Placering af byretten
Retten i Randers
Byretsdato
16 sep 2021 13:47
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2023.496.BR: Tilskudsbeskatning – uregistreret varesalg – skønsmæssig ansættelse
Journal-nr. for byretten
BS/35001/2021 sammen med BS-35128/2021 (SKM3023.394), BS-35147/2021-RAN (SKM2023.548.BR), BS-35341/2021-RAN

Vestre Landsret
Landsretsdato
05 jul 2023 11:22
Landsretsstatus
Igangværende
Journal-nr. for landsretten
Sambehandles med anke vedr. SKM2023.394.BR, SKM2023.548.BR samt BS-35341/2021-RAN
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen