Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for tilbagebetalingsordningen efter kapitel 13, §§ 64-78, i ejendomsvurderingsloven (EVL), samt visse andre regler i relation til tilbagebetalingsordningen.

Ejendomsvurderingsloven blev vedtaget ved lov nr. 654 af 8. juni 2017 og er senere ændret ved lov nr. 278 af 17. april 2018, lov nr. 1729 af 27. december 2018, lov nr. 1580 af 27. december 2019, lov nr. 1061 af 30. juni 2020, lov nr. 2227 af 29. december 2020, lov nr. 291 af 27. februar 2021, lov nr. 2614 af 28. december 2021, lov nr. 344 af 22. marts 2022, lov nr. 903 af 21. juni 2022, lov nr. 1597 af 28. december 2022, ►lov nr. 369 af 2. april 2023 og lov nr. 679 af 3. juni 2023.◄

Bemærk: ved lov nr. 2227 af 29. december 2020 blev erhvervsejendomme mv. udtaget af tilbagebetalingsordningen. Disse ejendomme har i stedet en fremrykket klageadgang.

Afsnittet indeholder:

  • Tilbagebetalingsordningens baggrund, formål og historik (C.H.4.1)
  • Ejendomme og vurderinger omfattet af tilbagebetalingsordningen (C.H.4.2)
  • Tilbageregning i tilbagebetalingsordningen (C.H.4.3)
  • Ejendomme vurderet samlet (C.H.4.4)
  • Genberegning af skatter (C.H.4.5)
  • Udbetaling og bortfald af kompensation (C.H.4.6)
  • Klage over eller genoptagelse af vurderingerne (C.H.4.7)
  • Påklage, partshøring, ændring og berigtigelse efter reglerne om tilbagebetalingsordningen (C.H.4.8).