Indhold

Dette afsnit omhandler de særlige regler i ejendomsvurderingsloven, der gælder for Vurderingsstyrelsens sagsoplysning og offentliggørelse af oplysninger mv.

Afsnittet indeholder:

  • Offentliggørelse af oplysninger (H.A.8.1)
  • Formodningsregel for, hvornår en ejerbolig anses for færdigbygget mv. (H.A.8.2)
  • Oplysninger indhentet fra plandataregisteret Plandata.dk (H.A.8.3)
  • Oplysninger indhentet ved tidligere vurderinger (H.A.8.4)
  • Oplysningspligt i forbindelse med deklaration og vurdering (H.A.8.5)
  • Indhentelse og anvendelse af oplysninger til brug for vurderinger efter anden lovgivning (H.A.8.6)
  • Ansættelse af grundværdi for ejendomme reguleret af flere planer (H.A.8.7)
  • Anvendelse af billedmateriale og oplysninger om geografiske forhold (H.A.8.8).

Regel

De særlige regler for sagsoplysning og offentliggørelse af oplysninger mv. findes i EVL kapitel 10 og 11, §§ 50 - 52, § 55, stk. 1, 2. og 3. pkt., §§ 58-58 c, § 60 og § 63 a.