Indhold

Dette afsnit omhandler Skatteforvaltningens tidsmæssige udvidede adgang til af egen drift at revidere en 2020-/2021-vurdering, der er foretaget på et fejlagtigt grundlag, når ejeren på grund af væsentlige fejl i deklarationsprocessen eller lignende væsentlige fejl ikke har kunnet komme med bemærkninger til vurderingen.

Afsnittet indeholder:

  • Skatteforvaltningens tidsmæssige udvidede adgang til at revidere 2020-/2021-vurderinger (H.A.14.1)
  • Virkning (H.A.14.2).