279.729

20

30

279.730

284.449

21

31

284.450

289.159

22

32

289.160

293.879

23

33

293.880

298.589

24

34

298.590

303.309

25

35

303.310

308.019

26

36

308.020

312.739

27

37

312.740

317.449

28

38

317.450

322.169

29

39

322.170

326.879

30

40

326.880

331.599

31

41

331.600

336.309

32

42

336.310

341.029

33

43

341.030

345.749

34

44

345.750

350.459

35

45

350.460

355.179

36

46

355.180

359.879

37

47

359.880

364.599

38

48

364.600

369.309

39

49

369.310

374.029

40

50

374.030

378.739

41

51

378.740

383.459

42

52

383.460

388.169

43

53

388.170

392.889

44

54

392.890

397.599

45

55

397.600

402.319

46

56

402.320

407.029

47

57

407.030

411.749

48

58

411.750

416.459

49

59

416.460

421.179

50

60

421.180

425.889

51

60

425.890

430.609

52

60

430.610

435.319

53

60

435.320

440.039

54

60

440.040

444.739

55

60

444.740

449.459

56

60

449.460

454.169

57

60

454.170

458.889

58

60

458.890

463.599

59

60

463.600

60

Lavindkomstgrænsen

Lavindkomstgrænsen, jf. § 11, stk. 1, 6. pkt., i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen er 166.590 kr. for skyldnere med forsørgerpligt og 133.590 kr. for skyldnere uden forsørgerpligt (markeret med grønt i tabellen ovenfor).

Det svarer til, at en skyldner uden forsørgerpligt og med en nettoindkomst lige under lavindkomstgrænsen vil have en betalingsevne på 445 kr. pr. md. (afrundet), svarende til 4 procent af nettoindkomsten. En skyldner med forsørgerpligt og en nettoindkomst lige under lavindkomstgrænsen vil have en betalingsevne på 416 kr. pr. md. (afrundet), svarende til 3 procent af nettoindkomsten.

Værnsregel

Det i § 18, stk 8, 4. pkt. fastsatte beløb udgør 520 kr

Omkostninger ved erhvervelsen af indkomsten

Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 870 kr.

Rådighedsbeløb børn

De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.970 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.520 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.630 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Rådighedsbeløb skyldner

Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 7.240 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 5.040 kr.