Dato for udgivelse
19 Apr 2005 14:17
SKM-nummer
SKM2005.163.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-306-00548
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, lægeerklæringer, sygdom, arbejdsgivererklæring
Resumé
Ændring af SKM2005.159.TSS - Erklæringer, som læger udsteder til en arbejdsgiver til brug for dokumentation for en lønmodtagers sygdom, er momspligtige.
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1
Henvisning
Momsvejledning 2005-2; Afsnit D.11.1
Redaktionelle noter
Udgået og erstattet af SKM2005.169.TSS