Placering af byretten
Retten i Aalborg
Byretsdato
28 Feb 2023 08:56
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2023.230.BR: Fradrag for virksomhedsunderskud – erhvervsmæssig virksomhed – udsigt til rentabilitet
Journal-nr. for byretten
BS-49190/2021

Vestre Landsret
Landsretsdato
14 Mar 2023 09:51
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen