Indhold

Dette afsnit omhandler de overordnede rammer for indhentning af data fra registre og myndigheder mv. og førelse af registre til brug for vurderingsarbejdet.

Afsnittet indeholder:

  • Indhentning af data og registerførelse over oplysninger (H.A.10.1)
  • Samkøring af oplysninger (H.A.10.2)
  • Andre myndigheders pligt til at meddele oplysninger, der er nødvendige for vurderingsarbejdet (H.A.10.3).

For så vidt angår indsamling af data fra ejendomsejer henvises til afsnit H.A.9 om dataindsamling og besigtigelse.

Regel

De overordnede regler for indhentning af data fra registre og myndigheder mv. og førelse af registre til brug for vurderingsarbejdet findes i EVL kapitel 11, §§ 55-57.