Dato for udgivelse
03 maj 2022 18:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 mar 2022 17:46
SKM-nummer
SKM2022.227.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-37572/2021-HJR
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
erhvervsmæssig virksomhed, skattemæssig henseende, principiel
Resumé

Retten i Horsens havde ved kendelse henvist en sag til behandling i landsretten som 1. instans, idet retten anså sagen for at være principiel.

Sagen angik et spørgsmål om, hvorvidt en række aktiviteter i et interessentskab udgjorde erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende.

Vestre Landsret ændrede byrettens kendelse, og hjemviste sagen til behandling i byretten som 1. instans.
Landsretten lagde i sin kendelse vægt på, at spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden var erhvervsmæssig i skattemæssig henseende, beroede på en konkret vurdering af de økonomiske forhold i virksomheden, som flere gange var fastslået i retspraksis.

Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets kendelse.

Reference(r)

Retsplejelovens § 226, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit A.A.10.3.1.1

Redaktionelle noter

Tidligere instanser: 

Landskatterettens afgørelse jr.nr. 15-0763089 og 15-0765787

Byrettens afgørelse sagsnr. BS-11509/2021-HRS

Vestre Landsrets afgørelse sagsnr. BS-26268/2021-VLR

Appelliste

Højesterets kendelse kan tilgås via dette link: KENDELSE