Placering af byretten
Retten i Hjørring
Byretsdato
22 jan 2022 11:44
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.71.BR: Fri bil - hovedanpartshaver
Journal-nr. for byretten
BS-11070/2021

Vestre Landsret
Landsretsdato
26 okt 2023 12:57
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.71.VLR: Fri bil - skærpet formodning - rådighed - fraskrivelseserklæringer
Journal-nr. for landsretten
BS-4075/2022-VLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen