Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
17 okt 2022 09:28
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.594.BR: Skattepligtig af indsætninger - grov uagtsomhed - Ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS-25538/2020-FRB

Østre Landsret
Landsretsdato
05 mar 2024 09:44
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.188.ØLR: Overskud af virksomhed – skønsmæssig ansættelse
Journal-nr. for landsretten
BS-43179/2022-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen