Den 1. oktober 2023 ændres satser i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen
Dato for udgivelse
02 okt 2023 12:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 okt 2023 12:02
SKM-nummer
SKM2023.471.GÆLDST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Gældsstyrelsen
Sagsnummer
23-1331647
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Afdragsordning, henstand, lønindeholdelse, eftergivelse
Resumé

Nye satser i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen gældende fra 1. oktober 2023

Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 1207 af 27. september 2023 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesbekendtgørelsen) § 11, stk. 1, § 18, stk. 8, 4. pkt., § 19, stk. 4, nr. 3, § 21, stk. 3, nr. 4 og § 26.

Reference(r)

Lov nr. 311 af 28. marts 2023 om ændring af inddrivelse af gæld til det offentlige mv. § 1, nr. 11.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit G.A.3.1.1.1.3.3.

Denne meddelelse erstatter SKM2022.530.GÆLDST fra den 1. oktober 2023.

Den 1. oktober 2023 ændres satserne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen.

Ændringen sker som følge af ikrafttrædelse af § 1, nr. 11 i lov nr. 311 af 28. marts 2023 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige mv. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige) og ikrafttrædelse af en bekendtgørelse nr. 1207 af 27. september 2023 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesbekendtgørelsen).

De nye satser fremgår af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11 og er indsat nedenfor.

Ikke forsørgerpligt over for børn

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent (pct.)

Nettoindkomstinterval pr. år (kr.)

Afdragsprocent (pct.)

4

0

129.069

3

5

129.070

160.949

3

6

160.950

165.509

4

7

165.510

170.059

4

8

170.060

174.619

4

9

174.620

179.169

4

10

179.170

183.729

4

11

183.730

188.279

4

12

188.280

192.839

4

13

192.840

197.389

4

14

197.390

201.949

5

15

201.950

206.499

6

16

206.500

211.059

7

17

211.060

215.609

8

18

215.610

220.169

9

19

220.170

224.719

10

20

224.720

229.279

11

21

229.280

233.829

12

22

233.830

238.389

13

23

238.390

242.939

14

24

242.940

247.499

15

25

247.500

252.049

16

26

252.050

256.609

17

27

256.610

261.159

18

28

261.160

265.719

19

29

265.720

270.269

20

30

270.270

274.829

21

31

274.830

279.379

22

32

279.380

283.939

23

33

283.940

288.489

24

34

288.490

293.049

25

35

293.050

297.599

26

36

297.600

302.159

27

37

302.160

306.709

28

38

306.710

311.269

29

39

311.270

315.819

30

40

315.820

320.379

31

41

320.380

324.929

32

42

324.930

329.489

33

43

329.490

334.049

34

44

334.050

338.599

35

45

338.600

343.159

36

46

343.160

347.709

37

47

347.710

352.269

38

48

352.270

356.819

39

49

356.820

361.379

40

50

361.380

365.929

41

51

365.930

370.489

42

52

370.490

375.039

43

53

375.040

379.599

44

54

379.600

384.149

45

55

384.150

388.709

46

56

388.710

393.259

47

57

393.260

397.819

48

58

397.820

402.369

49

59

402.370

406.929

50

60

406.930

411.479

51

60

411.480

416.039

52

60

416.040

420.589

53

60

420.590

425.149

54

60

425.150

429.699

55

60

429.700

434.259

56

60

434.260

438.809

57

60

438.810

443.369

58

60

443.370

447.919

59

60

447.920

 ∞

60

Lavindkomstgrænsen

Lavindkomstgrænsen, jf. § 11, stk. 1, 6. pkt., i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen er 160.950 kr. for skyldnere med forsørgerpligt og 129.070 kr. for skyldnere uden forsørgerpligt.

Det svarer til, at en skyldner uden forsørgerpligt og med en nettoindkomst lige under lavindkomstgrænsen vil have en betalingsevne på 430 kr. pr. md. (afrundet), svarende til 4 procent af nettoindkomsten. En skyldner med forsørgerpligt og en nettoindkomst lige under lavindkomstgrænsen vil have en betalingsevne på 402 kr. pr. md. (afrundet), svarende til 3 procent af nettoindkomsten.

Satserne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 4, nr. 3, § 21, stk. 3, nr. 4, og § 26 er i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen ændret til 2023-niveau og udgør fra 1. oktober 2023 fortsat disse beløb

Omkostninger ved erhvervelsen af indkomsten

Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 840 kr.

Rådighedsbeløb børn

De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.900 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.430 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.500 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Rådighedsbeløb skyldner

Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.990 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.860 kr.

Værnsregel

Derudover indføres en værnsregel for iværksættelse af lønindeholdelse, når en skyldner efter en konkret betalingsevnevurdering ikke har en betalingsevne eller har en betalingsevne, der er mindre end betalingsevnen for en skyldner med en nettoindkomst på 160.949 kr. for en skyldner med forsørgerpligt og 129.069 kr. for en skyldner uden forsørgerpligt, jf. § 18, stk. 8, 4. pkt., i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen, hvorefter der ikke iværksættes lønindeholdelse, hvis lønindeholdelse med 1 procent udgør 500 kr. eller mere.

Satser gældende fra 1. januar 2024 vil blive offentliggjort ved ny SKM-meddelelse, jf. § 45 i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen.