åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "H.A.5 Grundværdi" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for ansættelse af grundværdien for ejerboliger.

For så vidt angår definition og kategorisering af ejendomstyper, henvises der til afsnit H.A.2.

Endelig beskrives reglerne for grundforbedringsfradrag, dvs. fradrag, der tidligere kunne gives i grundværdien for grundforbedringer. Reglerne om grundforbedringsfradrag er ikke videreført i den nye vurderingsordning. Dog er de fradrag, som konkret blev tildelt efter VUL, videreført.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad forstås ved grundværdien (H.A.5.1)
  • Ansættelse af grundværdi for ejerboliger (H.A.5.2)
  • Ændret grundværdiansættelse af klagemyndighed (H.A.5.3)
  • Grundforbedringsfradrag (H.A.5.4)

Regel

Reglerne om ansættelse af grundværdien samt grundforbedringsfradrag findes i EVL kapitel 4, §§ 17-23.

Som nævnt i afsnit H.A. om ejendomsvurdering vil erhvervsejendomme, landbrugsejendomme og skovejendomme, ikke blive behandlet nærmere i denne version af Den juridiske vejledning (►2024-1◄).