Opdateret
16 Jun 2023 14:00
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Vi er blevet opmærksomme på, at meddelsen om opdateringen af den tekniske vejledning med information om TIN ikke indeholder et direkte link til beskrivelsen af løsningen.

Beskrivelsen kan læses her.


Udgivet: 09-06-2023 11:55:39

TIN (Tax Identification Number) er frigivet til ekstern test i eIndkomst og der udgivet en ny teknisk vejledning. Vejledningen indeholder en beskrivelse af løsningen samt nedenstående ændringer. 

Oversigt over ændringer i denne version (10.8): 

I afsnit 2.2 Teknisk kommunikation er der i afsnittet "Følgende valideres for overholdelse af ISO 8859-1" tilføjet, at TIN er blandt de oplysninger i Record 6000, der valideres.

I afsnit 4.15 Værdisæt til record 3101, 6001, 6002, 6003, 6004 og 6005 er der i tabellen indsat en ny række: Feltnummer 31, Genbrug af TIN. 

I afsnit 4.9 Record 6000 er der i afsnittet "Sekvens" tilføjet, at der er pligt om indberetning af TIN og TIN landekode for indkomstmodtagere bosiddende i udlandet. I tabellen, der beskriver felterne i Record 6000, er der tilføjet to nye rækker om TIN (række 7) og TIN landekode (række 8). 

I afsnit 4.9 Record 6000 er der indsat et nyt underafsnit 4.9.2 Formater på TIN, der viser en tabel over hvilke formater, der anvendes til validering af TIN.  

I underafsnittet 4.19.1 Landekoder er det beskrevet, at denne liste også dækker de TIN landekoder, der kan benyttes til indberetning.