Opdateret
29 sep 2023 15:05
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version 2.8

Der er foretaget ændringer i en række afsnit så de nye regler for lønindeholdelse pr. 1. oktober 2023 reflekteres mere præcist i afsnittene.

De nye regler betyder, at særskilt lønindeholdelse ophører og der fremadrettet kan lønindeholdes med almindelig lønindeholdelse i indkomsttyper, der tidligere var forbeholdt særskilt lønindeholdelse. De berørte afsnit er afsnit 1afsnit 2.6afsnit 3.1afsnit 3.2afsnit 3.3afsnit 4.1afsnit 4.3afsnit 6afsnit 7, afsnit 9.1 samt bilag 1.

Vejledningen vil kun indeholde oplysninger om aktuelle regler for lønindeholdelse og der henvises derfor til tidligere versioner af eSkattekortvejledningen for oplysninger om lønindeholdelse til perioder med fx særskilt lønindeholdelse.

Derudover er strukturen ændret så afsnit med beslægtet indhold er samlet under de relevante hovedafsnit. Strukturen af vejledningen fremgår altid af indholdsfortegnelsens træstruktur til venstre for afsnittene.