Dato for udgivelse
18 apr 2005 09:05
SKM-nummer
SKM2005.159.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-306-00548
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, fritagelse, erklæringer, attester, ydelser, behandling, psykologer, kiropraktorer, læger, sundhedsfagligt personale, lægeerklæringer
Resumé
Erklæringer mv., der leveres af læger, psykologer, kiropraktorer og andre sundhedsfaglige personer, hvis ydelser er omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, skal behandles momsmæssigt efter retningslinierne i TSS-cirkulære 2004-27
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1
Henvisning
Momsvejledning 2005-2; Afsnit D.11.1
Redaktionelle noter

Udgået og erstattet af SKM2005.169.TSS