Indhold

Dette afsnit omhandler offentliggørelse af oplysninger.

Efter EVL § 50 kan told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] i forbindelse med deklaration efter SFL § 20 a eller partshøring efter FVL §§ 19 og 20 offentliggøre oplysninger om ejendomme, hvis disse oplysninger forventes at være af væsentlig betydning for vurderingen af en eller flere ejendomme.

Der henvises til afsnit A.A.7.4.10 om særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom, hvor deklarationens indhold beskrives.

Efter EVL § 51 offentliggør told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen], senest 2 måneder efter at en vurdering er meddelt, resultatet af den pågældende vurdering. Told- og skatteforvaltningen kan samtidig offentliggøre oplysninger om de faktiske forhold om den vurderede ejendom og andre ejendomme, der er tillagt væsentlig betydning for den pågældende vurdering.