Dato for udgivelse
02 okt 2023 08:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 sep 2023 07:48
SKM-nummer
SKM2023.469.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-0924335
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
Emneord
Dækningsafgift, Chokoladeafgift
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke skal betales afgift efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, af kokoschips ristet med sukker og kakaopulver. Skatterådet kan bekræfte, at der alene skal betales dækningsafgift af indholdet af kakao.

Hjemmel

Chokoladeafgiftsloven

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 1, stk. 1
Chokoladeafgiftsloven § 22

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, afsnit E.A.2.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, afsnit E.A.2.4.2

Spørgsmål

  1. Er der afgift på kokoschips med kakao efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1?
  2. Skal der betales dækningsafgift af produktet efter chokoladeafgiftslovens § 22?

Svar

  1. Nej
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger oplyser, at de overvejer at markedsføre kokoschips ristet med sukker og kakaopulver. Produktet indeholder 24 % sukker og 7,5 % kakaopulver.

Spørger har vedhæftet produktspecifikation samt et billede af produktet.

Det fremgår af produktspecifikationen, at produktet indeholder: Organic Coconut Meat (67,85 %), Organic Cane Sugar (24 %), Organic Cocoa Powder (7,5 %), Sea Salt (0,65 %).

Spørger ønsker oplyst, hvorvidt de skal betale chokoladeafgift af hele produktet eller råstofafgift af de 7,5 % kakao.

Skattestyrelsen bemærker, at chokoladeafgiftslovens kapitel 2 vedrørende råstofafgiften blev ophævet d. 1. januar 2020 ved lov nr. 1686 af 26. december 2017. Skattestyrelsen lægger derfor til grund, at Spørger ønsker svar på, hvorvidt der skal betales dækningsafgift af de 7,5 % kakao i forbindelse med modtagelsen fra udlandet.

Spørger har oplyst, at produktet vil blive leveret fra en tysk leverandør.

Spørger har efterfølgende fremsendt foto af salgsemballage samt oplyst, at produktet typisk vil blive solgt i afdelingen for nødder, kokos og tørrede frugter, alternativt i den økologiske sektion i et supermarked. Spørger vil markedsføre det som en ny variant af kokos, altså sammen med andre kokosprodukter og tørrede frugter.

Skattestyrelsen har endvidere modtaget en vareprøve til brug for organoleptisk undersøgelse.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er i tvivl om, hvilken afgiftstype produktet hører under. Spørger har ikke tilkendegivet opfattelse og begrundelse for, hvorledes spørgsmålene skal besvares.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes oplyst, om der efter chokoladeafgiftslovens bestemmelser er afgift efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, på kokoschips ristet med sukker og kakao i forbindelse med leverance fra Tyskland.

Begrundelse

Chokoladeafgiftslovens § 1 er i stk. 1 opdelt i forskellige varegrupper, bl.a. nr. 1 som fx omfatter chokoladevarer og kakaopræparater af enhver art, og nr. 4 som fx omfatter sukkervarer af enhver art. Derudover omfatter chokoladeafgiftsloven i nr. 9 en bestemmelse om afgiftspligt for andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse og den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under nr. 1-7. Skattestyrelsen vurderer, at det er relevant at vurdere eventuel afgiftspligt efter de nævnte bestemmelser.

I lovbemærkningerne til § 1, stk. 1, i lovforslag LFF 1968-11-20 nr. 45, fremgår det bl.a., at overgangen fra den ene varegruppe til den anden er flydende, mens det af bemærkningerne til LFF 2017-11-16 nr. 109 (bilag 4, høringsskema, s. 6) bl.a. fremgår, at det beror på en konkret vurdering, om en vare er omfattet af chokolade- og sukkerafgiften.

Det oplyses i anmodningen, at der er tale om kokoschips ristet i kakaopulver og sukker, samt at produktet indeholder 24 % sukker og 7,5 % kakaopulver.

Det fremgår af produktspecifikationen, at produktet indeholder følgende:

Organic Coconut Meat (67,85 %), Organic Cane Sugar (24 %), Organic Cocoa Powder (7,5 %), Sea Salt (0,65 %).

Produktet beskrives som:

“Organic toasted chips with in addition of sugar and cocoa powder is the shredded, dried, toasted and sweetened white meat of fresh coconuts."

Det fremgår endvidere af produktspecifikationen under Sensory parameter, at:

“Smell: Typical, free from any off-smell, with chocolate smell

Flavour: Typical, free from any off-taste, with chocolate flavor

Texture: Crisp, typical crunchy toasted

Appearance: Typical, dark brown in color."

Skattestyrelsen har modtaget foto af salgsemballage, der består af en gennemsigtig pose med påklistret etiket, hvoraf det fremgår, at produktet kaldes "[Produktnavn]".

Af etiketten fremgår bl.a., at produktet er økologisk, at der er tale om ekstra tykke og sprøde stykker kokosnød, der er ristet i kakao, at de er et godt alternativ til chips, når man er lækkersulten, samt at de også kan drysses på desserter, i müsli og i bagværk.

Skattestyrelsen har foretaget en organoleptisk undersøgelse af vareprøven og vurderet afgiftspligten.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at produktet har en mild smag af kakao, der langsomt bliver mere fremtrædende, inden smagen af kokos overtager. Produktet har en vis sødme, dog uden at have en fremtrædende smag af sukker. Når produktet tygges, fremkommer en mild smag af kakao samt smag af kokos. Kokossmagen bliver gradvis mere fremtrædende og bliver "hængende" i munden. Kokosflagerne er moderat sprøde. Visuelt fremtræder produktet som tynde mørkebrune kokosflager af varierende former og størrelse, ca. 1 mm tykke. Farven minder om farven på kakaopulver. Kokosflagerne har en mat overflade. Produktet dufter primært af kokos.

Som nævnt ovenfor har Skattestyrelsen vurderet, at det er relevant at vurdere en eventuel afgiftspligt efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 4 og 9.

Chokoladeafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 1

Produktet er som nævnt ristet med kakaopulver og sukker. Det skal derfor i første omgang vurderes, hvorvidt produktet kan karakteriseres som en kakaovare efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

I SKM2015.654.ØLR har Østre Landsret fastslået, at "chokoladevarer" omfatter varer, hvor chokoladen er karaktergivende for produktet. Der må i den forbindelse lægges vægt på bl.a.:

  • den relative mængde af chokolade i varen,
  • hvor fremtrædende chokoladesmagen er, og om
  • varen visuelt fremtræder som af chokolade.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at kriterierne skal anvendes analogt vedrørende kakaopræparater af enhver art.

Efter en konkret vurdering af produktets kakaoindhold, smag og visuelle fremtræden er det Skattestyrelsens opfattelse, at produktet ikke skal anses som en kakaovare.

Skattestyrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at kakaoindholdet er på 7,5 %, og at produktet til en start har en mild smag af kakao, der gradvis fortrænges til fordel for smagen af kokos. Det vurderes, at kokossmagen er karaktergivende for produktet.

Skattestyrelsen lægger endvidere vægt på, at produktet trods farven ikke fremstår som et kakaoprodukt.

Produktet anses herefter ikke for omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Chokoladeafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 4

Da det er oplyst, at produktet indeholder 24 % sukker, skal det endvidere vurderes, hvorvidt der er tale om en sukkervare efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

I SKM2021.600.LSR, SKM2022.27.LSR, SKM2023.239.LSR samt SKM2023.266.LSR har Landsskatteretten lagt til grund, at kriterierne i SKM2015.654.ØLR vedrørende chokoladevarer, skal anvendes analogt i forbindelse med vurderingen af, om en vare er afgiftspligtig efter nr. 4 som en sukkervare.

Efter en konkret vurdering af produktets sukkerindhold, smag og visuelle fremtræden er det Skattestyrelsens opfattelse, at produktet ikke skal anses som en sukkervare.

Skattestyrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at produktet har en vis sødme i smagen, men ikke en fremtrædende smag af sukker. Den første milde smag af kakao fortrænges gradvis til fordel for smagen af kokos. Det vurderes, at kokossmagen er karaktergivende for produktet.

Skattestyrelsen lægger endvidere vægt på, at produktet ikke fremstår som en sukkervare.

Produktet anses herefter ikke for omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Chokoladeafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 9

Afslutningsvist skal det vurderes, hvorvidt produktet kan være en efterligning af eller erstatningsvare for de varer, der er oplistet i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1-7.

Efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 9, er der afgiftspligt for andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse og den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under nr. 1-7.

Spørger har oplyst, at produktet typisk vil blive solgt i afdelingen for nødder, kokos og tørrede frugter, alternativt i den økologiske sektion i et supermarked. Spørger vil markedsføre det som en ny variant af kokos, altså sammen med andre kokosprodukter og tørrede frugter.

Efter en konkret vurdering af produktets beskaffenhed, anvendelse og markedsføring, finder Skattestyrelsen ikke, at de i nærværende sag omhandlede kokoschips kan anses som en efterligning af eller erstatning for de varer, der er nævnt under nr. 1-7.

Produktet anses herefter ikke for omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 9.

Efter en samlet og konkret vurdering finder Skattestyrelsen således ikke, at produktet er omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, om der efter chokoladeafgiftslovens § 22 skal betales dækningsafgift af bestanddelen af kakaopulver i kokoschips ristet med kakaopulver og sukker i forbindelse med modtagelse fra Tyskland.

Begrundelse

Det fremgår, at produktet indeholder 7,5 % kakao.

Ifølge chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 1 og 3, skal der svares dækningsafgift af varer under toldtariffens positioner 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2106 og 2202, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter kapitel 1, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, når disse indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, eller ved modtagelse fra andre EU-lande.

Afgiftspligten omfatter dermed varer under toldtarifpositionerne 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2106 og 2202, der indføres eller modtages fra udlandet, og som ikke i sig selv er chokolade- og sukkerafgiftspligtige, men som indeholder chokolade- og sukkerafgiftspligtige bestanddele.

Toldtariffens position 1806 omhandler chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao, fx visse pulvere til tilberedning af kakaodrikke, creme, desserter og lignende.

Toldtariffens position 2008 omhandler frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, fx kokosmiks.

Toldstyrelsen har til sagen oplyst, at det pågældende produkt, grundet indhold af kakaopulver, hører under position 1806. Et tilsvarende produkt uden indhold af kakaopulver vil henhøre under position 2008.

Produktet indeholder kakaopulver, der er afgiftspligtigt efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1. Kakaopulveret er dermed en afgiftspligtig bestanddel, hvoraf der skal svares dækningsafgift.

Dækningsafgiften betales ved indførsel eller modtagelse fra udlandet og beregnes på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele i varen efter følgende satser, jf. chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4:

Afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1

25,97 kr. pr. kg

Afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2

22,08 kr. pr. kg

Det er på baggrund af ovennævnte Skattestyrelsens vurdering, at der skal betales dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven af indholdet af kakaopulver efter de anførte satser.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1446 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)

Kap. 1. Afgift af chokolade- og sukkervarer

Afgiftspligtigt vareområde

§ 1

 Af følgende varer svares afgift til statskassen:

1. Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.

2. Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og lakridsrod og lign.

3. Marcipan- og nougatmasser og varer heraf.

4. Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art.

5. Tyggegummi.

6. Kandiseret frugt og frugtskal og andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter.

7. Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer og lign.

8. Kager, kiks og lign. delvis bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst to tredjedele af varens rumfang.

9. Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse og den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-7.

Forarbejder

Lovforslag nr. 45 af 20. november 1968

I bemærkningerne til § 1, stk. 1, står der, at:

"Det afgiftspligtige vareområde er ikke foreslået ændret".

I lovforslagets almindelige bemærkninger står der i øvrigt:

"Det forhold, at forslaget medfører en væsentlig forøgelse af afgiftsbelastningen for de billige varer, kunne ændres, hvis man var i stand til at opdele vareområdet i forskellige afgiftsklasser med hver sin afgiftssats. En sådan opdeling lader sig dog ikke foretage på rimelig og rationel måde, fordi overgangen fra den ene vareart til den anden er flydende inden for chokolade- og sukkervareområdet."

Lovforslag nr. 109 af 16. november 2017

I bilag 4 (høringsskema, s. 6) til lovforslaget fremgår bl.a.:

"Derudover er der med lovforslaget ikke tiltænkt ændringer i praksis.

Det følger af chokoladeafgiftsloven, at det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en vare er omfattet af chokolade- og sukkerafgiften eller ej. Afgiftspligtige masser lader sig ikke entydigt afgrænse, idet de kan bestå af en lang række ingredienser, hvis sammensætning er afgørende for, om varen må anses for at udgøre en chokolade- og sukkervare herunder massens indhold af chokolade og sukker. Ved vurderingen af, om en masse anses for afgiftspligtig, indgår, om varen efter sin beskaffenhed, anvendelse og ernæringsindhold må betragtes som en chokolade- og sukkervare."

Praksis

SKM2015.654.ØLR:
I SKM2015.654.ØLR har Østre Landsret formuleret specifikke kriterier til forståelsen af bestemmelsen om afgift af chokoladevarer.

Landsretten fandt, at begrebet “chokoladevarer" hverken er defineret i chokoladeafgiftsloven, i forarbejderne til denne lov eller i de tidligere love om afgift på chokoladevarer. Landsretten fandt videre, at anvendelsen af ordene “chokolade og chokoladevarer … af enhver art" i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, viser, at lovgivningsmagten har tilsigtet at give bestemmelsen et bredt anvendelsesområde, hvilket yderligere er understreget ved bestemmelsen om afgiftspligt for efterligninger og erstatningsvarer i lovens § 1, stk. 1, nr. 10 (i dag nr. 9).

I overensstemmelse med en naturlig sproglig forståelse af “chokoladevarer" fandt Landsretten, at bestemmelsen omfatter varer, hvor chokoladen er karaktergivende for produktet, og at der i den forbindelse må lægges vægt på bl.a.:

  • den relative mængde af chokolade i varen,
  • hvor fremtrædende chokoladesmagen er, og om
  • varen visuelt fremtræder som værende af chokolade.

Østre Landsret udtalte videre, at der ikke er holdepunkter for, at varens pris, ernæringsindhold og aftagergrupper indgår i afgrænsningen af begrebet "chokoladevarer" i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

SKM2021.600.LSR:
Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar fra Skatterådet om, at en chokolade/sukkerbar var en sukkervare, omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, om sukkervarer, fordi sukker var karaktergivende for varen, henset til indholdet af tilsat sukker på 34 % af varen, den søde smag samt, at varen fremtrådte som en traditionel slikvare.

Bemærk, Landsskatterettens afgørelse er indbragt for domstolene.

SKM2022.27.LSR:

I SKM2022.27.LSR har Landsskatteretten stadfæstet SKAT’s afgørelse, hvorefter en række flydende glasurprodukter på tube (til kageovertræk og dekoration) er omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Landsskatteretten anførte, at begrebet "sukkervarer" hverken er defineret i chokoladeafgiftsloven eller i lovens forarbejder. Anvendelsen af ordene "…i øvrigt sukkervarer af enhver art" i § 1, stk. 1, nr. 4, sammenholdt med de varer, der i øvrigt specifikt var nævnt i bestemmelsen, viste imidlertid, at bestemmelsen var tilsigtet et bredt anvendelsesområde, hvilket yderligere var understreget ved bestemmelsen om afgiftspligt for efterligninger og erstatningsvarer i lovens § 1, stk. 1, nr. 10. Retten fandt i overensstemmelse med en naturlig sproglig forståelse, at "sukkervarer" i § 1, stk. 1, nr. 4, omfattede varer, hvis objektive karakteristika medførte, at sukkeret var karaktergivende for produktet.

Henset til produkternes høje indhold af sukkerarter, søde smag, og konsistens, samt at produkterne, udover sukkerarter, bestod af en række øvrige ingredienser, der samlet set havde undergået en ikke uvæsentlig forarbejdning, fandt retten, at de fem omhandlede varer var sukkervarer, omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Bemærk, Landsskatterettens afgørelse er indbragt for domstolene.

SKM2023.239.LSR:

Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter 11 forskellige vitamin- og kosttilskudsprodukter, der fremstod som vingummier, er omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Retten fandt, at det afgørende for vurderingen af, om de omhandlede produkter er omfattet af afgiftspligten, jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, i nærværende sag var, om produkterne kunne anses som sukkervarer. Retten bemærkede i den henseende, at bestemmelsen er tilsigtet et bredt anvendelsesområde. Retten fandt, at der ved vurderingen af, om de omhandlede produkter kunne anses som sådanne sukkervarer, skulle lægges vægt på, om sukkeret var karaktergivende for produkterne. For den vurdering fandt retten, at der bl.a. skulle tages hensyn til den relative mængde af sukker i varerne, hvor fremtrædende sukkersmagen var, og om produkterne visuelt fremtrådte som værende af sukker, jf. SKM2022.27.LSR.

Henset til varernes indhold af sukker, varernes smag samt varernes udseende fandt Landsskatteretten, at varerne skulle anses som sukkervarer, der var omfattet af chokoladeafgiftslovens afgiftspligtige vareområde, jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1. Klagerens henvisning til varernes pris, varernes benævnelse som kosttilskud samt varernes tiltænkte anvendelse kunne ikke føre til et andet resultat.

SKM2023.266.LSR:

Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter 2 forskellige vitamin- og kosttilskudsprodukter, der fremstod som vingummier, skulle anses som omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens kapitel 1.

Retten fandt, at det afgørende for vurderingen af, om de omhandlede produkter var omfattet af afgiftspligten, jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, i nærværende sag var, om produkterne kunne anses som sukkervarer af enhver art. Retten bemærkede i den henseende, at bestemmelsen er tilsigtet et bredt anvendelsesområde. Retten finder, at der ved vurderingen af, om de omhandlede produkter kunne anses som sådanne sukkervarer, skulle lægges vægt på, om sukkeret var karaktergivende for produkterne. For den vurdering fandt retten, at der bl.a. skulle tages hensyn til den relative mængde af sukker i varerne, hvor fremtrædende sukkersmagen var, og om produkterne visuelt fremtrådte som værende af sukker, jf. SKM2022.27.LSR.

Henset til produkternes indhold af sukker, produkternes smag samt produkternes udseende fandt Landsskatteretten, at produkterne skulle anses som sukkervarer, der var omfattet af chokoladeafgiftslovens afgiftspligtige vareområde, jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1. Selskabets henvisning til produkternes pris, produkternes benævnelse som kosttilskud samt produkternes tiltænkte anvendelse kunne ikke føre til et andet resultat.

Bemærk, Landsskatterettens afgørelse er indbragt for domstolene.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1446 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)

Kap. 3. Dækningsafgiften

§ 22

Af varer under toldtariffens pos. 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2106 og 2202, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter kapitel 1, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, svares ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ved modtagelse af varer fra andre EU-lande svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens § 10 a finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele:

1.

Afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g

25 kr. og 97 øre pr. kg

2.

Afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g sukker pr. 100 g

22 kr. og 8 øre pr. kg

 Stk. 5. Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges.

Stk. 6. I tilfælde af urigtig angivelse beregnes afgiften på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen foretagen fastsættelse af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.

Stk. 7. Fremlægges fabrikanterklæring ikke, beregnes afgiften på grundlag af et indhold af afgiftspligtige bestanddele på 50 pct. af varens vægt og med anvendelse af satsen for den højst beskattede af de i varen indeholdte afgiftspligtige bestanddele. Skønner told- og skatteforvaltningen, at dækningsafgiften, beregnet på grundlag af varens virkelige indhold af afgiftspligtige bestanddele, ville udgøre et højere beløb end det herved udfundne, beregnes afgiften dog på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen foretagen fastsættelse af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet. Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 10 a, stk. 3, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Stk. 9. Virksomheder, som ønsker at betale afgift efter stk. 4, nr. 2, skal fremlægge nødvendig dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, betales afgift efter stk. 4, nr. 1.

Stk. 10. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 11. Told- og skatteforvaltningen kan meddele godtgørelse af dækningsafgift for varer under toldtariffens pos. 2105, der er indført inden den 1. april 2019, og som er udleveret fra og med den 1. april 2019. Godtgørelsen efter 1. pkt. kan alene meddeles virksomheder, der erhvervsmæssigt har indført eller modtaget afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, i lov om afgift af konsum-is og er registeret efter § 3 i lov om afgift af konsum-is.