Dato for udgivelse
16 maj 2022 14:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 feb 2022 14:05
SKM-nummer
SKM2022.259.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0001047
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
SAFE, konvertibel, obligation, fordring, aktie
Resumé

Klagen skyldtes, at Skatterådet ved et bindende svar bl.a. ikke havde kunnet bekræfte, at en SAFE skattemæssigt skulle behandles som en konvertibel obligation og omfattes af aktieavancebeskatningsloven. Landsskatteretten bemærkede, at det var en betingelse, at der var tale om en pengefordring omfattet af kursgevinstlovens § 1, og at det i den forbindelse var en betingelse, at der var tale om et retligt krav, og at kreditor kunne gøre betalingskravet mod debitor gældende ved domstolene.  Det fremgik af SAFE-aftalen, at henholdsvis tilbagebetaling af det indskudte beløb og konvertering af beløbet til anparter i selskabet kun fandt sted, hvis der indtraf en såkaldt event. Kreditor havde derfor ikke et retligt krav på tilbagebetaling, når SAFE’en erhvervedes.

Landsskatteretten fandt under disse omstændigheder, at den omhandlede SAFE ikke kunne karakteriseres som en pengefordring i henhold til kursgevinstloven. Allerede derfor var der ikke tale om en konvertibel obligation. Ligeledes var der ikke tale om en fordring. Landsskatteretten stadfæstede herefter Skatterådets svar.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 1 og stk. 3
Kursgevinstlovens § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.B.1.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.B.1.8.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.B.2.1.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2,afsnit C.B.1.8.2.

Redaktionelle noter

Se tidligere instans (SKM2020.423.SR)

Der er anmodet om bindende svar på følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1
Kan Skatterådet bekræfte, at en SAFE skattemæssigt skal behandles som en konvertibel obligation og omfattes af aktieavancebeskatningsloven?

Skatterådet har besvaret spørgsmålet med "Nej"

Landsskatteretten stadfæster Skatterådets afgørelse.

Spørgsmål 2
Såfremt svaret på spørgsmål 1 er bekræftende, kan Skatterådet så bekræfte, at beskatning sker på afståelsestidspunktet for enten SAFE eller de aktier, der erhverves ved konverteringen?

Skatterådet har besvaret spørgsmålet med "Bortfalder".

Landsskatteretten stadfæster Skatterådets afgørelse.

Spørgsmål 3
Såfremt der ikke kan svares bekræftende på spørgsmål 1, kan Skatterådet så bekræfte, at en SAFE kan betragte som en fordring?

Skatterådet har besvaret spørgsmålet med "Nej"

Landsskatteretten stadfæster Skatterådets afgørelse.

Faktiske oplysninger
Klagerens repræsentant har oplyst følgende i forbindelse med anmodning om bindende svar:

"Beskrivelse af SAFE
Udvalgte medarbejdere og aktionærer i det danske selskab H1 (juridisk navn H2 ApS) har mulighed for at indskyde midler i H1 amerikanske moderselskab H3 Inc. Indskuddene sker gennem instrumentet SAFE, som er en forkortelse for "Simple Agreement for Future Equity".

Instrumentet SAFE fungerer på den måde at kreditor, indskyder et beløb benævnt "Purchase Amount" i H3 Inc. mod på et fremtidigt tidspunkt, hvis der indtræffer en "Event" at modtage enten aktier, eller at få tilbagebetalt hele eller dele af det indskudte beløb kontant eller i kontanter og aktier i selskabet. Indskuddet er almindelig arbejdskapital.

Som et eksempel indskyder kreditor et beløb på fx USD 8.000. Det indskudte beløb er uforrentet i perioden frem til konverteringen eller hel eller delvis kontant indfrielse af det indskudte beløb.

Indløsning med aktier
Hvis der sker en kapitalforhøjelse "Equity Financing" vil selskabet automatisk udstede et antal aktier til investor, svarende til det indskudte beløb divideret med den såkaldte "Conversion Price". Der skal ikke indbetales et yderligere beløb fra investor i denne forbindelse.

"Conversion Price" er defineret som enten "Safe Price" eller "Discount Price" afhængig af hvilken beregning, der resulterer i det højeste antal "Safe Preferrred Stock".

Nedenfor i eksempel 1 er vist hvorledes forløbet for en SAFE vil være, og hvordan beskatning efter vores opfattelse skal ske.

Eksempel 1.

H1

Indløsning af SAFE og salg af aktier

Beløb investeret i SAFE

15.000

Kursværdi af aktier på indløsningstidspunktet

5,5000

Tegningskurs ved indløsning af SAFE

1,6117

Indløsningsværdi af aktier i USD

51.188,50

Antal aktier

9.307

 

USD/DKK på indløsningstidspunket

6,3608

Indløsningsværdi af aktier i DKK

325.599,81

 

Indskudsbeløb i USD

15.000,00

USD/DKK på indskudstidspunktet

6,3362

Samlet indskudsbeløb i DKK

95.043,00

Salgssum for aktier omregnet til DKK

500.000,00

Anskaffelsessum

95.043,00

Gevinst til beskatning ved afståelse af aktier i DKK

404.957,00

Valg mellem indløsning med aktier eller kontant indløsning
I tilfælde af at selskabet børsnoteres eller hvis hele eller dele af selskabet sælges til en ejer, der opnår bestemmende indflydelse, kan kreditor vælge mellem at få tilbagebetalt sit indskud eller at modtage almindelige aktier i selskabet. Hvis investor vælger kontant indløsning, og det konstateres, at der ikke likviditet til fuld kontant indløsning, vil investor modtage aktier svarende til restfordringen.

Kontant indløsning
Kontant indløsning af det indskudte beløb, vil forekomme i tilfælde af, at selskabet likvideres. I denne tilbagebetales det indskudte beløb enten helt eller delvist for så vidt der er dækning til kreditorerne.

SAFE - aftalen

“THIS CERTIFIES THAT in exchange for the payment by — "Investor") of $___ __ (the "Purchase Amount") on or about), H3 Inc., a […] corporation (the "Company"), hereby issues to the Investor the right to certain shares of the Company's capital stock, subject to the terms set forth below.

The "Valuation Cap" is $6,000,000.

The "Discount Rate" is 80%.

See Section 2 for certain additional defined terms.

1. Events 

a) Equity Financing. If there is an Equity Financing before the expiration or termination of this instrument, the Company will automatically issue to the Investor a number of shares of Safe Preferred Stock equal to the Purchase Amount divided by the Conversion Price.

In connection with the issuance of Safe Preferred Stock by the Company to the Investor pursuant to this Section 1(a):

(i) The Investor will execute and deliver to the Company all transaction documents related to the Equity Financing; provided, that such documents are the same documents to he entered into with the purchasers of Standard Preferred Stock, with appropriate variations for the Safe Preferred Stock if applicable, and provided further, that such documents have customary exceptions to any drag-along applicable to the Investor, including, without limitation, limited representations and warranties and limited liability and indemnification obligations on the part of the Investor; and

(ii) The Investor and the Company will execute a Pro Rata Rights Agreement, unless the Investor is already included in such rights in the transaction documents related to the Equity Financing.

(b) Liquidity Event. If there is a Liquidity Event before the expiration or termination of this instrument, the Investor will, at its option, cither (i) receive a cash payment equal to the Purchase Amount (subject to the following paragraph) or (ii) automatically receive from the Company a number of shares of Common Stock equal to the Purchase Amount divided by the Liquidity Price, if the Investor fails to select the cash option.

In connection with Section (b)(i), the Purchase Amount will be due and payable by the Company to the Investor immediately prior to, or concurrent with, the consummation of the Liquidity Event. If there are not enough funds to pay the Investor and holders of other Safes (collectively, the "Cash-Out Investors") in full, then all of the Company's available funds will be distributed with equal priority and pro rata among the Cash-Out Investors in proportion to their Purchase Amounts, and the Cash-Out Investors will automatically receive the number of shares of Common Stock equal to the remaining unpaid Purchase Amount divided by the Liquidity Price. In connection with a Change of Control intended to qualify as a tax-free reorganization, the Company may reduce, pro rata, the Purchase Amounts payable to the Cash-Out Investors by the amount determined by its board of directors in good faith to be advisable for such Change of Control to qualify as a tax-free reorganization for U.S. federal income tax purposes, and in such case, the Cash-Out Investors will automatically receive the number of shares of Common Stock equal to the remaining unpaid Purchase Amount divided by the Liquidity Price.

(c) Dissolution Event. If there is a Dissolution Event before this instrument expires or terminates, the Company will pay an amount equal to the Purchase Amount, due and payable to the Investor immediately prior to, or concurrent with, the consummation of the Dissolution Event. The Purchase Amount will be paid prior and in preference to any Distribution of any of the assets of the Company to holders of outstanding Capital Stock by reason of their ownership thereof. If immediately prior to the consummation of the Dissolution Event, the assets of the Company legally available for distribution to the Investor and all holders of all other Safes (the "Dissolving Investors"), as determined in good faith by the Company's board of directors, are insufficient to permit the payment to the Dissolving Investors of their respective Purchase Amounts, then the entire assets of the Company legally available for distribution will be distributed with equal priority and pro rata among the Dissolving Investors in proportion to the Purchase Amounts they would otherwise be entitled to receive pursuant to this Section 1(c).

(d) Termination. This instrument will expire and terminate (without relieving the Company of any obligations arising from a prior breach of or non-compliance with this instrument) upon either (i) the issuance of stock to the Investor pursuant to Section 1(a) or Section I (b) (ii); or (ii) the payment, or setting aside for payment, of amounts due the Investor pursuant to Section 1(b) (i) or Section 1(c).

2. Definitions 

"Capital Stock" means the capital stock of the Company, including, without limitation, the "Common Stock" and the "Preferred Stock."

"Change of Control" means (i) a transaction or series of related transactions in which any "person" or "group" (within the meaning of Section 13(d) and 14(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended), becomes the "beneficial owner" (as defined in Rule 13d-3 under the Securities Exchange Act of 1934, as amended), directly or indirectly, of more than 50% of the outstanding voting securities of the Company having the right to vote for the election of members of the Company's board of directors, (ii) any reorganization, merger or consolidation of the Company, other than a transaction or series of related transactions in which the holders of the voting securities of the Company outstanding immediately prior to such transaction or series of related transactions retain, immediately after such transaction or series of related transactions, at least a majority of the total voting power represented by the outstanding voting securities of the Company or such other surviving or resulting entity or (iii) a sale, lease or other disposition of all or substantially all of the assets of the Company.

"Company Capitalization" means the sum, as of immediately prior to the Equity Financing, of: (1) all shares of Capital Stock (on an as-converted basis) issued and outstanding, assuming exercise or conversion of all outstanding vested and unvested options, warrants and other convertible securities, but excluding (A) this instrument, (B) all other Safes, and (C) convertible promissory notes; and (2) all shares of Common Stock reserved and available for future grant under any equity incentive or similar plan of the Company, and/or any equity incentive or similar plan to be created or increased in connection with the Equity Financing.

"Conversion Price" means the either: (1) the Safe Price or (2) the Discount Price, whichever calculation results in a greater number of shares of Safe Preferred Stock.

"Discount Price" means the price per share of the Standard Preferred Stock sold in the Equity Financing multiplied by the Discount Rate.

"Distribution" means the transfer to holders of Capital Stock by reason of their ownership thereof of cash or other property without consideration whether by way of dividend or otherwise, other than dividends on Common Stock payable in Common Stock, or the purchase or redemption of Capital Stock by the Company or its subsidiaries for cash or property other titan: (i) repurchases of Common Stock held by employees, officers, directors or consultants of the Company or its subsidiaries pursuant to an agreement providing, as applicable, a right of first refusal or a right to repurchase shares upon termination of such service provider's employment or services; or (ii) repurchases of Capital Stock in connection with the settlement of disputes with any stockholder.

"Dissolution Event" means (i) a voluntary termination of operations, (ii) a general assignment for the benefit of the Company's creditors or (iii) any other liquidation, dissolution or winding up of the Company (excluding a Liquidity Event), whether voluntary or involuntary.

"Equity Financing" means a bona fide transaction or series of transactions with the principal purpose of raising capital, pursuant to which the Company issues and sells Preferred Stock at a fixed pre-money valuation.

"Initial Public Offering" means the closing of the Company's first firm commitment underwritten initial public offering of Common Stock pursuant to a registration statement filed under the Securities Act.

"Liquidity Capitalization" means the number, as of immediately prior to the Liquidity Event, of shares of Capital Stock (on an as-converted basis) outstanding, assuming exercise or conversion of all outstanding vested and unvested options, warrants and other convertible securities, but excluding: (i) shares of Common Stock reserved and available for future grant under any equity incentive or similar plan; (ii) this instrument; (iii) other Safes; and (iv) convertible promissory notes.

"Liquidity Event" means a Change of Control or an Initial Public Offering.

"Liquidity Price" means the price per share equal to the Valuation Cap divided by the Liquidity Capitalization.

"Pro Rata Rights Agreement" - means a written agreement between the Company and the Investor (and holders of other Safes, as appropriate) giving the Investor a right to purchase its pro rata share of private placements of securities by the Company occurring after the Equity Financing, subject to customary exceptions. Pro rata for purposes of the Pro Rata Rights Agreement will be calculated based on the ratio of (I) the number of shares of Capital Stock owned by the Investor immediately prior to the issuance of the securities to (2) the total number of shares of outstanding Capital Stock on a fully diluted basis, calculated as of immediately prior to the issuance of the securities.

"Safe" means an instrument containing a future right to shares of Capital Stock, similar in form and content to this instrument, purchased by investors for the purpose of funding the Company's business operations.

"Safe Preferred Stock" means the shares of a series of Preferred Stock issued to the Investor in an Equity Financing, having the identical rights, privileges, preferences and restrictions as the shares of Standard Preferred Stock, other titan with respect to: (i) the per share liquidation preference and the conversion price for purposes of price-based anti-dilution protection, which will equal the Conversion Price; and (ii) the basis for any dividend rights, which will be based on the Conversion Price.

"Safe Price" means the price per share equal to the Valuation Cap divided by the Company Capitalization.

"Standard Preferred Stock" means the shares of a series of Preferred Stock issued to the investors investing new money in the Company in connection with the initial closing of the Equity Financing.

(…)"."

Skatterådets afgørelse
Skatterådet har besvaret spørgsmål 1 med "Nej". Spørgsmål 2 er bortfaldet. Spørgsmål 3 er besvaret med "Nej."

Følgende fremgår af begrundelsen:

"Spørgsmål 1
Det ønskes bekræftet, at en SAFE skattemæssigt skal behandles som en konvertibel obligation og omfattes af aktieavancebeskatningsloven? 

Begrundelse
En konvertibel obligation kan være omfattet af aktieavancebeskatningsloven, hvis den bliver omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 3.

Ved vurderingen af, hvorvidt en konvertibel obligation er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 3, er der en række ting, der skal være opfyldte.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2020-1 afsnit "C.B.2.1.1.12 Forklaring af konvertible obligationer", at:

"En konvertibel obligation er et gældsbrev udstedt af et aktie- eller anpartsselskab, som giver långiveren (ejeren) en reel ret til at konvertere sin fordring på selskabet til aktier eller anparter i selskabet. Indehaveren af en konvertibel obligation kan vælge mellem at lade den konvertere til aktier eller anparter eller kræve den indfriet ved kontant betaling. 

Konvertible obligationer indeholder dermed både en fordring imod selskabet på obligationens pålydende og en ret for kreditor til på et nærmere fastsat tidspunkt eller inden for et nærmere afgrænset tidsrum at forlange obligationerne ombyttet med aktier. Hvis långiveren ikke har nogen reel ret til at konvertere sin fordring til aktier, behandles den som en fordring, der er omfattet af kursgevinstlovens regler."
(Skattestyrelsens understregning)

Det første, der skal vurderes, er, hvorvidt "SAFE" er en fordring på udsteder (selskabet) a "SAFE".

Følgende fremgår af Den juridiske vejledning 2020-1 afsnit "C.B.1.2.1 Fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven":

"Ved en pengefordring forstås et retligt krav på betaling af et pengebeløb. Der skal være tale om et retligt krav, og det betyder, at kreditor (fordringshaveren) skal kunne gøre betalingskravet mod debitor (skyldneren) gældende ved domstolene."

Det fremgår af det oplyste, at instrumentet "SAFE" kun kan indfries med aktier eller penge på et fremtidigt tidspunkt, hvis der indtræffer en "Event". Produktet indeholder ikke en udløbsdato.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at investor ikke kan gøre noget krav gældende på penge overfor udsteder, før der indtræder en "Event". En "Event" er et fremtidigt tidspunkt, hvor der kan ske er en børsnotering, en kapitalforhøjelse og en likvidering af selskabet. Hvorvidt der nogensinde indtræder en "Event", er i sig selv usikkert. Der er derfor efter Skattestyrelsens opfattelse ikke noget retligt krav på betaling med penge, når "SAFE" erhverves.

Skattestyrelsen finder, at der på baggrund af det oplyste ikke er tale om en pengefordring, hvilket er en forudsætning for, at fordringen kan være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 3.

Skattestyrelsen skal bemærke, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt en "SAFE", der erhverves af en medarbejder, kan sidestilles med en bonusaftale, jf. SKM2016.322.HR. Tilsvarende er der heller ikke taget stilling til, hvorvidt afkastet af en "SAFE", der erhverves af en aktionær, kan sidestilles med udbytte.

Skattestyrelsen finder, at der ikke kan besvares bekræftende på spørgsmålet, da "SAFE" ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 3.

Spørgsmål 2
Såfremt svaret på spørgsmål 1 er bekræftende, kan Skatterådet så bekræfte, at beskatning sker på afståelsestidspunktet for enten SAFE eller de aktier, der erhverves ved konverteringen? 

Begrundelse
Det fremgår af spørgsmålet, at det ønskes besvaret, hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende.

Skattestyrelsen har i sin besvarelse indstillet, at spørgsmål 1 besvares med et "Nej".

Skattestyrelsen finder på den baggrund, at spørgsmålet bortfalder.

Spørgsmål 3
Såfremt der ikke kan svares bekræftende på spørgsmål 1, kan Skatterådet så bekræfte, at en SAFE kan betragtes som en fordring? 

Begrundelse
Skattestyrelsen forstår spørgsmålet på den måde, at hvis der ikke kan svares bekræftende på, at "SAFE" er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, så ønskes det bekræftet, at der tale om en fordring omfattet af kursgevinstloven.

Hvis en "SAFE" skal være omfattet af kursgevinstloven, så skal der være tale om en pengefordring, der er omfattet af kursgevinstlovens § 1.

Det fremgår af Skattestyrelsens besvarelse af spørgsmål 1, at der ikke er tale om en pengefordring. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Skattestyrelsen finder, at der ikke kan svares bekræftende på spørgsmålet, da "SAFE" ikke er omfattet af kursgevinstlovens § 1."

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt principal påstand om, at spørgsmål 1 og 2 begge besvares med "Ja". Repræsentanten har endvidere nedlagt subsidiær påstand om, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Til støtte herfor er anført følgende:

"Baggrundsoplysninger

Et SAFE-instrument, er et instrument der benyttes i mange startupvirksomheder. Det er meget udbredt i udlandet specielt USA, men benyttes også i stor grad i Danmark. SAFE har været brugt siden 2013. Det bruges som primære instrument til den tidlige fundraising.

SAFE står for: Simple Agreement for Future Equity.

Det er en populær metode til investering i selskaber i de tidligere faser af et selskabs liv. Med en SAFEaftale stiller investor således penge til rådighed i selskabet. Investor får en ret til at konverterer det investerede beløb til aktier i fremtidig kapitaludvidelse.

Udvalgte medarbejdere og aktionærer i det danske selskab H1 (juridisk navn H2 ApS) har mulighed for at indskyde midler i H1 amerikanske moderselskab H3 Inc. Indskuddene sker gennem instrumentet SAFE.

Instrumentet SAFE fungerer på den måde, at kreditor, indskyder et beløb benævnt "Purchase Amount" i H3 Inc. mod på et fremtidigt tidspunkt, hvis der indtræffer en "Event" at modtage enten aktier, eller at få tilbagebetalt hele eller dele af det indskudte beløb i kontanter eller aktier i selskabet. Indskuddet er almindelig arbejdskapital.
Som et eksempel indskyder kreditor et beløb på fx USD 8.000. Det indskudte beløb er uforrentet i perioden frem til konverteringen eller hel eller delvis kontant indfrielse af det indskudte beløb.

Indløsning med aktier
Hvis der sker en kapitalforhøjelse "Equity Financing" vil selskabet automatisk udstede et antal aktier til investor, svarende til det indskudte beløb divideret med den såkaldte "Conversion Price". Der skal ikke indbetales et yderligere beløb fra investor i denne forbindelse.

"Conversion Price" er defineret som enten "Safe Price" eller "Discount Price" afhængig af hvilken beregning, der resulterer i det højeste antal "Safe Preferrred Stock".

Valg mellem indløsning med aktier eller kontant indløsning
I tilfælde af at selskabet børsnoteres eller hvis hele eller dele af selskabet sælges til en ejer, der opnår bestemmende indflydelse, kan kreditor vælge mellem at få tilbagebetalt sit indskud eller at modtage almindelige aktier i selskabet. Hvis investor vælger kontant indløsning, og det konstateres, at der ikke likviditet til fuld kontant indløsning, vil investor modtage aktier svarende til restfordringen.

Kontant indløsning
Kontant indløsning af det indskudte beløb, vil forekomme i tilfælde af, at selskabet likvideres. I denne tilbagebetales det indskudte beløb enten helt eller delvist for så vidt der er dækning til kreditorerne. 

Argumentation
Primær påstand

Det er vores opfattelse at der skal svares Ja til spørgsmål 1.

Dette er vores opfattelse, at SAFE skal håndteres efter bestemmelserne for konvertible obligationer i ABL § 1 stk. 3

Som det fremgår af Noterne til § 1, stk. 3, så er det: 

"Afgørende for om der er tale om en konvertibel obligation er, om gældsbrevet giver indehaveren heraf en reel ret til at konvertere sin fordring på selskabet til aktier eller anparter i selskabet. Er dette ikke tilfældet behandles den konvertible obligation som en fordring omfattet af kursgevinstlovens regler. 

Ved indfrielse af en konvertibel obligation finder lovens regler alene anvendelse, hvis indfrielsen sker på det på forhånd aftalte indfrielsestidspunkt (forfaldstidspunktet) og til den på forhånd aftalte indfrielseskurs. 

Konverteringen af den konvertible obligation til aktier eller anparter har ingen skattemæssige konsekvenser."

Det er vores opfattelse, at SAFE opfylder disse betingelser for at blive anset som en konvertibel obligation, da

1.      Der stilles kapital til rådighed for det pågældende selskab.
2.      Midlerne tilbagebetales senest ved likvidation, hvis der ikke er sket konvertering til aktier
3.      Konvertering til aktier sker hvis andre investorer tegner aktier i selskabet
4.      Beløbet der er stillet til rådighed for selskabet forrentes ikke

Betingelserne for at blive behandlet som en konvertibel fordring er således til stede.

Til støtte for vores vurdering, skal vi anføre at det indskudte beløb som udgangspunkt skal indfries ved debitors levering af aktier til kreditor. I visse tilfælde, hvor det ikke er muligt for debitor at levere aktier, skal indskuddet tilbagebetales helt eller delvist, afhængig af den konkrete udvikling i selskabet.

I tilfælde af at der sker en kapitalforhøjelse i debitorselskabet, skal kreditor modtage aktier efter en nærmere specificeret omregning i forhold til den indskudte kapital. Denne omregning er defineret som "Conversion Price". I tilfælde af selskabets likvidation - solvent eller insolvent, skal fordringen tilbagebetales til kreditor i det omfang der er midler i selskabet. Tilbagebetaling sker pro-rata til investorerne.

Det er vores opfattelse, at en SAFE udgør en fordring mod udstederen, som indehaveren kan gøre gældende overfor udstederen, idet der er stillet midler til rådighed for selskabet.

Der er således ikke tale om en gave og beløbet skal tilbagebetales til kreditor, hvis der ikke sker konvertering. Der er således et retligt krav på beløbet, hvorfor der eksisterer en fordring. Det faktum, at der ikke er en fast en afviklingsprofil af beløbet, der er stillet til rådighed for selskabet, diskvalificerer ikke til, at der kan være tale om en konvertibel fordring. Der henvises i den forbindelse til TfS 2010,1051.: 

Skatteministeriet skal bemærke, at det afgørende for at et konvertibelt gældsbrev er omfattet af ABL § 1, stk. 4, er, at der kan ske en konvertering af gæld til aktier. Det, at et konvertibelt gældsbrev har et anfordringsvilkår, ændrer ikke på, at der er tale om et konvertibelt gældsbrev omfattet af ABL § 1, stk. 4

At beløbet ikke forrentes diskvalificerer heller ikke for at være et konvertibelt gældsbrev jf. SKM2007.464.SR, hvor Skatterådet kommer frem til at, et konvertibelt gældsbrev kan være uforrentet: 

"…Et selskab ønskede i forbindelse med en omstrukturering i koncernen at stifte et konvertibelt gældsbrev. Kreditor på gældsbrevet var et dansk selskab, mens debitor var et svensk selskab.
Gældsbrevet var nulforrentet og havde en løbetid på 5 år. Skatterådet bekræftede, at det konvertible gældsbrev såvel ved indfrielse som ved overdragelse skulle beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler…"

De typer af ’’Event’’ som kan medføre at fordringen kan gøres gældende, kan betegnes som sikre, idet en SAFE som et finansielt instrument typisk udstedes af nyetablerede selskaber (start-ups) eller selskaber, hvor de beskrevne ’’Event’’ kan betegnes som særdeles sikre set ud fra et fremtidsorienteret perspektiv for et nyetableret/nyere selskab.

Bedømmelsen af betingelsernes karakter af en indtrådt ’’Event’’ forud for at fordringen kan gøres gældende, kan sidestilles med resolutive betingelser, idet der ikke er tvivl om, at betingelsen vil blive opfyldt på et fremtidigt tidspunkt, og at indehaveren vil modtage et forhåndsaftalt sum af aktier eller kontaktbeløb efter betingelsens indtrædelse.

Til støtte for vores opfattelse gør vi endvidere opmærksom på, at SAFE regnskabsmæssigt behandles som en konvertibel obligation. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at en SAFE skattemæssigt skal behandles som en konvertibel obligation.
Dermed er det ligeledes vores opfattelse, at beskatning skal ske efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Konverteringen medfører således ingen beskatning af medarbejderne. Dette gælder også selvom aktiernes markedsværdi på konverteringstidspunktet er højere end konverteringskursen.

Beskatningen sker således på salgstidspunktet for de konverterede aktier. Beskatning sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, og som aktieindkomst for personer.

Subsidiær påstand

Såfremt SAFE ikke kan anses for at være en konvertibel obligation, er det vores opfattelse at en SAFE skal anses for en fordring, der kan indfris enten med aktier eller ved kontant indfrielse afhængigt af selskabets udvikling

Såfremt en SAFE skattemæssigt skal behandles som en fordring, er det vores opfattelse, at gevinst og tab på skal behandles som kapitalindkomst."

Retsmøde
Under sagens behandling på retsmøde fastholdt repræsentanten påstanden om, at svaret på spørgsmål 1 og 2 skal ændres til "Ja", da SAFE skal kvalificeres som en konvertibel obligation. Repræsentanten gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg, og gjorde blandt andet gældende, at investorerne i SAFE har et retligt krav på tilbagebetaling af det indskudte beløb, da der skal ske tilbagebetaling, hvis der ikke sker konvertering.

Repræsentanten henviste til afgørelserne TfS 2010, 1051, SKM2007.464.SR og SKM 2001.577.LSR.

Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med tidligere udtalelser, at afgørelsen stadfæstes. Det blev blandt andet anført, at det er en forudsætning for at der er tale om en konvertibel obligation, at der er tale om en pengefordring i henhold til KGL. Dvs. kreditor skal have et retligt krav på betaling af et pengebeløb.

Landsskatterettens afgørelse

Spørgsmål 1
Gevinst og tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Lovens regler finder endvidere anvendelse på konvertible obligationer. Dette fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 1 og stk. 3.

En konvertibel obligation indeholder både en pengefordring imod selskabet på obligationens pålydende, og en ret for kreditor til, at forlange obligationerne ombyttet med aktier eller anparter.

Ved afgørelsen af hvorvidt der er tale om en konvertibel obligation, er det således en betingelse, at der er tale om en pengefordring imod selskabet, omfattet af kursgevinstlovens § 1. Det er i den forbindelse en betingelse, at der er tale om et retligt krav, og at kreditor kan gøre betalingskravet mod debitor gældende ved domstolene.

Det fremgår af SAFE-aftalen, at henholdsvis tilbagebetaling af det indskudte beløb og konvertering af beløbet til anparter i selskabet kun finder sted, hvis der indtræffer en såkaldt event. Kreditor har derfor ikke et retligt krav på tilbagebetaling, når SAFE erhverves.

Landsskatteretten finder under disse omstændigheder, at den omhandlede SAFE på denne baggrund ikke kan karakteriseres som en pengefordring i henhold til kursgevinstloven. Allerede derfor er der ikke tale om en konvertibel obligation.

Spørgsmål 1 skal derfor besvares med "Nej."

Spørgsmål 2
Da der ikke er svaret bekræftende på spørgsmål 1, bortfalder spørgsmålet.

Spørgsmål 3
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, hvorefter der ikke anses at være tale om en fordring.

Spørgsmål 3 skal derfor besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse stadfæstes.