Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvordan beregningerne i tilbagebetalingsordningen foretages.

Afsnittet indeholder:

  • Tilbageregning af aktuel vurdering (C.H.4.3.1
  • Omvurderinger foretaget fra den 1. oktober 2011 (C.H.4.3.2)
  • Ejendomme med skete ændringer siden vurdering foretaget efter det gamle vurderingssystem (C.H.4.3.3).