Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
08 Jan 2021 10:52
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.135.BR: Beskatning af værditilvækst - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - kundskabstidspunkt
Journal-nr. for byretten
BS-25376/2019

Østre Landsret
Landsretsdato
21 Jun 2022 10:52
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.369.ØLR: Beskatning af værditilvækst - skønsmæssig ansættelse – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – kundskabstidspunkt
Journal-nr. for landsretten
BS-2768/2021-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen