Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
22 Aug 2022 13:55
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.490.BR: Ligningslovens § 16, stk. 1 - yderligere løn - bespisning af hovedaktionær
Journal-nr. for byretten
BS-45154/2021 og BS-45165/2021

Østre Landsret
Landsretsdato
17 Apr 2024 08:14
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.280.ØLR: Ligningslovens § 16, stk. 1 - yderligere løn - bespisning af hovedaktionær
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen