Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for ansættelse af ejendomsværdi.

For så vidt angår definition af fast ejendom og kategorisering af ejendomstyper, henvises der til afsnit H.A.2.  

Afsnittet indeholder:

  • Hvad forstås ved ejendomsværdien (H.A.4.1)
  • Ansættelse af ejendomsværdi for ejerboliger (H.A.4.2).

Regel

Reglerne om ejendomsværdi findes i EVL §§ 16, 24-27 a.