SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2021.367.LSR: Ekstraordinær genoptagelse - Udbetaling af skattekredit – Tilbagebetaling af skattekredit
Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
16 Nov 2021 14:37
Byretsstatus
Henvist til VLR
Landsretsdato
01 Sep 2023 09:51
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.448.ØLR: Fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed – skattekredit – software
Journal-nr. for landsretten
BS-43915/2021-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen