Dette afsnit indeholder en beskrivelse af definitionerne på pvc og ftalater

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Blød pvc
  • Definition: Ftalater

Definition: Blød pvc

Pvc er en forkortelse for polyvinylklorid. Det er en plasttype, der indeholder klor.

Som selvstændigt materiale er pvc hårdt med en vis elasticitet og anvendes til en række produkter, der skal være hårde og formstabile. Pvc-materialer er også kendetegnet ved at være modstandsdygtige og have lang levetid. Ved at tilsætte blødgørere som eksempelvis ftalater til pvc er det muligt at fremstille mere fleksible materialer og samtidig bibeholde hovedparten af pvc’ens egenskaber. Pvc tilsat blødgørere kaldes blød pvc. Blød pvc indeholder 20-50 pct. blødgørere.

Definition: Ftalater

Det kemiske betegnelse for ftalater er estere af o-phthal-syre. Det er bl.a. diethylhexylphthalat (DEHP), dibutylph-thalat (DBP) og butylbenzylphthalat (BBP) enten som enkeltstoffer eller blandinger. Hele stofgruppen er estere af o-phthalsyre er omfattet. De er omfattet, uanset om de optræder som enkeltstoffer eller som blandinger.

Ftalater er en gruppe af kemiske stoffer, der især anvendes som blødgørere i plastik - primært pvc. Ved at tilsætte blødgørere i pvc er det muligt at fremstille fleksible materialer og samtidig bibeholde hovedparten af pvc’s egenskaber. Der findes forskellige stoffer inden for stofgruppen ftalater, der har dette tekniske potentiale, og som giver blød pvc en særegen profil. Ftalater optræder oftest i forbindelse med pvc.