Dato for udgivelse
25 okt 2023 15:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 mar 2023 14:27
SKM-nummer
SKM2023.494.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-33099/2021-FRB
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arv og gaver + Køb + Salg + Personlig indkomst
Emneord
Gave, bolig, køb og salg, skat
Resumé

Retten fandt at det var berettiget, at skatteankenævnet havde hjemvist den beløbsmæssige opgørelse af det skattepligtige beløb til fornyet behandling hos Skattestyrelsen. Skatteyderens synspunkt om ophævelse af Skattestyrelsens afgørelse blev derfor afvist.

Retten fandt også, at skatteyderen skulle beskattes af maskeret udlodning, idet skatteyderens selskab havde betalt 2.600.000 kr. for et sommerhus, som skatteyderen blev ejer af.

Skatteyderen havde erhvervet en ejendom for 200.000 kr., og købsprisen afspejlede ikke ejendommens reelle værdi. Ejendommen blev solgt tilbage til sælgeren 15 dage efter skatteyderens erhvervelse af ejendommen for 200.000 kr. Retten fandt, at skatteyderen skulle gavebeskattes efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c, af differencen mellem sin købspris og ejendommens reelle værdi (2.300.000 kr.). Den omstændighed, at ejendommen var blevet solgt tilbage til sælger for 200.000 kr., kunne ikke føre til et andet resultat, da skattepligten indtrådte på tidspunktet for underretningen om gaven, og da dispositioner, der foretages efter skattepligtens indtræden, ikke ophæver skattepligten.

Skatteministeriet blev på den baggrund frifundet.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 26

Skatteforvaltningslovens § 27

Ligningslovens § 16 A

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-2: C.A.2.2.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-2: A.A.8.2.2.1.4

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens j. nr. 20-0108876

Byrettens dom er anket til Østre Landsret.

Appelliste

Sag BS-33099/2021-FRB

A

(advokat Kasper Kelm Demant)

mod

Skatteministeriet

(advokat Tony Sabbah)

Denne afgørelse er truffet af dommer Finn Haargaard.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 3. september 2021.

A har nedlagt følgende påstand:

As skatteansættelse for indkomstårene

2015                                                           nedsættes med kr. 19.623.678,

2016                                                           nedsættes med kr. 7.618.016 og  

2017                                                           nedsættes med kr. 2.300.000

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse

Oplysningerne i sagen

Sagen vedrører prøvelse af Skatteankenævn Hovedstaden Syds afgørelse af 17. juni 2021. Afgørelsen er sålydende: 

"…

Faktiske oplysninger

Indsætninger (indkomstårene 2015 og 2016)

Skattestyrelsen modtog den 2. maj 2019 kontoudtog fra klagerens bankkonti med kontonummer (red.kontonummer.fjernet), (red.kontonummer2.fjernet), (red.kontonummer3.fjernet), (red.kontonummer4.fjernet) og (red.kontonummer5.fjernet) i F1-bank for indkomstårene 2015 og 2016.

Skattestyrelsen har i indkomstårene 2015 og 2016 beskattet klageren af indsætninger på hendes bankkonto med kontonummer (red.kontonummer6.fjernet) {lønkonto) som følger

Dato

Tekst

Beløb i kr.

30-01-

2015

Lønoverførsel - Medd.nr.  2:

 27.716,70

30-01-

2015

MobilePay:  LD - Medd.nr.  3:

 185,00

30-01-

2015

MobilePay:  PA - Medd.nr.  4:

 185,00

30-01-

2015

MobilePay:  NT.  -  Medd.nr.  5:

143,00

30-01-

2015

MobilePay:  ST  -  Medd.nr.  6:

165,00

30-01-

2015

MobilePay:  IM  -  Medd.nr.  7:

 150,00

02-02-

2015

MobilePay:  JH  -  Medd.nr.  2:

580,00

02-02-

2015

MobilePay:  NF -  Medd.nr.  3:

 166,00

06-02-

2015

MobilePay:  NN -  Medd.nr.  4:

50,00

13-02-

2015

Y1-universitet  -  Medd.nr.  5:

       9.709,50

13-02-

2015

Diverse udlæg  -  Medd.nr.  6:

 9.707,20

13-02-

2015

Diverse udlæg  -  Medd.nr.  7:

 1.552,72

17-02-

2015

provenu lån  -  Medd.nr.  8:

 2.000.000,00

18-02-

2015

MobilePay: NN  -  Medd.nr.  9:

 150,00

27-02-

2015

Lønoverførsel -  Medd.nr.  11:

 14.159,00

27-02-

2015

LØNOVERFØRSEL -  Medd.nr.  12:

 10.939,00

09-03-

2015

MobilePay:  ST  -  Medd.nr.  1:

 55,00

09-03-

2015

MobilePay:  IM  -  Medd.nr.  2:

 50,00

11-03-

2015

MobilePay:  LD  -  Medd.nr.  3:

70,00

13-03-

2015

MobilePay:  IM  -  Medd.nr.  4:

 65,00

31-03-

2015

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  5:

 10.939,00

31-03-

2015

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  6:

 15.484,00

31-03-

2015

Udlæg  G1-virksomhed -  Medd.nr.  7:

 8.722,94

07-04-

2015

OVERSKYDENDE  SKAT  -  Medd.nr.

1:

3.740,00

14-04-

2015

MobilePay:  UM  -  Medd.nr.  2:

300,00

14-04-

2015

MobilePay:  NL  -  Medd.nr.  3:

 300,00

14-04-

2015

MobilePay:  IM  -  Medd.nr.  4:

300,00

14-04-

2015

MobilePay:  ST  -  Medd.nr.  5:

300,00

14-04-

2015

MobilePay:  PA  -  Medd.nr.  6:

300,00

14-04-

2015

MobilePay:  LD  -  Medd.nr.  7:

 300,00

14-04-

2015

MobilePay:  MA  -  Medd.nr.

8:

 300,00

14-04-

2015

MobilePay:  SN  -  Medd.nr.  9:

 300,00

15-04-

2015

G1-virksomhed  -  Udlæg  -  Medd.nr.  10:

6.000,00

15-04-

2015

MobilePay:  OJ Medd.nr.  11:

 300,00

17-04-

2015

MobilePay:  NT.  -  Medd.nr.  12:

 300,00

17-04-

2015

MobilePay:  PS Medd.nr.  13:

 300,00

29-04-

2015

Udlæg  G2-virksomhed  -  Medd.nr.  14:

 443,00

29-04-

2015

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  15:

 15.484,00

30-04-

2015

Diverse  udlæg  -  G3-virksomhed  -  Medd.nr.  16:

 3.483,63

30-04-

2015

Udlæg  -  G4-virksomhed  -  Medd.nr.  17:

 6.000,00

30-04-

2015

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  18:

 10.939,00

04-05-

2015

PV  -  Medd.nr.  1:

 300,00

05-05-

2015

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  2:

 20,00

07-05-

2015

Udlæg

 12.000,00

12-05-

2015

SR  -  Medd.nr.  3:

 300,00

22-05-

2015

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  4:

 348,00

26-05-

2015

Fra Opsparing

 5.000,00

27-05-

2015

Indskud  -  Medd.nr.  5:

 13.500,00

27-05-

2015

MobilePay:  UM  -  Medd.nr.  6:

 1.078,00

29-05-

2015

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  7:

10.939,00

29-05-

2015

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  8:

 15.484,00

03-06-

2015

Udlæg  -  SJ  -  Medd.nr.  1:

 2.083,60

03-06-

2015

Udlæg  SJ  -  Medd.nr.  2:

8.832,80

11-06-

2015

Valuta

29.301,71

29-06-

2015

MobilePay:  NN  -  Medd.nr.  3:

150,00

30-06-

2015

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  4:

10.939,00

30-06-

2015

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  5:

 15.484,00

30-06-

2015

Udlæg  -  Medd.nr.  6:

 2.156,25

30-06-

2015

Udlæg  fra  Y2-land

13.487,56

08-07-

2015

R1-advokatkontor Medd.nr.  1:

 218,80

08-07-

2015

R1-advokatkontor Medd.nr.  2:

 4.919,46

08-07-

2015

MobilePay:  NN  -  Medd.nr.  3:

44,40

10-07-

2015

(red.messe.fjerne)  -  Medd.nr.  4:

4.050,00

13-07-

2015

Overførsel  -  Medd.nr.  5:

3.000,00

13-07-

2015

Udlæg  for  rejse  til  Y3-by

17.500,00

14-07-

2015

Fra Opsparing

 15.000,00

20-07-

2015

MobilePay:  NN  -  Medd.nr.  6:

 90,00

20-07-

2015

MobilePay:  NN  -  Medd.nr.  7:

 50,00

27-07-

2015

MobilePay:  PA  -  Medd.nr.  8:

 79,00

27-07-

2015

MobilePay:  IM  -  Medd.nr.  9:

85,00

27-07-

2015

MobilePay:  OM Medd.nr.  10:

 89,00

27-07-

2015

MobilePay:  ST Medd.nr.  11:

100,00

27-07-

2015

MobilePay:  PA Medd.nr.  12:

 79,00

28-07-

2015

Udlæg  -  G3-VIRKSOMHED  -  Medd.nr.  13:

 830,15

28-07-

2015

Diverse  udlæg  -  Medd.nr.  14:

15.000,00

31-07-

2015

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  15:

8.659,00

31-07-

2015

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  16:

 13.134,00

03-08-

2015

MobilePay:  LE  -  Medd.nr.  1:

250,00

04-08-

2015

OVERSKYDENDE  SKAT  -  Medd.nr.

2:

 10.833,00

10-08-

2015

MobilePay:  NS  -  Medd.nr.  3:

 2.000,00

11-08-

2015

MobilePay:  NS  -  Medd.nr.  4:

 1.800,00

18-08-

2015

OVERSKYDENDE SKAT  -  Medd.nr.

5:

 21,00

21-08-

2015

Udlæg

10.000,00

25-08-

2015

Fra  Budget

5.000,00

31-08-

2015

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  6:

 13.134,00

31-08-

2015

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  7:

58,00

02-09-

2015

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  1:

8.659,00

04-09-

2015

MobilePay:  NN  -  Medd.nr.  2:

 2.550,00

04-09-

2015

MobilePay:  IM  -  Medd.nr.  3:

 196,00

07-09-

2015

MobilePay:  IM  -  Medd.nr.  4:

 667,00

07-09-

2015

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  5:

923,00

07-09-

2015

MobilePay:  ST  -  Medd.nr.  6:

 911,00

07-09-

2015

MobilePay:  LD  -  Medd.nr.  7:

 227,00

07-09-

2015

MobilePay:  SH.  -  Medd.nr.  8:

 209,00

07-09-

2015

MobilePay:  NN  -  Medd.nr.  9:

303,00

08-09-

2015

MobilePay:  MA Medd.nr.  10:

 858,00

08-09-

2015

MobilePay:  OJ Medd.nr.  11:

348,00

08-09-

2015

MobilePay:  PA Medd.nr.  12:

212,00

08-09-

2015

Overførsel  -  Medd.nr.  13:

958,00

14-09-

2015

Tihi  -  Medd.nr.  14:

12.000,00

16-09-

2015

MobilePay:  PS Medd.nr.  15:

219,00

18-09-

2015

MobilePay:  IM Medd.nr.  16:

500,00

18-09-

2015

MobilePay:  Camilla Medd.nr.  17:

 500,00

21-09-

2015

MobilePay:  OM Medd.nr.  18:

 243,00

29-09-

2015

MobilePay:  IM Medd.nr.  19:

 500,00

30-09-

2015

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  20:

 8.659,00

01-10-

2015

Løn  -  Medd.nr.  1:

 13.134,00

01-10-

2015

27.09.15  Tilbageført

 1.030,00

05-10-

2015

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  2:

70,00

14-10-

2015

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  3:

258,00

14-10-

2015

Udlæg  -  Medd.nr.  4:

 3.350,27

19-10-

2015

Udlæg  -  Medd.nr.  6:

30.000,00

19-10-

2015

MobilePay:  IM  -  Medd.nr.  7:

 600,00

21-10-

2015

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  8:

 25,00

23-10-

2015

Y4-adresse

1.399,00

30-10-

2015

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  9:

 13.134,00

02-11-

2015

MobilePay:  NM  -  Medd.nr.  1:

 350,00

06-11-

2015

Indbetaling

 10.000,00

10-11-

2015

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  2:

11.592,00

10-11-

2015

Likviditetslån  -  Medd.nr.  3:

350.000,00

23-11-

2015

Fra Kredit

 5.000,00

30-11-

2015

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  4:

13.134,00

30-11-

2015

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  5:

1.159,00

09-12-

2015

Bil  og  transport

29.000,00

11-12-

2015

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  1:

500,00

28-12-

2015

Udlæg  billetter  og  julegaver

 10.000,00

30-12-

2015

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  2:

 1.159,00

I alt

2.962.297,69

Dato

Tekst

Beløb i kr.

04-01-2016

Fra (red.kontonummer5.fjernet), Bu Medd.nr.  3:

 800,00

04-01-2016

Fra (red.kontonummer2.fjernet), Kr Medd.nr.  1:

4.000,00

04-01-2016

Fra (red.kontonummer2.fjernet), Kr Medd.nr.  4:

12,00

04-01-2016

Fra (red.kontonummer4.fjernet), Op Medd.nr.  2:

1.150,00

05-01-2016

Løn - Medd.nr.  5:

13.134,00

12-01-2016

leje af bil - udlæg

17.000,00

20-01-2016

DK  62148 G5-virksomhed Y5-by

 119,00

29-01-2016

Lønoverførsel - Medd.nr.  6:

 15.493,33

02-02-2016

Indbetaling

 11.850,00

02-02-2016

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  1:

1.840,00

04-02-2016

Indbetaling

20.500,00

11-02-2016

Udlæg  SJ  -  Medd.nr.  2:

 13.635,14

22-02-2016

Indbetaling

 5.000,00

22-02-2016

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  3:

 150,00

29-02-2016

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  4:

1.840,00

29-02-2016

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  5:

28.888,33

01-04-2016

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  1:

28.888,33

01-04-2016

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  2:

 29.238,00

08-04-2016

Overførsel  -  Medd.nr.  3:

1.214,07

13-04-2016

Y1-universitet  -  Medd.nr.  5:

 17.745,47

29-04-2016

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  6:

 28.888,33

29-04-2016

Y1-universitet  -  Medd.nr.  7:

 1.049,73

12-05-2016

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  2:

300,00

19-05-2016

Fra  Budget

110.000,00

26-05-2016

MobilePay:  MA  -  Medd.nr.

3:

 110,00

31-05-2016

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  5:

28.888,33

31-05-2016

Y1-universitet  -  Medd.nr.  4:

 1.049,73

02-06-2016

udlæg  -  Medd.nr.  1:

45.000,00

15-06-2016

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  2:

400,00

17-06-2016

Udlæg  SJ  -  Medd.nr.  3:

18.470,54

22-06-2016

DK  84494  Billetlugen

 4.890,00

30-06-2016

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  5:

28.888,33

30-06-2016

Y1-universitet  -  Medd.nr.  4:

 1.049,73

13-07-2016

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  1:

400,00

14-07-2016

G6-virksomhed  -  Medd.nr.  2:

8.600,00

18-07-2016

MobilePay:  IM  -  Medd.nr.  3:

 50,00

18-07-2016

Udlæg  G1-virksomhed  -  Medd.nr.  5:

 23.320,10

20-07-2016

G7-virksomhed Medd.nr.

7:

825.000,00

20-07-2016

G8-virksomhed  -  Medd.nr.  6:

 175.000,00

25-07-2016

udlæg G9-virksomhed - Medd.nr.  8:

2.500,00

29-07-2016

Lønoverførsel - Medd.nr.  9:

 28.888,33

02-08-2016

MobilePay:  KF - Medd.nr.  2:

 159,00

02-08-2016

MobilePay:  NN - Medd.nr.  3:

 159,00

02-08-2016

MobilePay:  NT.  -  Medd.nr.  1:

 30,00

02-08-2016

MobilePay:  NT.  -  Medd.nr.  4:

 159,00

03-08-2016

Udlæg  G3-virksomhed  -  Medd.nr.  5:

16.076,55

08-08-2016

G10-virksomhed  -  Medd.nr.  7:

 5.273,00

10-08-2016

provenu  lån  -  Medd.nr.  8:

1.000.000,00

25-08-2016

MobilePay:  NN  -  Medd.nr.  10:

40,00

30-08-2016

ZE - Medd.nr.  11:

 3.665,00

31-08-2016

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  12:

30.743,33

23-09-2016

G11-forsikring  -  Medd.nr.  1:

 167,26

23-09-2016

G11-forsikring  -  Medd.nr.  2:

 131,34

23-09-2016

G11-forsikring  -  Medd.nr.  3:

 866,07

26-09-2016

Y6-kommune  -  Medd.nr.  4:

8.607,15

26-09-2016

MobilePay: SC  -  Medd.nr.  5:

 200,00

26-09-2016

MobilePay: IM  -  Medd.nr.  6:

 240,00

26-09-2016

MobilePay: LP  -  Medd.nr.  7:

257,00

30-09-2016

Lønoverførsel  -  Medd.nr.  8:

28.888,33

30-09-2016

Y1-universitet  -  Medd.nr.  9:

1.888,31

03-10-2016

Udlæg  adv.  Vistisen  -  Medd.nr.  1:

3.851,50

07-10-2016

G12-virksomhed

623,48

12-10-2016

MobilePay:  KF  -  Medd.nr.  2:

200,00

13-10-2016

MobilePay:  SA  -  Medd.nr.  3:

500,00

19-10-2016

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  4:

 45,00

24-10-2016

Tilbageførsel  Til  41 Medd.nr.  5:

49.501,16

31-10-2016

LØNOVERFØRSEL  -  Medd.nr.  7:

28.888,33

31-10-2016

Y1-universitet  -  Medd.nr.  6:

1.888,31

07-11-2016

MobilePay:  IM  -  Medd.nr.  5:

 24,00

09-11-2016

MobilePay:  SC  -  Medd.nr.  6:

 230,00

14-11-2016

Y4-adresse

1.397,95

14-11-2016

Fra Budget

10.000,00

14-11-2016

Y1-universitet  -  Medd.nr.  7:

598,56

16-11-2016

Fra Opsparing

 15.006,95

16-11-2016

MobilePay:  KF  -  Medd.nr.  9:

 1.000,00

22-11-2016

MobilePay:  IM Medd.nr.  10:

 180,00

23-11-2016

IA  -  Medd.nr.  11:

 20.000,00

30-11-2016

Y1-universitet Medd.nr.  13:

 1.888,31

01-12-2016

Lån - Adv.  -  Medd.nr.  1:

150.000,00

01-12-2016

G25-virksomhed -  Medd.nr.  3:

 30.000,00

05-12-2016

Fra Budget

 5.000,00

06-12-2016

Afdrag på  lån  -  Medd.nr.  4:

 10.000,00

08-12-2016

MobilePay:  NA  -  Medd.nr.  5:

 1.000,00

12-12-2016

MobilePay:  SA  -  Medd.nr.  6:

1.000,00

15-12-2016

G25-virksomhed  -  Medd.nr.  7:

 10.124,00

16-12-2016

MobilePay:  UM - Medd.nr.  9:

 200,00

16-12-2016

MobilePay:  NN - Medd.nr.  8:

184,00

20-12-2016

G25-virksomhed Medd.nr.  10:

15.000,00

23-12-2016

Fra Budget

1.000,00

27-12-2016

G25-virksomhed Medd.nr.  11:

5.000,00

30-12-2016

Fra Budget

7.000,00

30-12-2016

Y1-universitet Medd.nr.  12:

1.888,31

I alt

3.016.011,02

Skattestyrelsen har i indkomståret 2015 beskattet klageren af indsætninger på hendes bankkonto med kontonummer (red.kontonummer2.fjernet) (kreditkonto) som følger:

Dato

Tekst

Beløb i kr.

02-01-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

800,00

02-02-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

800,00

02-03-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

 800,00

01-04-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

800,00

04-05-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

800,00

01-06-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

800,00

01-07-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

800,00

03-08-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

800,00

01-09-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

800,00

01-09-2015

Indbetaling

20.000,00

02-09-2015

Overførsel - Medd.nr.  1:

2.380,45

01-10-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

800,00

02-11-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

800,00

01-12-2015

Fra (red.kontonummer5.fjernet)

 800,00

I alt

31.080,45

Skattestyrelsen har i indkomståret 2015 beskattet klageren af indsætninger på hendes bankkonto med kontonummer (red.kontonummer3.fjernet) (deponeringskonto) som følger:

Dato

Tekst

Beløb i kr.

01-09-2015

Fra (red.kontonummer4.fjernet), Op Medd.nr.  1:

1.600.000,00

I alt

1.600.000,00

Skattestyrelsen har i indkomstårene 2015 og 2016 beskattet klageren af indsætninger på hendes bankkonto med kontonummer (red.kontonummer4.fjernet) (opsparingskonto) som følger:

Dato

Tekst

Beløb i kr.

19-02-2015

Fra Budget

2.000.000,00

19-02-2015

Fra Budget

2.000.000,00

19-02-2015

Fra Budget

2.000.000,00

30-06-2015

Tilbageførsel lån 1 rate

15.000,00

03-08-2015

Udlæg - Medd.nr.  1:

15.000,00

01-09-2015

fra G13-virksomhed - Medd.nr.  1:

1.600.000,00

22-09-2015

Tilbagebetaling - Medd.nr.  3:

1.200.000,00

I alt

8.830.000,00

Dato

Tekst

Beløb i kr.

21-03-2016

TA - Medd.nr.  1:

 2.000,00

07-04-2016

G14-virksomhed lån - Medd.nr.  1:

 500.000,00

07-04-2016

G15-virksomhed lån - Medd.nr.  2:

500.000,00

11-04-2016

G16-virksomhed - Medd.nr.  3:

1.000.000,00

30-12-2016

Rente

 5,39

I alt

2.002.005,39

Skattestyrelsen har i indkomståret 2015 beskattet klageren af indsætninger på hendes bankkonto med kontonummer (red.kontonummer5.fjernet) (budgetkonto) som følger:

Dato

Tekst

Beløb i kr.

02-01-2015

Til Budget

12.000,00

02-01-2015

Fra Lønkonto

 5.000,00

07-01-2015

Fra Lønkonto

 3.000,00

12-01-2015

Fra Lønkonto

 2.000,00

14-01-2015

G17-virksomhed

55,00

27-01-2015

Fra Opsparing

2.738,89

28-01-2015

G18-virksomhed

 806,00

02-02-2015

Fra Lønkonto

12.000,00

19-02-2015

Fra Lønkonto

2.000.000,00

19-02-2015

Fra Lønkonto

500,00

19-02-2015

Fra (red.kontonummer4.fjernet), Op Medd.nr.  1:*

4.000.000,00

26-02-2015

Fra Lønkonto

2.000,00

27-02-2015

Fra Lønkonto

12.000,00

16-03-2015

Fra Lønkonto

 5.000,00

07-04-2015

Fra Lønkonto

7.000,00

04-05-2015

Fra Lønkonto

8.000,00

13-05-2015

Fra Opsparing

 5.000,00

26-05-2015

Fra Opsparing

 5.000,00

29-05-2015

Fra (red.kontonummer6.fjernet), Lø Medd.nr.  1:

 3.600,00

02-06-2015

Fra Opsparing

4.000,00

18-06-2015

Fra Lønkonto

 3.000,00

30-06-2015

Fra (red.kontonummer6.fjernet), Lø Medd.nr.  1:

5.700,00

30-06-2015

Fra Lønkonto

 5.000,00

31-07-2015

Fra (red.kontonummer6.fjernet), Lø Medd.nr.  1:

 7.000,00

03-08-2015

Fra Lønkonto

6.000,00

03-08-2015

IM - Medd.nr.  1:

15.000,00

01-09-2015

Fra Lønkonto

 2.000,00

07-09-2015

Fra (red.kontonummer6.fjernet), Lø Medd.nr.  1:

 1.500,00

08-09-2015

Fra Lønkonto

 4.000,00

25-09-2015

Fra Lønkonto

 5.000,00

30-09-2015

Fra (red.kontonummer6.fjernet), Lø Medd.nr.  2:

 7.000,00

01-10-2015

Fra Lønkonto

 5.000,00

30-10-2015

Fra Lønkonto

7.000,00

10-11-2015

Fra Lønkonto

4.000,00

23-11-2015

Fra Kredit

 5.000,00

30-11-2015

Fra Lønkonto

7.000,00

08-12-2015

Fra Lønkonto

 3.000,00

09-12-2015

Udlejning

 10.500,00

30-12-2015

Fra Lønkonto

7.000,00

I alt

6.199.399,89

Det følger af oplysninger fra eIndkomst, at der i indkomstårene 2015 og 2016 er indberettet indkomster til klageren fra R1-advokatkontor, G19-forsikring, Y1-universitet og G20-virksomhed til klageren på i alt:

Bidragspligtig A-indkomst

A-skat

AM-bidrag

01-01-2015 til 31-12-

2015

460.311,57

125.777,00

36.824,00

01-01-2016 til 31-12-

2016

546.183,30

155.574,00

43.687,00

Ejendommen Y7-adresse, Y5-by

Klageren var i indkomståret 2017 registeret som reel ejer af G20-virksomhed. SK (tidligere (red-tidligerenavne.fjernet)) har ifølge Skattestyrelsen været ansat i selskabet i samme periode.

G20-virksomhed havde branchekode (red.branchekode.fjernet) Bogføring og revision: skatterådgivning, og selskabets formål var at drive konsulentvirksomhed inden for erhvervsretlige og privatretlige juridiske opgaver, herunder særligt skatteretlig rådgivning.

Det fremgår af tingbogen, at klageren den 6. april 2017 købte ejendommen Y7-adresse, Y5-by., af SK for 200.000 kr. Den 21. april 2017 overdrog klageren ejendommen tilbage til SK for 200.000 kr.

Ejendommen har tidligere været handlet som følger:

Dato

Købesum

05-02-2007

5.500.000 kr.

05-07-2013

3.100.000 kr.

24-11-2013

200.000 kr.

Den 12. december 2018 blev ejendommen solgt videre til tredjemand for 2.500.000 kr. Ejendomsværdien udgjorde 1.150.000 kr.

Skattestyrelsen har oplyst, at sammenlignelige ejendomme inden for samme område er solgt for mellem 2.300.000 kr. og 2.700.000 kr. Konkret er Y8-adresse solgt for 2.695.000 kr.

Ejendommen Bag Y9-adresse

Klageren stiftede den 27. november 2014 selskabet G21-virksomhed cvr-nummer ...11 (herefter selskabet). Klageren udgjorde direktionen indtil hun fratrådte den 10. december 2017. Selskabet havde branchekode (red.branchekode2.fjernet) Finansielle holdingselskaber. Selskabets formål var at drive holdingselskab.

Selskabet blev opløst efter konkurs den 1. november 2018.

Det fremgår af en udateret købsaftale, at G21-virksomhed købte ejendommen Bag Y9-adresse af II for 2.800.000 kr. med overtagelse den 1. juli 2016.

Af tingbogen fremgår, at klageren personligt fra den 22. juli 2016 købte ejendommen Bag Y9-adresse, for 2.800.000 kr.

Den 7. juli 2016 blev der foretaget en overførsel på 2.600.000 kr. til II fra bankkonto (red.bankkonto.fjernet) i F2-bank, som er ejet af selskabet. Overførslen har posteringsteksten "Sommerhuskøb".

Det fremgår ikke om restkøbesummen på 200.000 kr. er betalt.

Skattestyrelsen anmodede den 3. december 2019 om supplerende oplysninger fra klageren til brug for skattesagen. Fristen i anmodningen blev sat til den 2. januar 2020.

Klageren besvarede ikke henvendelsen.

Skattestyrelsen sendte den 2. juli 2020 forslag om at forhøje klagerens skattepligtige indkomst i indkomstårene 2015, 2016 og 2017 med henholdsvis 19.623.678 kr., 5.018.016 kr. og 2.300.000 kr., ligesom Skattestyrelsen fandt, at klagerens skattepligtige aktieindkomst i indkomståret 2016 skulle forhøjes med 2.800.000 kr.

Den 25. september 2020 traf Skattestyrelsen afgørelse i overensstemmelse med forslaget.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst i indkomstårene 2015, 2016 og 2017 med henholdsvis 19.623.678 kr., 5.018.016 kr. og 2.300.000 kr.

Skattestyrelsen har tillige forhøjet klagerens aktieindkomst i indkomståret 2016 med 2.800.000 kr.

Som begrundelse herfor har Skattestyrelsen anført:

"(…)

1.    Indsætninger på dine bankkonti i 2015 og 2016, samt beskatning af gave ved køb af Y7-adresse, Y5-by i 2017.

(…)

Skattestyrelsen har senest ved skrivelse af 3. december 2019 bedt dig om at redegøre for bankindsættelser på dine bankkonti, som fremgår af vedlagte bilag for indkomstårene 2015, hvor der er indsat i alt 19.623.678 på dine konti, og for 2016, hvor der er indsat 5.018.016 kr.

Vi vedlægger bilag, hvor vi har specificeret de omtalte transaktioner. Vi har modtaget oplysningerne fra F1-bank, om transaktionsdatoer, beløb og posteringstekst, som ligeledes fremgår af bilagene.

Efter statsskattelovens § 4 er alle indkomster skattepligtig med mindre indkomster er skattefrie efter statsskattelovens § 5.

Vi har ved brev af 3. december 2019 bedt dig redegøre for, hvorvidt der skulle være indsættelser på dine bankkonti, som kunne være skattefrie. Du har ikke fremkommet med bemærkninger hertil.

Vi har ydermere undersøgt hvorvidt indsættelserne kan henføres til lønindkomster, arv eller bodelinger som enten tidligere er beskattet eller undtaget for beskatning. Undersøgelserne har ikke resulteret i, at vi har kunne opnå overbevisning om, at der skulle være tale om tidligere beskattet indkomster, eller skattefrie indsættelser.

Vi anser alle indsætninger der er nævnt i bilag 1, 2, og 3 for at være skattepligtige efter statsskattelovens § 4.

Beløbene anses at være en personlig indtægt i henhold til personskattelovens § 3.

Vi har vurderet, at du ikke har selvangivet hele din indkomst. Vi mener at dette forhold er mindst groft uagtsomt og er omfatte af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, fordi du ikke har selvangivet hele din indkomst.

Dit køb af ejendommen Y7-adresse, Y5-by

Det fremgår af tingbogen, at du købte ejendommen for 200.000 kr. den 6. april 2017. Vi har tidligere anmodet dig om kopi af købsaftalen, samt dokumentation for betaling af købesummen, hvor det angives hvilken konto beløbet er indbetalt til, og hvilken af dine konti der betales fra. Vi har endvidere anmodet om yderligere dokumentation for betaling af alle afgifter og honorarer, der er udredt i forbindelse med denne handel. Vi har ikke modtaget noget af det efterspurgte.

Ejendommen har tidligere været handlet til henholdsvis 5.500.000 kr. i 2007 og 3.100.000 kr. i 2013. Se vedlagte udskrifter fra tinglysningsretten.

På baggrund af tidligere handler, samt seneste handel i 2018, er det vores vurdering at forskellen mellem den tinglyste købesum og den faktiske værdi i 2018, er udtryk for at du ikke har handlet ejendomme til markedsværdien. Vi har vurderet, at ejendommes værdi var 2.500.000 kr., da du købte den, idet ejendommen i henhold til tingbogen efterfølgende handles mellem uafhængige parter for 2.500.000 kr. den 12. december 2018.

Denne handel anses at være udtryk for ejendommens faktiske værdi, som parter med et sædvanligt interessemodsætningsforhold vil handle ejendommen til.

Ifølge de indberettede oplysninger til indkomstregisteret, har SK

været ansat (CVR ...12) i G22-virksomhed, samt G20-virksomhed. Begge selskaber har været ledet af dig, indtil begge selskaber er opløst efter konkurs.

Din gave ved køb af Y7-adresse, Y5-by opgøres således:

Afståelsessum, den 12. december 2018, hvilket vurderes at være udtryk for den faktiske værdi, og den pris som ejendommen ville blive handlet til, såfremt handlen var indgået mellem dig som sælger, og en person med et normalt interessemodsætningsforhold til dig.                                                      

2.500.000 kr.

Købesummen -af tingbogen fremgår det, at ejendommen er erhvervet kontant den 6. april 2017 for 200.000 kr.

Skattepligtige gave i indkomståret 2017 kan på denne baggrund ansættes til                     2.300.000 kr.

Vi henviser til, at ejendommen efterfølgende sælges til personer med hvem vi vurderer, at du har et normalt interessemodsætningsforhold til. Ejendommen handles for 2.500.000 kr. den 12. december 2018.

Det er således vores vurdering, at du har erhvervet ejendommen til en værdi, som ikke udgør markedsværdien, og at du derved har fået en gave, svarende til 2.300.000 kr.

Vi har undersøgt, om der er søgt byggetilladelse hos Y5-by, der kunne indikere, at du har foretaget større ombygninger, der kunne påvirke værdien væsentligt. Der foreligger ikke en byggetilladelse eller andet hos Y5-by.

Du har betalt 200.000 kr. for ejendomme + eventuelle omkostninger. Du har ikke medvirket til udregning af ejendomshandlerne, hvorfor vi ikke er vidende om, hvilke omkostninger du eventuelt har afholdt.

Ved anden overdragelse mellem interesseforbundne parter

Overdragelser skal ske til en pris, der svarer til, hvad en uafhængig tredjemand ville have betalt på tidspunktet, hvor bindende aftale er indgået.

Seneste ejendomsvurdering vil normalt kunne anses som udtryk for ejendommens handelsværdi.

Skattestyrelsen er ikke bundet af den offentlig ejendomsvurdering, fordi værdien ikke er anset for at være korrekt, og vi henviser til at ejendommen senere hen er solgt til 3. part til 2.500.000 kr.

Der henvises til Højesterets dom af 27. november 2013, j.nr. 32/2012 hvor Højesteret godkender, at Skattestyrelsen kan ændre værdien, når den offentlig ejendomsvurdering ikke kan anses at være korrekt.

Samme konklusion er byretten kommet frem til, ved byretsdommen

SKM2017.34.BR, fra den 10. august 2016 der omhandler salg af sommerhus mellem ikke uafhængige parter.

Den offentlige ejendomsvurdering på Y7-adresse, Y5-by, er mindre end den værdi som en sammenlignelig ejendom er solgt for. Den offentlig ejendomsvurdering kan således ikke lægges til grund for en værdiansættelse af ejendommen Y7-adresse, Y5-by. Ved vurdering af den reel værdi af ejendommen, har vi således ikke kunne gøre brug af den offentlige ejendomsværdi.

Vi har søgt på ejendomme der er solgt i området, som vi mener kan sammenlignes, når vi henser til størrelse, indretning og stand.

Inden for postnummer Y5-by svinger priserne mellem 2.300.000 kr. og 2.700.000 kr. når boligerne i området omkring Y10-gade sammenlignes for boliger med 3 - 4 værelser.

Dette understøtter efter vores opfattelse, at Y7-adresse er solgt med et sædvanligt prisafslag fra udbudspris og til endelig købesum der er oplyst at være 2.500.000 kr. Til konkret sammenligning, er Y8-adresse solgt for 2.695.000 kr.

Vi har således vurderet, at dit køb af ejendommen Y7-adresse, Y5-by, ikke har været til den faktiske markedspris, hvorfor du er skattepligtig af beløbet på kr. 2.300.000.

Beløbet er fuldt skattepligtigt jævnfør statsskattelovens § 4 stk. 1 litra c, idet beløbet ikke hidrører en gave, fra en gavegiver omfattet af boafgiftslovens § 22.

Beløbet beskattes som personlig indkomst jævnfør personskattelovens § 3.

Vi har vurderet, at du ikke har selvangivet hele din indkomst. Vi mener at dette er mindst groft uagtsomt og er omfattet af skatteforvaltningens § 27, stk. 1, nr. 5 fordi du ikke har selvangivet hele din indkomst.

2.    Maskeret udlodning ved din erhvervelse af ejendommen Bag Y11-adresse

(…)

Det fremgår af tingbogen, at du personligt har købt ejendommen Bag Y11-adresse for 2.800.000 kr. den 22. juli 2016 fra den tidligere ejer. Du er helejer af ejendommen, og der er ikke tinglyst gæld i forbindelse med købet.

Vi har i forbindelse med vores kontrol, bedt dine pengeinstitutter om, at indsende kopi af dine bankkontoudtog og øvrige relevante oplysninger. I forbindelse med gennemgang af det fremsendte materiale, har vi konstateret, at der blev indbetalt 2.600.000 kr. på den tidligere ejers bankkonto den 7. juli 2016. Beløbet er overført fra selskabet G21-virksomhed' konto i F2-bank. Af posteringsteksten fremgår det, at posteringen dækker "Køb af sommerhus".

Selskabet G21-virksomhed har du stiftet den 27. november 2014. G21-virksomhed (CVR ...11) er registreret med G20-virksomhed som ejer. Dette selskab ejede du indtil selskabet blev erklæret konkurs, og sidenhen opløst den 11. juni 2019. Begge selskaber har du både været direktionsmedlem og ultimativ ejer, og derved haft bestemmende indflydelse.

Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettighederne, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af anpartskapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne. Da du både var ejer og direktør i selskabet G21-virksomhed, anser vi dig for at have haft bestemmende indflydelse i selskabet.

Ved opslag i tinglysningssystemet kan vi konstatere, at du personligt er anført som ejer af ejendommen Bag Y11-adresse, med tinglysningsdato 22. juli 2016. Se vedlagte udskrifter fra tinglysningsretten.

Ud fra registreringer i tinglysningssystemet kan vi således konstatere, at du er opført som personlig ejer af ejendommen. Ejendommen er imidlertid købt med midler fra selskabets bankkonto. Det er således vores vurdering, at der er tale om maskeret udlodning efter bestemmelserne i Ligningslovens § 16 E. Da du ikke har selvangivet købet af Bag Y11-adresse som udlodning fra selskabet G21-virksomhed, agter vi at forhøje din aktieindkomst for 2016 med 2.800.000 kr.

Forhøjelsen sker efter Ligningslovens § 16 E. Og du skal svare skat af beløbet efter reglerne i Ligningslovens § 16 A, stk. 1. Beløbene beskattes som aktieindkomst efter Personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1.

(…)"

Skattestyrelsen sendte den 26. februar 2021 høringssvar som følger:

"Ad skattestyrelsen frist for ændring af skatteansættelse

I vores forslag- og afgørelsesskrivelser redegøres der for, at skatteyder som udgangspunkt er omfattet af bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, idet der redegøres for, at skatteyder ikke har enkle økonomiske forhold.

Det fremgår endvidere i samme afsnit, at reguleringen sker med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. idet vi anser det for minimum groft uagtsomt, at skatteyder ikke har selvangivet de i forslag- og afgørelsesskrivelsen anførte skattepligtige indsættelser, gave og maskeret udbytte.

Ad. ejendommen Y7-adresse, Y5-by

Skatteyder fremfører i sit supplerende indlæg, at ejendommen er opgjort ukorrekt og vurderet på et forkert grundlag. Skatteyder oplyser endvidere, at ejendommen var faldefærdig og ubeboelig.

Skattestyrelsen har i forbindelse med vurdering og værdiansættelse af ejendommen undersøgt, hvorvidt der er sket væsentlig ændringer af ejendommen, herunder eventuelt om der er sket udstykning eller indhentet byggetilladelser hos kommunen, hvilket ikke er tilfældet. Vi har således ikke kunne afdække, at ejendommen skulle have skiftet væsentlig karakter, der har kunne påvirke prisen drastisk.

Som anført i vores forslags- og afgørelsesskrivelse, har vi i forbindelse med vores værdiansættelse af ejendommen, vurderet ud fra tidligere- samt seneste handelspriser på selvsamme ejendommen.

Ejendommens historiske handler kan opgøres således:

05.02.2007 - købesum 5.500.000 kr.

05.07.2013 - købesum 3.100.000 kr.

24.11.2013 - købesum 200.000 kr.

06.04.2017 - købesum 200.000 kr.

21.04.2017 - købesum 200.000 kr.

12.12.2018 - købesum 2.500.000 kr.

Det er vores vurdering, at de tre handler til 200.000 kr. ikke er udtryk for ejendommens reelle værdi, hvorfor det har været nødvendigt at skønne det faktiske værdi. Til at udtrykke vores skøn har vi skellet til ejendommens værdi pr. 5. juli 2013 samt værdien pr. 12. december 2018. Samtidig har vi foretaget en vurdering af boligmarkedet i Y5-by, med lignende kvadratmeter antal, samt nabohjem udbudt til salg.

Skatteyder oplyser endvidere, at advokaten (antages at være den advokat der skødet handlen) har foretaget fejlagtige dispositioner ved frasalg, hvilket er oplyst som værende forkerte købsdatoer for salg og frasalg. Det fremgår dog ikke yderligere herom, hvorfor det ikke er muligt at forholde sig hertil.

Der er således ikke fremkommet yderligere oplysninger fra skatteyder, som kan ændre vores skønsmæssige værdiansættelse. Uanset at skatteyder ikke har haft en avance ved det efterfølgende salg af ejendommen, er det vores opfattelse, at skatteyder har modtaget en skattepligtig gave, idet skatteyder har erhvervet ejendommen til en værdi der ikke anses at være markedsværdien.

Ad. ejendommen Bag Y9-adresse

Som anført i forslags- og afgørelsesskriverne har vi konstateret, at ejendommen Bag Y11-adresse er skødet til skatteyder personligt, men at købesummen til sælger, er overført fra skatteyders hovedaktionær selskab (G21-virksomhed (konkurs), cvr. nr. ...11). Vi har bedt skatteyder fremlægge dokumentation for handlen, herunder redegørelse for finansiering af ejendommen. Idet skatteyder ikke har fremlagt dokumentation herom, ligesom vi ej heller kan se at der er sket lønindberetning eller indberettet udbytte i den størrelsesorden, er det vores vurdering at der er sket maskeret udlodning.

Skatteyder fremfører, at der foreligger en gældsforpligtelse mellem skatteyder og ejer af ejendommen, men dette er ikke underbygget ved yderligere dokumentation, hvorfor vi ikke har kunne forhold os hertil.

Ad skattepligtige indsættelser

Skatteyder oplyser, at man tidligere har gjort Skattestyrelsen opmærksom på, at der på bilaget med skattepligtige indsættelser, er posteringer som er medtaget gentagne gange. Vi har ikke modtaget oplysninger herom, ligesom skatteyder ikke har fremlagt dokumentation for denne påstand.

Der er ikke modtaget dokumentation for gældsforhold, ligesom der ikke er fremlagt dokumentation for, at posteringerne skulle kunne henføres til lønindkomster. Beløb som kunne henføres til lønindkomst som er oplyst til Skattestyrelsen igennem E-indkomst, er sorteret fra i opgørelsen, og har således ikke været en del af de posteringer som vi har bedt skatteyder om at kommentere på."

Klagerens opfattelse

Klageren har principalt nedlagt påstand om, at forhøjelsen af hendes skatteansættelse for indkomstårene 2015, 2016 og 2017 er ugyldige.

Subsidiært har klageren nedlagt påstand om, at forhøjelserne skal nedsættes med henholdsvis 19.623.678 kr., 5.018.016 kr., 2.800.000 kr. og 2.300.000 kr.

Klageren har til støtte herfor anført som følger:

“Jeg ønsker, at min indkomst nedsættes til kr. 0 for indkomstårene 2015, 2016 0g 2017.

Der vil blive fremsendt et supplerende indlæg med anbringender og sagens faktiske gennemgang samt genstand."

Klageren sendte supplerende klage den 17. januar 2021 som følger:

"Jeg vil hermed påklage Skattestyrelsens afgørelse af den 25. september 2020 vedrørende indkomstårene 2015, 2016 og 2017.

I nærværende klageskrivelse vil jeg anmode om nedsættelse af nedenstående:

Indkomståret 2015

nedsættes med

19.623.678

Indkomståret 2016

nedsættes med

5.018.016

nedsættes med

2.800.000

Indkomståret 2017

nedsættes med

2.300.000

Principielt skal det gøres gældende, at indkomstårene 2015, 2016 og 2017 er forældet efter skatteforvaltningslovens § 26, hvorfor en ændring af disse indkomstår ikke kan gøres gældende ved afgørelse 25. december 2020.

Dernæst skal jeg subsidiære anmode om nedsættelse af ovenstående beløb til kr. 0.

Ejendommen ved Y10-gade er opgjort ukorrekt og vurderet på forkerte grundlag.

Eftersom jeg har erhvervet ejendommen for 200.000 kr. og solgt den for samme beløb har jeg ingen avance haft vedr. frasalg af ejendommen.

Ejendommen var faldefærdig og ubeboelig ved køb, hvorfor en senere istandsættelse ikke kan komme mig til last. Der er derforuden af advokaten foretaget fejlagtige dispositioner ved frasalg, hvorfor det ikke er de korrekte købsdatoer for salg og frasalg.

Jeg har således ikke modtaget en gave for køb, ej hellere hvad angår Bag Y11-adresse, hvorfor der er en gældsforpligtigelse mellem mig og ejer.

Der er søgt byggetilladelser til ejendommen, og der er foretaget voldsom renovation af bygningen - hvorfor det er direkte forkert, at der beskrivelse manglende dokumentation for istandsættelse og Y5-by Kommune har givet byggetilladelser til bygherre.

Der er således gennemgået kontant indsættelser for indkomstårene, hvortil det samme beløb er påført af Skattestyrelsen som indkomst gentagende gange. Dette er tidligere belyst til SKAT, dog uden at I har taget bemærkningerne til følge.

Der har alene været indsættelser af lønindkomst og lån som er udstedt og til stadighed skyldes.

Der er forelagt dokumentation for gældsbreve og disse anses ej hellere vurderet i sagen.

Der er således ikke tale om skattepligtig indkomst men gældsforhold, der ikke er taget til følge.

SKAT har på intet tidspunkt gennemgået kontoerne gennemgribeligt, da de medtager samme beløb flere gange - dernæst tages der intet forbehold for de beløb, der fragår min konto.

Det er samme konti, som F1-bank har opdelt i tre, hvorfor beløbet af Skattestyrelsen tildeles min indkomst 3 gange.

Jeg vil i et supplerende indlæg fremlægge dokumentation og gennemgå hver enkelt postering."

Skatteankenævn Hovedstaden Syds afgørelse

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

I henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c, betragtes gaver som skattepligtig indkomst. Gaver er således skattepligtige for modtageren, medmindre de falder ind under afsnit ll i lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra b.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Det følger af skattekontrollovens § 1 (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med efterfølgende ændringer).

Hvis det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, kan indkomsten forhøjes. Det følger af fast praksis, hvilket kan udledes af SKM2011.208.H. Det påhviler skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Dette kan udledes af SKM2008.905.H.

Der lægges i denne forbindelse vægt på om klagerens forklaringer kan underbygges af objektive kendsgerninger. Dette kan udledes af byrettens dom i SKM2017.233.BR.

Indsætninger (indkomstårene 2015 og 2016)

Skattestyrelsen har i indkomstårene 2015 og 2016 beskattet klageren af indsætninger på hendes bankkonti på henholdsvis 19.623.678 kr. og 5.018.016 kr.

Skattestyrelsen har oplyst, at de har undersøgt hvorvidt indsætningerne kan henføres til lønindkomster, arv eller bodelinger, som enten tidligere er beskattet eller er undtaget fra beskatning. Skattestyrelsen har endvidere oplyst, at beløb som ifølge eIndkomst kan henføres til lønindkomst er sorteret fra i opgørelsen.

Klageren har anført, at der alene, er tale om lønindkomst og tilbagebetalinger af lån som er udstedt og som til stadighed skyldes. Klageren anfører, at der tidligere er forelagt dokumentation herfor i form af gældsbreve.

Klageren har endvidere anført, at Skattestyrelsen ikke har gennemgået hendes konti gennemgribeligt, da de har medtaget det samme beløb flere gange i beskatningsgrundlaget, ligesom der ikke er taget hensyn til de beløb der går ud af hendes konto.

Det bemærkes, at klageren ikke har fremlagt dokumentation for sin påstand, herunder ej heller dokumentation i form af de omtalte gældsbreve.

Uagtet at Skattestyrelsen har anført, at indsætninger hidrørende fra blandt andet lønindkomster skulle være sorteret fra i opgørelsen over skattepligtige indsætninger, synes Skattestyrelsen at have beskattet klageren af samtlige formueforøgelser der er tilgået klagerens konto i indkomstårene 2015 og 2016.

Skattestyrelsen har således beskattet indsætninger, der efter posteringstekstens ordlyd sammenholdt med udbetalingstidspunktet og klagerens skatteoplysninger, kunne tyde på, at der var tale om lønindkomster. Der ses for eksempel månedlige indsætninger i forbindelse med en almindelig lønkørsel i slutningen af måneden med posteringsteksten "Lønoverførsel", "Løn" eller lignende.

Derudover har Skattestyrelsen beskattet klageren af udbetalt overskydende skat og renter samt overførsler fra blandt andet G23-virksomhed, G5-virksomhed Y5-by, G18-virksomhed, G11-forsikring, Y6-kommune og G12-virksomhed.

På samme måde synes Skattestyrelsen at have beskattet de samme beløb flere gange. Som eksempel kan fremhæves indsætningen den 19. februar 2015 på 2.000.000 kr., som er blevet beskattet henholdsvis på klagerens konto (red.kontonummer5.fjernet) (budgetkonto) og herefter konto (red.kontonummer4.fjernet) (opsparingskonto).

Ligeledes synes indsætningen den 1. september 2015 på 1.600.000 kr. at være beskattet to gange, henholdsvis på klagerens konto (red.kontonummer4.fjernet) (opsparingskonto) og herefter på klagerens konto (red.kontonummer3.fjernet) (deponeringskonto)

Skattestyrelsen har dermed ikke undersøgt, om en del af beløbene stammer fra klagerens andre konti, ligesom det ikke er undersøgt om en del af formueforøgelsen stammer fra andre midler der allerede er blevet beskattet eller er undtaget beskatning, herunder blandt andet lønindtægter, overskydende skat, renter, udbetalinger fra forsikring m.v.

Nævnet finder på den baggrund, at det kræver en egentlig sagsbehandling at fastslå, hvilke indsætninger der i den konkrete sag skal undergives beskatning. Grundlaget for Skattestyrelsens forhøjelse af klagerens skatteansættelse i indkomstårene 2015 og 2016 og den talmæssige opgørelse heraf, hjemvises derfor til fornyet behandling i Skattestyrelsen.

Ejendommen Y7-adresse, Y5-by

Efter ligningslovens § 2 skal der ved transaktioner mellem interesseforbundne parter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvendes priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter (armslængdeprincippet). Det kan blandt andet udledes af SKM2017.34.BR.

Interesseforbundne parter er et bredt begreb, idet det ikke i sig selv er en betingelse, at man har ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder på mere end 50 %, for at være omfattet. Interesseforbundne parter omfatter parter med generelt interessefællesskab og parter med konkret interessefællesskab. Generelt interessefællesskab kan for eksempel være mellem familiemedlemmer eller selskaber og aktionærer. Parter med konkret interessefællesskab kan være kontraktsparter uden modsatrettede interesser.

Ved bedømmelsen af, om salget af ejendommen er sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet, kan der efter administrativ praksis som udgangspunkt lægges vægt på den senest offentliggjorte ejendomsvurdering, men skattemyndighederne er ikke bundet af denne vurdering, hvis den ikke giver et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi ved salget.

Den part der gør gældende, at den offentlige ejendomsvurdering ikke giver et retvisende udtryk for handelsværdien, har bevisbyrden for dette. Det følger af U.2019.1163H.

Klageren har i indkomståret 2017 været registeret som reel ejer af G20-virksomhed. SK har ifølge Skattestyrelsen været ansat i selskabet i samme periode.

Det lægges til grund som ubestridt, at klageren og SK er omfattet af den kreds af interesseforbundne parter, der efter ligningslovens § 2 skal anvende priser og vilkår på armslængde ved transaktioner med hinanden.

Klageren erhvervede den 6. april 2017 ejendommen Y7-adresse, Y5-by, af SK for 200.000 kr. Den 21. april 2017 overdrog klageren ejendommen tilbage til SK for 200.000 kr. Ejendommen blev efterfølgende den 12. december 2018 videresolgt til tredjemand for 2.500.000 kr. Ejendomsværdien udgjorde 1.150.000 kr.

Ejendommen har tidligere været handlet til henholdsvis 5.500.000 kr. i indkomståret 2007 og 3.100.000 kr. i indkomståret 2013.

Klageren har anført, at hun ikke har haft nogen avance ved frasalget af ejendommen. Der er ifølge klageren blevet søgt om byggetilladelser til ejendommen og der er foretaget voldsom renovation heraf, da ejendommen var faldefærdig og ubeboelig ved købet.

Klageren har endvidere anført, at advokaten har foretaget fejlagtige dispositioner ved frasalg, hvorfor det ikke er de korrekte købsdatoer for salg og frasalg, der er anført. Klageren har ikke i øvrigt dokumenteret sine påstande.

Skattestyrelsen har oplyst, at de i forbindelse med vurderingen og værdiansættelsen af ejendommen har undersøgt, hvorvidt der er sket væsentlige ændringer af ejendommen, herunder om der eventuelt er sket udstykning eller indhentet byggetilladelser hos kommunen, hvilket ikke var tilfældet.

Skattestyrelsen har endvidere oplyst, at sammenlignelige ejendomme inden for samme område, er blevet solgt til mellem 2.300.000 kr. og 2.700.000 kr.

Nævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at salgsprisen ved handlen den 6. april 2017 på 200.000 kr., er et retvisende udtryk for ejendommens reelle handelsværdi.

Nævnet har lagt vægt på, at ejendomsværdien på overdragelsestidspunktet udgjorde

1.150.000 kr. Ejendommen er tidligere blevet solgt for henholdsvis 5.500.000 kr. og 3.100.000, ligesom ejendommen den 12. december 2018 blev videresolgt til tredjemand til 2.500.000 kr.

Da salget er sket til en uafhængig tredjemand, til hvem klageren anses at have et normalt interessemodsætningsforhold til, må salgsprisen anses som værende den reelle markedspris.

Nævnet finder ikke at klageren har godtgjort, at ejendommen skulle have undergået en renovering, som skulle have påvirket ejendommens værdi i en sådan grad, at det skulle modsvare en værdiforøgelse på 2.300.000 kr.

Det er således nævnets opfattelse, at klageren anses om skattepligtig af differencen mellem købsprisen på 200.000 kr. og den reelle markedsværdi på 2.500.000 kr., altså 2.300.000 kr.

Ejendommen Bag Y9-adresse

Det følger af ligningslovens § 16 E, stk. 1, at hvis et selskab omfattet af selskabsskattelovens

§ 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af ligningslovens § 2.

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier. Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1, og stk. 2, nr. 1.  

Klageren stiftede den 27. november 2014 selskabet G21-virksomhed, hvori hun også sad i direktionen. G21-virksomhed var ejet af G20-virksomhed, hvor klageren i indkomståret 2016 ligeledes var registreret som direktionsmedlem samt ultimativ ejer. Klageren har derved haft bestemmende indflydelse i selskabet.

Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af anpartskapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne.

Klageren og selskabet er således omfattet af personkredsen i ligningsloven § 16 E, stk. 1.

Det fremgår af tingbogen, at klageren personligt den 22. juli 2016 erhvervede ejendommen Bag Y11-adresse for 2.800.000 kr.

Det følger af G21-virksomhed’ bankkonto med kontonummer (red.bankkonto.fjernet) i F2-bank, at der den 7. juli 2016 blev overført 2.600.000 kr. til den tidligere ejer af ejendommen II. Af posteringsteksten fremgår "Køb af sommerhus".

Det fremgår ikke, om de resterende 200.000 kr. er betalt.

Klageren har anført, at der ikke er tale om en gave, men derimod en gældsforpligtelse mellem hende og ejer af ejendommen. Klageren har ikke i øvrigt dokumenteret sin påstand.

Nævnet finder, at overførslen på 2.600.000 kr. til den tidligere ejer, må anses som maskeret udlodning til klageren. Nævnet har lagt vægt på, at klageren personligt står anført som ejer af ejendommen, men at ejendommen imidlertid er købt med midler fra selskabets bankkonto.

Nævnet finder ikke, at Skattestyrelsen har løftet bevisbyrden for, at G21-virksomhed skulle have betalt det fulde beløb på 2.800.000 kr. på klagerens vegne. Nævnet har henset til, at der ikke er andre overførsler der er tids- eller beløbsmæssigt sammenfaldende med den resterende købesum på 200.000 kr.

Nævnet ændrer Skattestyrelsens afgørelse, således at forhøjelsen af klagerens aktieindkomst for indkomståret 2016 nedsættes til 2.600.000 kr.

Frister

Skattestyrelsen kan som udgangspunkt ikke varsle en ændring af skatteansættelsen for et indkomstår senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal herefter foretages senest den 1. august i fjerde år efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1.

Skattestyrelsen sendte deres forslag til afgørelse den 2. juli 2020 og deres afgørelse den 25. september 2020. Varslingen af ændring af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2015 og 2016 er sket uden for den ordinære ligningsfrist, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

For personer med enkle økonomiske forhold kan Skattestyrelsen ikke varsle en ændring af skatteansættelsen senere end den 30. juni i det andet indkomstår efter indkomstårets udløb, ligesom den varslede ansættelse skal foretages senest den 1. oktober i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse om kort ligningsfrist (dagældende bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013).

En skattepligtig anses ikke for at have enkle økonomiske forhold, hvis den skattepligtige omfattes af en eller flere af betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1-5 i bekendtgørelse om kort ligningsfrist (dagældende bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013).

Fristerne i § 1 i bekendtgørelse om kort ligningsfrist (dagældende bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013) gælder ikke, når betingelserne for ekstraordinær ansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt, jf. bekendtgørelse om kort ligningsfrist § 3.

Af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, fremgår, at Skattestyrelsen uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 26 kan foretage eller ændre en skatteansættelse, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Om der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt afhænger af en samlet vurdering af den skattepligtiges subjektive omstændigheder.

En ansættelse kan endvidere kun foretages, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26. En ansættelse, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Da klageren i omhandlende indkomstår var hovedanpartshaver i G21-virksomhed, anses klageren ikke for at have enkle økonomiske forhold, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3. Klageren er dermed ikke omfattet af den korte ligningsfrist.

Det lægges til grund, at klageren i indkomstårene 2015, 2016 og 2017 har modtaget indsætninger på sine bankkonti af en ikke ubetydelig størrelse. Klageren har ikke over for Skattestyrelsen dokumenteret, at de overførte beløb stammer fra allerede beskattede midler, der dermed ikke skulle have været selvangivet.

Ved at undlade at oplyse om indtægterne og dermed hindre Skattestyrelsen i at foretage en korrekt skatteansættelse, må klageren anses at have handlet groft uagtsomt, hvorfor ansættelsen for indkomstårene har kunnet foretages efter udløbet af den korte ligningsfrist jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og bekendtgørelse om kort ligningsfrist § 3.

Ligeledes anses fristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 at være overholdt. Reaktionsfristen i henhold til § 27, stk. 2, begynder først at løbe fra det tidspunkt, hvor der foreligger en sådan afklaring, at der er et tilstrækkeligt sikkert grundlag for en antagelse om, at myndigheden har modtaget alle de nødvendige oplysninger for at kunne foretage en korrekt ansættelse af den skattepligtige indkomst. Det kan bl.a. udledes af SKM2013.910 BR.

Skattestyrelsen anses tidligst at have været i besiddelse af relevante og tilstrækkelige oplysninger til at kunne udarbejde forslag til ansættelsesændring den 2. januar 2020, hvor klagerens frist for at fremsende relevant dokumentation udløb. Reaktionsfristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. anses derfor at være overholdt.

En ansættelse, der er varslet af Skattestyrelsen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. Da Skattestyrelsen sendte deres afgørelse den 25. september 2020, er denne frist overholdt.

Skatteankenævnet ændrer Skattestyrelsens afgørelse, således at klagerens skatteansættelse i indkomstårene 2015 og 2016 og den talmæssige opgørelse heraf, hjemvises til fornyet behandling i Skattestyrelsen.

Skatteankenævnet ændrer ligeledes Skattestyrelsens afgørelse, således at forhøjelsen af klagerens aktieindkomst for indkomståret 2016 nedsættes til 2.600.000 kr.

Skatteankenævnet stadfæster beskatningen på 2.300.000 kr. i indkomståret 2017. "

Det er oplyst, at As bo efter sagens anlæg er taget under konkursbehandling, at konkursboet ikke ønsker at indtræde i sagen, og at kurator er indforstået med, at A selv viderefører sagen, jf. konkurslovens § 138.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført:

"…

Den nedlagte påstand fremkommer som summen af følgende elementer:

2015

Hjemviste indsætninger, jf. nedenfor, afsnit 2.1

kr.

19.623.678

I alt

2016

kr.

19.623.678

Hjemviste indsætninger, jf. nedenfor, afsnit 2.1

Bag Y9-adresse, jf. nedenfor, afsnit

kr.

5.018.016

2.2

kr.

2.600.000

I alt

kr.

7.618.016

2017

Y7-adresse, 5000 Y5-by, jf. nedenfor, afsnit 2.3

kr.

2.300.000

I alt

kr.

2.300.000

 Hjemviste indsætninger

Anbringenderne i nærværende afsnit knytter sig til følgende elementer i den nedlagte påstand:

2015: kr. 19.623.678

2016: kr. 5.018.016

Intet grundlag for ekstraordinær genoptagelse

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det i første række gældende, at der ikke er grundlag for at genoptage sagsøgers skatteansættelser for indkomstårene 2015 og 2016 ekstraordinært.

Til støtte herfor gøres det gældende, at sagsøger hverken forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en skatteansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Af den grund finder Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, ikke anvendelse.

Det gøres således gældende, at Skattestyrelsen ikke havde hjemmel til at varsle de pågældende indkomstforhøjelser senere end henholdsvis den 1. maj 2019 vedrørende indkomståret 2015 og den 1. maj 2020 vedrørende indkomståret 2016, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Skattestyrelsen afsendte først varsel om de foretagne ændringer den 2. juli 2020, jf. bilag 1, s. 22.

Af den grund skal de pågældende forhøjelser annulleres som ugyldige.

Reaktionsfristen er ikke overholdt

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det i anden række gældende, at Skattestyrelsen ikke har godtgjort, at reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., er overholdt.

Det gøres til støtte herfor gældende, at Skattestyrelsen siden modtagelsen af sagsøgers kontoudtog den 2. maj 2019 har haft kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26, nemlig at der er indgået de pågældende beløb på sagsøgers konti.

Det gøres således gældende, at Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 2. juli 2020, dvs. 1 år og 2 måneder efter at have modtaget materialet, er fremsendt mere end 6 måneder efter, at Skattestyrelsen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26.

Skattestyrelsen har således ikke godtgjort at reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., er overholdt.

Også af denne grund skal de pågældende forhøjelser annulleres som ugyldige.

Ikke rette ugyldighedsvirkning

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det i tredje række gældende, at den rette virkning af ugyldigheden af Skattestyrelsens afgørelse af 25. september 2020 er annullation og ikke hjemvisning.

I henhold til officialprincippet er det myndighedens pligt at sørge for, at en sag er tilstrækkelig oplyst, herunder at sikre, at der er et tilstrækkeligt grundlag for at træffe den pågældende afgørelse. Den manglende overholdelse af sådanne garantiforskrifter fører i udgangspunktet til ugyldighed og annullation, medmindre myndighederne godtgør, at myndighedens manglende overholdelse af garantiforskriften konkret var uvæsentligt for afgørelsens materielle indhold. Skattemyndighederne har ikke godtgjort dette.

Tværtimod påpeger skatteankenævnet en række elementer i Skattestyrelsens afgørelse, der er forkerte, hvorfor den manglende overholdelse af officialprincippet uomtvisteligt har haft betydning for Skattestyrelsens materielle afgørelse.

Idet afgørelsen opvist lider af en sagsbehandlingsfejl i form af tilsidesættelse af en garantiforskrift, og fejlen har haft betydning for afgørelsens materielle indhold, er afgørelsen ugyldig, og skal annulleres.

Bag Y9-adresse

Anbringenderne i nærværende afsnit knytter sig til følgende element i den nedlagte påstand:

2016: kr. 2.600.000

Intet grundlag for beskatning

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at selskabets betaling af kr. 2.600.000 til II vedrørende købet af ejendommen Bag Y11-virksomhed er skatteansættelsen uvedkommende, jf. statsskattelovens § 5.

Det gøres til støtte herfor gældende, at betalingen er bogført på en mellemregning mellem Amina Smajic og selskabet G21-virksomhed, og at der således ikke foreligger et maskeret udbytte.

Det gøres endvidere gældende, at betalingen ikke har bragt mellemregningen i selskabets favør, hvorfor der ikke er tale om et aktionærlån omfattet af ligningslovens § 16 E.

Y7-adresse, Y5-by 

Anbringenderne i nærværende afsnit knytter sig til følgende element i den nedlagte påstand:

2017: kr. 2.300.000

Intet grundlag for beskatning

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at sagsøger ikke har modtaget en gave i forbindelse med ejendomshandlen vedrørende Y7-adresse, Y5-by.

Skatteankenævnet anfører i begrundelsen for korrektionen af overdragelsessummen, at det ubestridt kan lægges til grund, at sagsøger og SK er omfattet af personkredsen i ligningslovens § 2, der skal anvende priser og vilkår på armslængdevilkår.

Dette er ikke korrekt. Der består ikke - og har aldrig bestået - en forbindelse mellem sagsøger og SK, der er omfattet af ligningslovens § 2, stk. 1. Dette allerede fordi, at fysiske personer ikke kan have en bestemmende indflydelse over hinanden, som defineret i ligningslovens § 2, stk. 2. Bestemmelsen er således uanvendelig på transaktioner mellem fysiske personer.

Skatteministeriet har ikke besvaret sagsøgers opfordring (2) og (3), hvorfor det ikke vides, om Skatteministeriet fastholder, at der er hjemmel til beskatning af A af den pågældende transaktion i ligningslovens § 2, eller hvilken anden hjemmel Skatteministeriet påberåber sig til støtte for at A kan beskattes af den pågældende transaktion.

Det gøres gældende, at A ikke ved den pågældende transaktion har aktualiseret nogen fordel, der er skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4.

…"

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført:

"…

2.  SAGENS TEMA

Sagen angår en prøvelse af Skatteankenævn Hovedstaden Syds afgørelse af 17. juni 2021 om forhøjelse af As skattepligtige indkomst i indkomstårene 2016-2017 (bilag 1). Forhøjelsen skyldes 1) maskeret udlodning på 2.600.000 kr. ved køb af ejendommen beliggende på adressen Bag Y11-adresse, og 2) beskatning af en gave på 2.300.000 kr. ved køb af ejendommen beliggende på adressen Y7-adresse, Y5-by.

Sagen angår desuden, om det var berettiget, at skatteankenævnet hjemviste den beløbsmæssige opgørelse af forhøjelsen af As skattepligtige indkomst i indkomstårene 2015 og 2016, der var baseret på konkrete indsætninger på hendes konti. Endelig angår sagen, om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er opfyldt.  

For nærmere om sagens faktiske oplysninger henvises til sagsfremstillingen i Skatteankenævn Hovedstaden Syds afgørelse (bilag 1, side 1-10) og duplikken (side 1-4).

3. SAGENS BAGGRUND

3.1 Forløbet ved skattemyndighederne

Skattestyrelsen traf afgørelse den 25. september 2020 (bilag A). Under sagens behandling ved Skattestyrelsen har styrelsen flere gange anmodet A om dokumentation for de forhold, som sagen vedrører, herunder ved materialeindkaldelse af 20. februar 2019 (bilag B), brev af 11. marts 2019 (bilag C), materialeindkaldelse af 25. juni 2019 (bilag D), brev af 1. august 2019 (bilag E) samt materialeindkaldelse af 3. december 2019 (bilag E).

Skattestyrelsens gentagne forsøg på at indhente oplysninger fra A er beskrevet i Skattestyrelsens afgørelse (bilag A, side 2-3 og side 8-9). Som det fremgår heraf, vendte A ikke tilbage på nogen af styrelsens anmodninger med nærmere dokumentation. Det var derfor nødvendigt for Skattestyrelsen at indhente oplysninger fra tredjeparter med henblik på at oplyse sagen.

Det var først i forbindelse med As klage over Skattestyrelsens afgørelse, at hun fremkom med bemærkninger. Klagen, der er gengivet i Skatteankenævn Hovedstaden Syds efterfølgende afgørelse (bilag 1, side 15-16), var sporadisk, og A henviste til, at hun ville uddybe sine synspunkter i et senere supplerende indlæg.

A fulgte imidlertid ikke op på sin klage med et supplerende indlæg. Som følge heraf sendte Skatteankestyrelsen den 17. marts 2021 en materialeindkaldelse til A (bilag G), hvori Skatteankestyrelsen blandt andet anmodede om As supplerende indlæg, nærmere dokumentation vedrørende hendes køb af Y7-adresse i Y5-by samt dokumentation for det hævdede gældsforhold bilag G, side 2).

A vendte ikke tilbage på Skatteankestyrelsens materialeindkaldelse. Skatteankenævn Hovedstaden Syd traf herefter afgørelse den 17. juni 2021 (bilag 1).

4. ANBRINGENDER

Det gøres overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Skatteankenævn Hovedstaden Syds afgørelse, som forhøjer As skattepligtige indkomst i indkomstårene 2016-2017 og hjemviser den beløbsmæssige opgørelse af forhøjelse af As skattepligtige indkomst i indkomstårene 2015-2016, samt at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er opfyldt.

Det er Skatteministeriets standpunkt, at A med rette er blevet beskattet af maskeret udlodning, idet hendes selskab betalte 2.600.000 kr. for ejendommen beliggende Bag Y11-adresse, som hun erhvervede personligt, jf. nærmere herom i pkt. 4.1.

Det er endvidere Skatteministeriets standpunkt, at A med rette er blevet gavebeskattet af differencen mellem den af hende betalte købesum på 200.000 kr. og den reelle handelsværdi på 2.500.000 kr. af ejendommen beliggende Y7-adresse, Y5-by, jf. nærmere herom i pkt. 4.2.

Det er desuden Skatteministeriets standpunkt, at det er berettiget, at skatteankenævnet hjemviste den beløbsmæssige opgørelse af forhøjelsen af As skattepligtige indkomst, som var baseret på konkrete indsætninger på hendes konti, jf. nærmere herom i pkt. 4.3.

Endelig er det Skatteministeriets standpunkt, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er opfyldt, jf. nærmere pkt. herom 4.4.

Sagen er karakteriseret ved, at A generelt ikke har fremlagt dokumentation for de synspunkter, hun gør gældende i sagen. Skatteministeriet har under skriftvekslingen fremsat seks opfodringer af faktuel karakter, men disse er ikke besvaret af A.

4.1                                 A skal beskattes af maskeret udlodning i 2016

Det følger af ligningslovens § 16 A, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, at alle udlodninger fra et selskab til dets aktionærer som udgangspunkt skal medregnes i den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier. En aktionær beskattes af udbytte, hvad enten der deklareres udbytte eller kanaliseres penge til aktionæren som maskeret udlodning.

A stiftede den 27. november 2014 anpartsselskabet, G21-virksomhed (cvr-nr. ...11), hvor hun var direktør frem til, at Erhvervsstyrelsen anmodede om selskabets tvangsopløsning den 10. december 2017, jf. selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen (bilag H). Frem til Erhvervsstyrelsens anmodning om selskabets opløsning havde A bestemmende indflydelse over selskabet, hvilket heller ikke er bestridt.

Det fremgår af tingbogen for ejendommen beliggende på adressen, Bag Y11-adresse (bilag I), at A personligt erhvervede ejendommen den 22. juli 2016 for 2.800.000 kr. Selv om A erhvervede ejendommen personligt, betalte hun ikke selv for den. Størstedelen af købesummen blev den 7. juli 2016 betalt af As selskab, G21-virksomhed, der overførte 2.600.000 kr. til ejendommens tidligere ejer med overførselsteksten "Sommerhuskøb", jf. udskrift fra G21-virksomhed’ bankkonto (bilag J). Betalingen fandt sted i overensstemmelse med den indgåede købsaftale vedrørende ejendommen, hvoraf det fremgår, at selskabet købte ejendommen (bilag K). Der foreligger ingen dokumentation for, hvordan de resterende 200.000 kr. er betalt.

Skatteministeriet har i duplikken (side 3, 3. afsnit) opfordret A til at fremlægge såvel det betingede som det endelige skøde. Opfordringen er ikke besvaret.

I replikken (side 6, 3. afsnit) gør A gældende, at hun havde en mellemregning med selskabet, G21-virksomhed, og at betalingen ikke bragte mellemregningen i selskabets favør. A har imidlertid ikke dokumenteret, at mellemregningen med selskabet var i hendes favør, eller at selskabets betaling på 2.600.000 kr. har nedskrevet hendes (udokumenterede) tilgodehavende.

I duplikken (side 3, 2. sidste afsnit) blev A derfor opfordret til at fremlægge mellemregningen med selskabet i regnskabsårene 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018. Opfordringen er ikke besvaret. Det må derfor bevismæssigt lægges til grund, at mellemregningen ikke var i As favør, og at beløbet på 2.600.000 kr. under alle omstændigheder ikke figurerer på en mellemregning.

Af udskrift fra G21-virksomhed’ bankkonto (bilag J) fremgår, at G21-virksomhed modtog en overførsel på 2.600.000 kr. med overførselsteksten: "SK" den 6. juli 2016, altså dagen før selskabets betaling af sommerhuset beliggende Bag Y11-adresse.

Skatteministeriet har i duplikken (side 4, 5. afsnit) opfordret A til at redegøre for baggrunden for ovennævnte bankoverførsel med overførselsteksten "SK" på 2.600.000 kr.

Heller ikke denne opfordring er besvaret.

As bemærkninger i replikken (side 6, 2. afsnit), om G21-virksomhed’ betaling på 2.600.000 kr. til sælger af ejendommen på Bag Y11-adresse, ikke udgjorde et aktionærlån efter ligningslovens § 16 E, da A havde en mellemregning med selskabet i hendes favør, har - uanset om det måtte lægges til grund, at mellemregningen var i hendes favør - ingen betydning for, om A skal beskattes som sket. A er - som det også fremgår af skatteankenævnets afgørelse (bilag 1, side 20) - blevet beskattet af beløbet på 2.600.000 kr. som maskeret udlodning efter ligningslovens § 16 A. Der er således ikke tale om et lån omfattet af ligningslovens § 16 E.

A skal således beskattes af maskeret udlodning i overensstemmelse med skatteankenævnets afgørelse.

4.2 A har modtaget en indkomstskattepligtig gave i 2017

Det følger af statsskattelovens § 4, at den skattepligtiges samlede årsindtægter betragtes som skattepligtig indkomst, hvad enten de er bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi. Ordningen er altså den, at enhver indtægt er skattepligtig, medmindre den undtagelsesvist er gjort skattefri.

Gaver er, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c, udtrykkeligt angivet som eksempel på, hvad der efter bestemmelsen anses for skattepligtig indkomst.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.6.1.2.1, at "en gave skal medtages ved indkomstopgørelsen, når modtageren er underrettet om gaven". Skattepligten indtræder således på dette tidspunkt.

Af ejendommens blad i tingbogen fremgår, at A (benævnt "(red.cprnummer.fjernet)") købte ejendommen på Y7-adresse, Y5-by af SK (benævnt (red.cprnummer2.fjernet)") for 200.000 kr. den 6. april 2017 (bilag L, side 2).

Ifølge de indberettede oplysninger til indkomstregisteret var sælger af ejendommen, SK (tidl. (red-tidligerenavne.fjernet)). SK har været ansat i G24-virksomhed (senere G22-virksomhed - CVR-nr. ...12) samt G25-virksomhed (senere G20-virksomhed - CVR-nr.

...13).

A var direktør for G24-virksomhed fra 8. marts 2014 til 27. januar 2016 (bilag M). A var endvidere direktør for G25-virksomhed fra selskabets stiftelse den 15. december 2014 til konkursdekretets afsigelse den 28. september 2017 (bilag N). Det fremgår i øvrigt af selskabsrapporten for G25-virksomhed, at A var reel ejer af selskabet (bilag N, side 2).    

Skatteministeriet har i duplikken (side 4, 6. afsnit) opfordret A til at redegøre for, dels hvorfor hun købte ejendommen på Y7-adresse, Y5-by, af SK den 6. april 2017, dels hvorfor hun solgte ejendommen tilbage til SK kun 15 dage efter købet. Opfordringen er ikke besvaret.

Skatteministeriet har desuden i duplikken (side 4, 7. afsnit) opfordret A til at redegøre for sin relation til SK. Denne opfordring er heller ikke besvaret.

Skatteministeriet har endelig i duplikken (side 4, 8. afsnit) opfordret A til at fremlægge dokumentation for, at hun overførte 200.000 kr. til SK i forbindelse med købet af ejendommen på Y7-adresse, Y5-by, samt dokumentation for, at hun efterfølgende modtog 200.000 kr. fra SK ved hans efterfølgende tilbagekøb af ejendommen. Heller ikke denne opfordring er besvaret.

Det er bemærkelsesværdigt, at A ikke har ønsket at besvare ministeriets opfordringer.

A har ikke anfægtet den beløbsmæssige opgørelse. Hun har derimod anfægtet, at der er grundlag for gavebeskatning, fordi hun "ikke har aktualiseret en økonomisk fordel ved handlen" (replikken, side 7, 1. afsnit).

As synspunkt er uholdbart.

Skattepligten indtræder på tidspunktet for underretningen af A, hvilket senest må anses at foreligge på tidspunktet for tinglysningen af hende som adkomsthaver til ejendommen. Hun har da heller ikke bestridt, at hun havde kendskab til overdragelsen.

Den omstændighed, at A solgte ejendommen tilbage til SK for 200.000 kr., ændrer ikke ved, at hun skal gavebeskattes. Som nævnt indtræder skattepligten på tidspunktet for underretningen, og dispositioner, der foretages efter skattepligtens indtræden, ophæver ikke skattepligten, jf. f.eks. LSR.1950.142 og TfS 1998, 5 Ø.

As opfordring 2 og 3 knytter sig til hendes synspunkt om, at "der er sket korrektion" af handelsprisen. Den foreliggende sag angår ikke spørgsmålet om, hvorvidt handelsprisen er blevet korrigeret, men derimod om A har modtaget en indkomstskattepligtig gave efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.

4.3 Skatteankenævnet var berettiget til at hjemvise sagen

Skatteankenævnet afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer om blandt andet ansættelse af indkomstskat.

Skatteankenævnet er således rekursinstans for Skattestyrelsen og har som almindelig rekursmyndighed mulighed for i forbindelse med en klagebehandling at afvise klagen, at stadfæste den påklagede afgørelse eller at tilsidesætte denne, jf. f.eks. Karsten Revsbech m.fl.: Forvaltningsret - Almindelige emner, 2022, 7. udgave, Djøf Forlag, side 421ff, og Jan Pedersen: Skatteforvaltning - Skatteproces - Skattekontrol, 2020, 1. udgave, Djøf Forlag, side 181f og 226ff.

Karsten Revsbech m.fl. anfører desuden følgende i Forvaltningsret - Almindelige emner (side 424): "Hjemvisning vil normalt blive foretrukket frem for ændring i situationer, hvor førsteinstansens afgørelse er behæftet med sådanne mangler eller bygger på et sådant forældet grundlag (fordi der er fremkommet nye oplysninger, som ikke forelå på tidspunktet for førsteinstansens afgørelse), at en ændret afgørelse i rekursinstansen i realiteten ville være en ren førsteinstansafgørelse." 

Skatteankenævnet var berettiget til at hjemvise sagen, og der er ikke er holdepunkter for

As synspunkt om, at Skattestyrelsens afgørelse skulle have været annulleret.

I tilknytning hertil bemærkes, at Skatteankenævn Hovedstaden Syd ikke tog stilling til, hvilke indsætninger, der udgør skattepligtig indkomst for A. Af afgørelsen fremgår alene, at Skattestyrelsen "synes" at have beskattet A af nogle indsætninger flere gange. Skatteankenævnet kunne have valgt at ændre Skattestyrelsens afgørelse ved at nedsætte beskatningen med de posteringer, som "synes" at være beskattet flere gange. Imidlertid fandt skatteankenævnet det mest hensigtsmæssigt, at der skete en hjemvisning til Skattestyrelsen til fornyet behandling af den talmæssige opgørelse.

Det bemærkes herved, at det er i fuld overensstemmelse med praksis, at skatteankenævnet har valgt at hjemvise den talmæssige opgørelse til Skattestyrelsen, jf. eksempelvis

SKM2015.771.ØLR, UfR 2018.3138 H, UfR 2021.1853 H og SKM2022.448.ØLR.

Der er derfor intet grundlag for at annullere Skattestyrelsens afgørelse, sådan som A gør gældende.

4.4 Genoptagelse af As skatteansættelser

Det er er enighed om, at indkomståret 2017 er genoptaget inden for den ordinære frist, jf. skatteforvaltningslovens § 26. Der derimod ikke enighed om, hvorvidt der kan ske genoptagelse af indkomstårene 2015 og 2016.

Det bemærkes, at indkomståret 2016, for så vidt angår As erhvervelse af ejendommen beliggende på adressen Bag Y11-adresse, er omfattet af den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, idet A har modtaget maskeret udlodning fra sit selskab. Der er herved tale om en kontrolleret transaktion omfattet af skattekontrollovens kapitel 4, jf. eksempelvis UfR 2012.1642 H, UfR 2014.3169 H og SKM2015.396.VLR.

For så vidt angår de øvrige forhold i 2015 og 2016 er betingelserne for ekstraordinær genoptagelse opfyldt, jf. straks nedenfor.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt., at told- og skatteforvaltningen ikke kan afsende varsel om fastsættelse eller ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Uanset de ordinære frister i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat dog fastsættes eller ændres efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, blandt andet hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt grundlag (ekstraordinær genoptagelse), jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Hvis retten - ligesom Skattestyrelsen og Skatteankenævn Hovedstaden Syd - bevismæssigt lægger til grund, at A i indkomstårene 2015 og 2016 modtog skattepligtige indsætninger på sine bankkonti, må det tilsvarende lægges til grund, at A mindst groft uagtsomt har bevirket, at hendes indkomstansættelse er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, idet A i så fald har givet urigtige oplysninger til skattemyndighederne, selv om hun havde kendskab til de faktiske omstændigheder, der bevirker, at hun er skattepligtig heraf, jf. eksempelvis UfR 2006.1492 H, SKM2015.689.VLR, SKM2016.327.ØLR, SKM2018.46.VLR, UfR 2018.3603 H,  UfR 2018.3845 H og SKM2022.287.ØLR.

I tilknytning hertil bemærkes, at A nødvendigvis må have haft kendskab til de omfattende indsætninger på hendes bankkonti. Når det bevismæssigt må lægges til grund, at A havde kendskab til de faktisk forhold - at hun modtog indsætninger uden selvangivelse heraf - indebærer det, at A har handlet mindst groft uagtsomt.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., at ansættelse kun kan foretages efter § 27, stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26.

Efter fast retspraksis begynder 6 måneders-fristen at løbe fra det tidspunkt, hvor skattemyndigheden er kommet til kundskab om, at en skatteansættelse er urigtig eller ufuldstændig, og at dette skyldes et groft uagtsomt eller forsætligt forhold hos den skattepligtige eller dennes repræsentant, jf. eksempelvis SKM2012.168.ØLR, UfR 2018.3603 H og UfR 2018.3845 H. Kundskabstidspunktet er således det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at konstatere, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 27, stk. 1.

Skattestyrelsen sendte den 3. december 2019 en materialeindkaldelse til A (bilag F). Materialeindkaldelsen drejede sig blandt andet om indsætningerne på hendes bankkonti i årene 2015 og 2016. Vedlagt materialeindkaldelsen var tre bilag, som A blev anmodet om at komme med bemærkninger til. Det fremgik udtrykkeligt af materialeindkaldelsen, at Skattestyrelsen havde brug for disse supplerende oplysninger for at behandle opgørelsen af As skatteforhold, jf. bilag F, side 1 øverst.

A fik frist for at indsende oplysningerne den 2. januar 2020.

A vendte ikke tilbage på Skattestyrelsens materialeindkaldelse. Som følge heraf begyndte 6 måneders-fristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, først at løbe fra den 2. januar 2020, hvor As frist udløb, jf. eksempelvis SKM2012.168.ØLR og UfR 2018.3606 H.

Idet Skattestyrelsens forslag blev sendt til A den 2. juli 2020, har Skattestyrelsen overholdt 6 måneders-fristen.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Indkomståret 2015 og indkomståret 2016 for så vidt angår de hjemviste indsætninger

Det følger af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt., at told- og skatteforvaltningen ikke kan afsende varsel om fastsættelse eller ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Uanset de ordinære frister i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat dog fastsættes eller ændres efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, blandt andet hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt grundlag (ekstraordinær genoptagelse), jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Under sagens behandling ved Skattestyrelsen har styrelsen flere gange i perioden 20. februar 2019-1. august 2019 forgæves anmodet A om dokumentation for de forhold, sagen vedrører, herunder ved materialeindkaldelse. Da A ikke besvarede henvendelserne og efter at Skattestyrelsen havde indhentet oplysninger fra relevante pengeinstitutter, anmodede Skattestyrelsen derefter den 3. december 2019 om As bemærkninger og dokumentation herfor senest den 2. januar 2020. A fremsendte ikke bemærkninger inden fristens udløb, hvorefter Skattestyrelsen sendte forslag til afgørelse den 2. juli 2020 og traf afgørelse den 25. september 2020.

Retten finder ud fra de foreliggende oplysninger, at det må antages, at A i 2015 og 2016 modtog skattepligtige indsætninger på sine bankkonti.

Retten finder endvidere, at A ved vedvarende ikke at have besvaret Skattestyrelsens anmodninger har handlet i hvert fald groft uagtsomt, hvorfor den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt. kan tilsidesættes, jf. § 27, stk. 1, nr. 5.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., at ansættelse kun kan foretages efter § 27, stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26.

6-måneders fristen begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor skattemyndigheden har fået kundskab om, at en skatteansættelse er ufuldstændig eller urigtig, og at dette skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt forhold hos skatteyderen, jf. herved bl.a. U 2018.3603H.

I Skattestyrelsens materialeindkaldelse den 3. december 2019 blev A anmodet om senest den 2. januar 2020 at forholde sig til tre konkrete bilag. Det blev endvidere anført, at Skattestyrelsen havde brug for supplerende oplysninger for at behandle sagen. Under disse omstændigheder finder retten, at fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., først begyndte at løbe fra den 2. januar 2020. Skattestyrelsens forslag til afgørelse den 2. juli 2020 er herefter indsendt inden udløbet af nævnte 6-måneders frist.

Skatteankenævnet har i afgørelsen af 17. juni 2021 anført, at Skattestyrelsen tilsyneladende fejlagtigt har beskattet A af indsætninger flere gange. Da den angivne fejl er af ren skønsmæssig karakter, finder retten, at Skatteankenævnet har været berettiget til at hjemvise den skattemæssige behandling af indsættelserne i 2015 og 2016 til Skattestyrelsen som sket.

Indkomståret 2016 for så vidt angår beskatning af maskeret udlodning (ejendommen Y9-adresse)

Det følger af ligningslovens § 16 A, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, at alle udlodninger fra et selskab til dets aktionærer som udgangspunkt skal medregnes i den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier. En aktionær beskattes af udbytte, hvad enten der deklareres udbytte eller kanaliseres penge til aktionæren som maskeret udlodning.

A stiftede i 2014 selskabet G21-virksomhed og var selskabets direktør indtil 2017. Ifølge tingbogen købte hun personligt ejendommen Y9-adresse den 22. juli 2016 for 2.800.000 kr. Af kontoudskrifter fremgår, at 2.600.000 kr. af købesummen den 7. juli 2016 blev betalt af G21-virksomhed til sælger i forbindelse med, at selskabet købte ejendommen af A. Af udskrift fra G21-virksomhed’ bankkonto fremgår desuden, at G21-virksomhed modtog en overførsel på 2.600.000 kr. med overførselsteksten: "SK" den 6. juli 2016.

Der foreligger ingen dokumentation for, hvordan restkøbesummen på 200.000 kr. er betalt. A har gjort gældende, at hun havde en mellemregning med selskabet, og at betalingen ikke bragte mellemregningen i selskabets favør, men har hverken over for skattemyndighederne eller over for retten fremlagt nærmere dokumentation herfor.

Under disse omstændigheder kan retten tiltræde Skatteankenævnets vurdering, hvorefter A skal beskattes af 2.600.000 kr. som maskeret udlodning efter ovennævnte regler i ligningsloven.

Indkomståret 2017 for så vidt angår beskatning af indkomstpligtig gave (Ejendommen Y7-adresse, Y5-by)

Af ejendommens blad i tingbogen fremgår, at A ( "(red.cprnummer.fjernet)") købte ejendommen på Y7-adresse, Y5-by af SK (benævnt (red.cprnummer2.fjernet)") for 200.000 kr. den 6. april 2017.

Retten kan ikke lægge til grund, at salgsprisen er et udtryk for ejendommens reelle markedsværdi.

Ifølge de indberettede oplysninger til indkomstregisteret var sælger af ejendommen, SK (tidl. (red-tidligerenavne.fjernet)). SK har været ansat i G24-virksomhed (senere G22-virksomhed - CVR-nr. ...12) samt G25-virksomhed (senere G20-virksomhed - CVR-nr. ...13).

A var direktør for G24-virksomhed fra 8. marts 2014 til

27. januar 2016 (bilag M). A var endvidere direktør for G25-virksomhed fra selskabets stiftelse den 15. december 2014 til konkursdekretets afsigelse den 28. september 2017 (bilag N). Det fremgår tillige af selskabsrapporten for G25-virksomhed, at A var den reelle ejer af selskabet.

Det følger af statsskattelovens § 4, at den skattepligtiges samlede årsindtægter betragtes som skattepligtig indkomst, hvad enten de er bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi. Gaver er, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c, udtrykkeligt angivet som eksempel på, hvad der efter bestemmelsen anses for skattepligtig indkomst. Det fremgår desuden af Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.6.1.2.1, at "en gave skal medtages ved indkomstopgørelsen, når modtageren er underrettet om gaven".

Skattepligten indtræder på tidspunktet for underretningen af A, hvilket senest må anses at foreligge på tidspunktet for tinglysningen af hende som adkomsthaver til ejendommen.

Med denne begrundelse kan retten herefter tiltræde Skatteankenævnets afgørelse, hvorefter A skal gavebeskattes af 2.300.000 kr. Den omstændighed, at A solgte ejendommen tilbage til SK for 200.000 kr., kan ikke føre til nogen anden vurdering, idet bemærkes, at skattepligten indtræder på tidspunktet for underretningen, og at dispositioner, der foretages efter skattepligtens indtræden, ikke ophæver ikke skattepligten.

Konklusion

Skatteministeriets frifindelsespåstand tages til følge.

Sagsomkostninger

Parterne har oplyst sagens værdi til 15 mio. kr. Sagsomkostningerne, som A skal betale til Skatteministeriet, er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 500.000 kr. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes.

A skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 500.000 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.