SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2018.447.LSR: Aktieindkomst - Værdi af fri bolig ved udleje til forældre
Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
10 Feb 2021 10:06
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.172.BR: Fri bolig – Forlænget ligningsfrist
Journal-nr. for byretten
BS-33207/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
17 Dec 2021 10:06
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.721.ØLR: Forlænget ligningsfrist – aftale om fælles bestemmende indflydelse
Journal-nr. for landsretten
BS-7674/2021
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen