Dato for udgivelse
21 Jun 2023 14:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2023 08:18
SKM-nummer
SKM2023.280.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-0679042
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Moms, ATP, suspension af forældelse
Resumé

Skattestyrelsen meddeler i dette styresignal, at der sker tilbagekaldelse af SKM2017.437.SKAT om suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere. Styresignalet tilbagekaldes med et varsel på tre måneder fra offentliggørelsen af dette styresignal.

Hjemmel

-

Reference(r)

-

Henvisning

-

Redaktionelle noter

Se i øvrigt SKM2017.437.SKAT

Skattestyrelsen meddeler i dette styresignal, at der sker tilbagekaldelse af SKM2017.437.SKAT om suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere.

SKM2017.437.SKAT tilbagekaldes med et varsel på tre måneder fra offentliggørelsen af dette styresignal.