Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for udbetaling og bortfald af kompensation i tilbagebetalingsordningen, som findes i EVL §§ 74-78.

Afsnittet indeholder:

  • Kompensationsbeløbet (C.H.4.6.1
  • Udbetaling af kompensation til den, der hæfter for skatterne på tidspunktet for beregning af kompensationstilbuddet (C.H.4.6.2)
  • Tidspunkt for udbetaling af kompensation (C.H.4.6.3)
  • Tilbagekaldelse af tilbud om kompensation og udbetalt kompensation (C.H.4.6.4).