Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
14 feb 2023 12:12
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2023.323.BR: Indbetalinger fra medlemmer af en ejerforening til A anset for vederlag for leverede momspligtige ydelser
Journal-nr. for byretten
BS-33963/2021-KBH

Østre Landsret
Landsretsdato
27 feb 2023 06:46
Landsretsstatus
Igangværende
Journal-nr. for landsretten
BS-10936/2023-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen