Placering af byretten
Retten i Viborg
Byretsdato
06 Nov 2020 15:47
Byretsstatus
Henvist til VLR

Vestre Landsret
Landsretsdato
06 Nov 2020 15:52
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.71.VLR: Arbejdsudleje - planteskole

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2021.639.HR: Arbejdsudleje - planteskole
Højesteretsdato
29 Nov 2021 15:47
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen