Dato for udgivelse
29 nov 2021 17:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 nov 2021 16:59
SKM-nummer
SKM2021.639.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-47703/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Udenlandske kontraktparter, okulation, entreprise, økonomisk risiko
Resumé

X Planteskole fik i perioder i 2014 og 2015 udført arbejde af udenlandske kontraktparter. Arbejdet bestod i okulation, podning, tilbinding, voksning og nedklipning af roser og frugttræer.

Spørgsmålet for Højesteret var, om arbejdet udgjorde en integreret del at planteskolens virksomhed, sådan at der var tale om arbejdsudleje, der skulle beskattes i Danmark, eller om der var tale om entreprise, der ikke skulle beskattes i Danmark.

Højesteret slog fast, at der ved denne vurdering b.la. skulle lægges vægt på arbejdets karakter og på hvem der bar den væsentligste del af ansvaret og risikoen for det udførte arbejde.

Højesteret udtalte, at arbejdets karakter og ansvars-og risikoforhold pegede i retning af, at der var tale om arbejdsudleje. Efter en samlet vurdering af omstændighederne ved arbejdets udførelse i øvrigt slog Højesteret fast, at det ikke var godtgjort, at det pågældende arbejde havde været tilstrækkeligt udskilt fra planteskolens virksomhed. Der forelå derfor arbejdsudleje, og X Planteskole skulle betale A-skat og AM-bidrag for de udenlandske arbejdstagers vederlag for arbejdet.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 2, stk.1, nr.3 

OECD's Modeloverenskomst art. 15 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, C.F.3.1.4.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landskatterettens afgørelse, jr.nr. 16-1073128

Tidligere instans: Vestre Landsret, SKM2021.71.VLR

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: Dom