Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår der bliver beregnet moms ved udtagning af varer og ydelser til ikke fradragsberettigede formål (fx privatforbrug, repræsentation, gaver og personmotorkøretøjer). Det beskrives, hvornår der bliver beregnet moms ved udtagning af varer og ydelser i forbindelse med, at virksomheder tilbyder "gratis" varer og/eller ydelser (salgsfremmeordninger).

Afsnittet indeholder:

Se også:

  • Afsnit D.A.4.3.3.3 om sondringen mellem udtagning af en vare og udtagning af anvendelsen af varen
  • Afsnit D.A.8.1.3 om momsgrundlaget ved udtagning.