Indhold

Dette afsnit omhandler regler for nødvendige opmålinger, fotografisk dokumentation mv.

Det fremgår af EVL § 63, at told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] ved besigtigelse efter EVL §§ 59, og §§ 61-62, kan foretage nødvendige opmålinger, undersøgelser og øvrige registreringer, herunder tilvejebringe fotografisk dokumentation.

Formålet med bestemmelsen er at sikre en tilstrækkelig sagsoplysning og dermed det nødvendige datagrundlag for vurderingen. Det vil sige, at der i forbindelse med en besigtigelse fx kan foretages opmålinger i tilfælde, hvor der er tvivl om størrelsen af en bygning, og tages billeder med henblik på at dokumentere stand af en bygning mv.