Dato for udgivelse
05 jun 2023 12:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 jun 2023 10:06
SKM-nummer
SKM2023.253.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-0429106
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet har på mødet den 23. maj 2023 fulgt Skattestyrelsens indstilling om, at der efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61 gives tilladelse til at indhente identifikationsoplysninger på unavngivne personer og deres modtagelse af beløb gennem digitale betalingsformer.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61

Reference(r)

Skatteråd, pålæg af oplysningspligt

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2023-1, afsnit A.C.2.1.3.2.7

Formål og baggrund

Skattestyrelsens formål med at få adgang til oplysninger om modtagere af digitale betalingstransaktioner er at finde registrerede og uregistrerede virksomheder, som ikke afregner skat og moms korrekt af deres indtjening, eller personer, som ofte modtager større beløb, hvilket kan indikere en indtjening uden beregning af A-skat, gaveafgift mv.

Skattestyrelsen har ikke løbende adgang til oplysninger om transaktioner foretaget med digitale betalingsformer. Det betyder, at Skattestyrelsen ikke kan kontrollere oplysninger om betalingsmodtageres transaktioner foretaget med digitale betalingsformer.

Hvem pålægges oplysningspligt

En udbyder af betalingstjenester.

Hvilke oplysninger indhentes

Der ønskes tilladelse til at indhente oplysninger om betalingsmodtagere, der har modtaget betalinger i en nærmere bestemt størrelsesorden via betalingstjenesten i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Skattestyrelsen ønsker ikke oplysninger om alle betalingsmodtagere hos betalingstjenesten. Betalingsmodtagere med en erhvervsløsning undtages. De nærmere bestemte beløbsgrænser er valgt af hensyn til proportionalitet.

I overensstemmelse med Skatterådets seneste tilladelse SKM2021.106.SKTST blev der desuden indhentet oplysninger om navn og cpr.nr. på betalingsafsendere. Foreløbige erfaringer har vist, at oplysninger om betalingsafsendere er relevante at have kendskab til, da de kan anvendes til at undgå, at ikke relevante personer udtages til kontrol. Det kan f.eks. dreje sig om overførsler mellem familiemedlemmer o. lign.

Følgende oplysninger ønskes:

  • Identifikationsoplysninger for betalingsmodtagere, dvs. navn, cpr-nr. og mobilnummer.
  • Indgående betalinger via betalingstjenesten samt dato for transaktionerne og navn og cpr-nr. på afsender.
  • Oplysninger om registreringsnummer og kontonummer på den bankkonto eller de bankkonti, betalingerne er sat ind på.
  • Tekster i forbindelse med overførelserne.

Desuden ønskes tilladelse til at indhente oplysninger om brugere af et accessorisk produkt, der herigennem har modtaget betalinger i en nærmere bestemt størrelsesorden. Beløbsgrænserne er valgt af hensyn til proportionalitet.

Følgende oplysninger ønskes vedrørende det accessoriske produkt:

  • Identifikationsoplysninger, dvs. ejerens cpr nr. mv.
  • Samtlige transaktioner, herunder ind- og udgående betalinger, dato for transaktionerne samt cpr- eller cvr-nummer for begge transaktionsparter.

For hvilken periode indhentes oplysninger

Skattestyrelsen ønsker at indhente oplysninger for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Begrundelse for at oplysningerne er nødvendige

Skattestyrelsen finder det relevant at lave en opfølgende kontrol- og vejledningsindsats for indkomståret 2022 vedrørende oplysninger om betalingsmodtageres transaktioner foretaget med digitale betalingsformer.

Skattestyrelsen har i dag ikke adgang til oplysninger om transaktioner foretaget med digitale betalingsformer. Det betyder, at Skattestyrelsen ikke kan kontrollere oplysninger om betalingsmodtageres transaktioner foretaget med digitale betalingsformer.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at det er af væsentlig betydning, at modtagere af betalinger via digitale betalingsformer selvangiver og afregner korrekt efter skattelovgivningen, og at oplysningerne er nødvendige for skattekontrollen, jf. skattekontrollovens § 62, stk. 4.

Offentliggørelse af Skatterådets beslutning

Det fremgår af skattekontrollovens § 62, stk. 5, at Skatterådets godkendelse skal offentliggøres, medmindre særlige hensyn taler imod.

Der foreligger ikke særlige hensyn, der taler imod en offentliggørelse i denne sag, hvorfor Skattestyrelsen vil offentliggøre Skatterådets eventuelle godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61, giver Skattestyrelsen tilladelse til at indhente ovennævnte oplysninger hos betalingstjenesten.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61 indhenter oplysninger hos de udvalgte pengeinstitutter, som er angivet i indstillingen.