Dato for udgivelse
29 aug 2023 12:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 aug 2023 12:00
SKM-nummer
SKM2023.414.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1182756
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Kapitalafkastsatsen, rentekorrektionssatsen
Resumé

Kapitalafkastsatsen for 2023 er 3 pct. Rentekorrektionssatsen for 2023 er 6 pct.

Hjemmel

Virksomhedsskatteloven § 9
Virksomhedsskatteloven § 9a, jf. lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 2

Reference(r)

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 3.

Henvisning

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.5.2.11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.5.2.9.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.5.4.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.6.4.1.2

Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2023 til 3 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Skattestyrelsen har beregnet rentekorrektionssatsen for indkomståret 2023 til 6 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9a.