Indhold

EVL § 89, stk. 7, 5. pkt., har virkning for de 2020-/2021-vurderinger, der udsendes fra og med den 1. januar 2023. Det følger af § 4, stk. 1, i lov nr. 1597 af 28. december 2022.

EVL § 89, stk. 7, 5. pkt., vil også kunne finde anvendelse for de 2020-vurderinger, som er udsendt før den 1. januar 2023, men hvor meddelelsen om igangsættelse af klagefristerne efter EVL § 89, stk. 8, [klagestartsbrevet], endnu ikke er udsendt den 1. januar 2023. Det forudsætter dog, at alle, der er berettiget til at klage over vurderingen efter SFL § 35 a, stk. 2, accepterer revisionen. Dette følger af § 4, stk. 2, i lov nr. 1597 af 28. december 2022.

EVL § 89, stk. 7, 5. pkt., vil få bagudrettet virkning for vurderinger, der er udsendt før den 1. januar 2023, men hvor klagestartsbrevet endnu ikke er udsendt den 1. januar 2023. Dette er for at sikre, at Skatteforvaltningen også kan anvende revisionsbestemmelsen i forhold til de ejere, der har modtaget vurderingen før den 1. januar 2023. Af hensyn til retssikkerheden for ejendomsejerne vil revisionen dog som nævnt ovenfor forudsætte, at alle klageberettigede accepterer revisionen. Dette skal ses i lyset af, at det ikke altid med sikkerhed kan fastslås, i hvilket omfang ændringer af en vurdering kan være til ugunst for én eller flere klageberettigede, herunder tidligere ejere. Hvis en eller flere af sådanne klageberettigede ikke accepterer revisionen, vil revisionen derfor ikke kunne foretages. Det indebærer samtidigt, at i de særlige tilfælde, hvor fx to ud af tre klageberettigede accepterer revisionen, men den tredje klageberettigede ikke accepterer revisionen, vil revisionen ikke kunne foretages. Dette skal ses i sammenhæng med, at det ikke vil være muligt for Skatteforvaltningen at lægge to forskellige ejendomsvurderinger til grund for samme ejendom.

Efter ordlyden i revisionsbestemmelsen har Skatteforvaltningen også mulighed for at revidere 2021-vurderinger, men eftersom der ikke er udsendt 2021-vurderinger før den 1. januar 2023, vil bestemmelsen i praksis ikke kunne bringes i anvendelse i den nævnte situation.