SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2020.230.LSR: Udbetaling af skattekredit
Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
08 okt 2021 12:08
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2021.579.BR: Forsøgs- og forskningsudgifter – ligningslovens § 8 B – skattekredit - forrentning
Journal-nr. for byretten
BS-30810/2020
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen